Начало » Мисли » Имануел Кант

Имануел Кант

(нем. Immanuel Kant) (1724-1804)
немски философ-идеалист

Страданието е подбуждение към деятелност.

Величайшото чувство на наслаждение, което не съдържа в себе си някакви примеси на отвращение - това е в здраво състояние, отдиха след работа.

Поезията е игра на чувства, в която разсъдъка внася ред; красноречие - дело на разсъдъка, което отприщва чувства.

...Във възпитанието се крие великата тайна на усъвършенстване на човешката природа.

...Добродетел - обозначава мъжество и храброст и следователно, предполага врагове.

Който се отказва от излишествата, той се избавя от лишенията.

Мъжът ревнува когато обича. Жената даже когато не обича, защото нейните поклонници, завоювани от други жени, изчезват от кръга на поклонниците й.

Щастието е идеал не на разума, а на въображението.

Духът на търговията, който рано или късно овладява всеки народ, е несъвместим с войната.

Дайте на човек всичко, което той желае, и само след минути той ще почувства, че това не е всичко.

Всяко човешко познание започва с интуиция, преминава през понятия и завършва с идеи.

Моралната култура е длъжна да се основава на принципи.

Характерът е способността да се действа съгласно принципите.

Дългът е уважението към чуждите права.

Две неща пълнят душата ми с винаги нови големи и силни удивления и благоволения, а именно честият продължителен размисъл над тях - това е звездното небе и моралният закон в мен.

Имайте мъжеството да използвате собствения си ум.

Мислене значи да говориш сам със себе си...да слушаш сам себе си.

Закона, живеещ в нас, се нарича съвест. Съвестта има собствено приемане на нашите постъпки в този закон.

Във всяка наука има толкова истина, колкото има в нея математика.

Когато справедливостта изчезва, то не остава нищо, което би могло да предаде ценност в живота.

Значението на нравственият закон е до такава степен обширно, че даже той има сила не само над хората, но и над всички разумни същества въобще.

За мъжа нищо не е толкова обидно, както да му кажеш, че той е глупак, за жената - да кажеш, че тя е безобразна.

Съвестта е съзнание на вътрешното съдилище на човек.

Войната е лоша заради това, че създава повече лоши хора, отколкото отнема.

Просвещението е изход на човека от състоянието на своето несъвършенство, в което той се намира по собствена вина.

Възпитанието е изкуство, чието прилагане трябва да се извършва от много поколения.

Доброто възпитание е просто това, от което възниква всичко добро на света.

Едното поколение възпитава другото.

За да направите разумен избор, трябва преди всичко да знаете, какво можете да не направите.

В брачният живот съединяващите се двата трябва да се образоват като единна морална личност.

Една жена не обича да се предава и затова не се напива. Тя е слаба и затова е хитра.

Струва ми се, че всеки мъж предпочита добро ястие без музика пред музика без добро ястие.

Времето е емпирически реално и трансцедентално идеално.

Интуицията никога не пропуска този, който е готов за всичко.

Разсъдъкът не може нищо да съзерцава, а чувствате не могат да мислят за нищо. Само от тяхното съединяване може да възникне знание.

Мъдрият може да си променя мнението; глупакът - никога.

Науката е организирано знание, мъдростта е организиран живот.

Прекрасно е това, че ми харесва независимо от смисъла.

Активността е нашето определение.

Не мислите трябва да се учат, а мисленето.

Веселото изражение на лицето постепенно се отразява и на вътрешният свят.

Злият човек не може да бъде щастлив, понеже оставайки сам със себе си, той остава заедно със злодей.

Моралът учи не това, как да станете щастливи, а това, как да станете достойни за щастие.

Съдба на жената е да доминира, съдба на мъжът е да царува, понеже доминира страста, а управлява разума.

Прекрасно е това нещо, което принадлежи изключително на вкуса.

Принципите... представляват не само спекулативно правило, но и осъзнато чувство.

Човек може да стане човек само благодарение на възпитанието.

Децата трябва да се възпитават не за настоящето, а за бъдещото, възможно по-добро състояние на човешкият род.

Ако наказвате детето заради лошото и го награждавате заради доброто, то ще го прави само заради изгода.

Цветята са свободната красота в природата.

Който плахо се грижи за това, как да не изгуби живота си, никога няма да му се радва.

Не приемай благодеяния, без които можеш да минеш.

Хитростта е образ на мисълта който е много ограничен от хората и който се различава от ума, на който прилича само външно.

Смъртта най-малко се страхува от тези хора, чийто живот има най-голяма стойност.

Отнасяйте се към човека винаги като цел и никога като средство.

Умението да задавате разумни въпроси е признак на ум и проницателност.

Човечност е способността да участвате в съдбата на другите хора.

Колкото повече са навиците, толкова по-малко е свободата.

Хората биха бягали един от друг, ако винаги се виждаха един друг напълно открито.

Мисли без съдържание са празни, съзерцания без понятия са слепи.

... дългът на философията се състои в това, че да унищожава илюзиите възникнали от лъжливи тълкувания, макар и за сметка на много признати и любими илюзии.

Невинноста, разбира се прекрасно нещо, но от друга страна е много лошо, понеже е трудно да се съхрани и лесно да се съблазни.

... променя се не само времето, а нещо намиращо се във времето.

Странно е че хората искат дълго да живеят за това, че да проспят по-голяма част от своят живот.

Извън нас не можем да съзерцаваме времето, точно както не можем да съзерцаваме пространството вътре в нас.

Огромните успехи, достигнати от разума посредством математиката, естествено възбуждат.

... където разсъдъка не е съединявал нищо по-рано, там нищо няма да раздели.

Нито една държа не трябва насилствено да се намесва в политическото устройство и управление на другите държави.

Този принцип на душата, който се оживява посредством идеите, се нарича обикновено дух.

Четенето на романи не само води често до лошо настроение на духа, но и превръща навика в разсеяност.

Всички хора, даже най-нещастните или най-мъдрите имат естествен страх пред смърта.

Никога не можеш да си представиш отсъствие на пространство, макар и не е трудно да си представите отсъствието на предмети в нея.

Моралният закон въздига ценността на човек като мислещо същество.

Никога не е твърде късно да помислите; Но ако разбирането дойде късно, е по-трудно да се използва.

Аз осъзнавам само моето мислене.

Преминава не времето, а съществуването е изменчиво във времето.

Науката винаги трябва да бъде догматическа, тоест трябва да дава строги доказателства от верни априорни принципи.

Мислещият субект е предмет на психологията.

Способността към съждение е проявление на ума.

Времето е нещо действително, а именно то е действителна форма на вътрешно съзерцание.

... една идея, която е понятието за максимум, никога не може да бъде адекватно дадена в конкретна реалност.XVIII век | XIX век | Германия | философи |
Германия философи | Германия XVIII век | Германия XIX век | философи XVIII век | философи XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе