Начало » Законите на Мърфи » Икономически закони ч.2

Икономически закони ч.2

Всеки, който може да работи ефективно върху проекта само част от работното време, по-добре да не работи.
Следствия:
1. Ако неговият ръководител не му дава задание за цял работен ден, и Вие не му давайте.
2. Ако на него не му стига времето, работата на неговия шеф няма да пострада.

Колкото е по-сложен технически проектът, толкова е по-малка нуждата от специалист за неговото ръководство.

АКСИОМА НА ВАЙЛ
При всички човешки начинания работата се върши отот най-ниските стъпала на йерархията.

ЗАКОН НА ШАНХЪН
Продължителността на едно съвещание се увеличавав геометрична прогресия в зависимост от броя на участниците в него.

ЗАКОН НА ХЕНДРИКСЪН
Ако за обсъждане на един въпрос са нужни няколко заседания, с течение на времето заседанията стават по-важни от въпроса.

ПРАВИЛО НА ЛОРД ФОЛКЛАНД
Ако не е задължително нещо да се реши, то задължително е да не се реши.

ЗАКОН НА ХАРТРИ
Независимо от това, в какъв стадий се намира проектът, времето, необходимо за завършването му според оценката на ръководителя на проекта е постоянна величина. Истинското време за решаването на задачата винаги се оказва двойно по-голямо от полученото според разумната предварителна оценка.

ЗАКОН 90-90
За изпълнението на първите 90% от задачите са необходими 90% от заплануваното време, а за изпълнение на останалите 10% са нужни още 90% от времето.

ЗАКОН НА О'БРАЙЪН
(ЗАКОН ЗА 357 ДОЛАРА И 73 ЦЕНТА)
Нито един ревизор няма да ви признае сметка, която свършва на кръгло число.

ЗАКОН НА ДЖОНС ЗА ЗАЕМИТЕ
За да ти отпуснат кредит, трябва най-напред да докажеш, че кредит не ти е нужен.

Изкуството да не грешиш се състои в изказването на най-слабите твърдения, които изобщо са възможни.

Единственият практически проблем е: "Какво да се прави по-нататък?"

ЗАКОН НА РУДИН
При кризи, които налагат на хората да избират между различни начини на поведение, повечето хора избират възможно най-неподходящия.

ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ЙЕРАРХИЯТА
От всеки началник има по-голям началникРейън
Най големия закон може и някой да го е казал преди мен
Коментар #1 от: 19-01-2009, 22:23:43
Нищо няма значение , в нищо няма смисъл , нищо не струва ! Но неможем да пренебрегнем нищо .
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе