Начало » Мисли » Христо Ботев

Христо Ботев

Христо Ботьов Петков (1848-1876)
български поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител

Човешката борба за свобода изисква множество ръце и мозъци.

Наистина най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството, но какво да правиш като малцина са тия хора, които да разбират, че тая добродетел е естествено основана на друга - любовта към ближния. (до Иван Драсов)

... на нас са ни потребни сега такива произведения, които отговарят на нашите потребности и стремления и които да имат съвременен и общочовешки интерес.

...и науката, и литературата, и поезията, и журналистиката... би трябвало да заемат характера на политическа пропаганда, т.е. да се съобразят с живота, със стремленията и потребностите на народа и да не бъде вече науката за наука, изкуството за изкуство, а журналистиката за преживяне старото, изгнилото...

Религията е такова също нещастие за човечеството, каквото е била чумата, холерата и войната...

...при днешното обществено и политическо устройство на човечеството сиромахът е навсякъде роб, а робът навсякъде - сиромах.

Българският народ се намира под натиска на едно такова несносно и безчовешко иго, което не му позволява да се развие нито в умствено, нито в нравствено, нито в материално отношение.

Тиранства съществуват и там, дето няма турци.

Само когато народът и човечеството се развиват исторически свободно, само тогава и личността ще намери своята свобода.

Гладният се не учи, вързаният се не възпитава, и битият не може да пее.

А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса... Ние не сме направили и стотна част от онова, което би могли да направим. Слава богу и дяволу, природата не ни е обидила, нито умствено, нито физически, защо следователно да седим на припек и да плачем, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова и аз се покаях. В продължение на осем години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти, тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от славата на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месецът за рогата. Наистина, ний всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калтана нищожеството, ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър възсяда своя Буцефал... Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни по патриотически маниер. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите. (до Т.Пеев)XIX век | България | критици | преводачи | поети | журналисти | мислители | публицисти |
България критици | България преводачи | България поети | България журналисти | България мислители | България публицисти | България XIX век | критици XIX век | преводачи XIX век | поети XIX век | журналисти XIX век | мислители XIX век | публицисти XIX век

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Можем ли да променим...
Коментар #2 от: 01-05-2013, 15:14:18
Думите:

"Българският народ се намира под натиска
на едно такова несносно и безчовешко иго,
което не му позволява да се развие нито в
умствено, нито в нравствено, нито в
материално отношение."

са били изречени през 19 век.

Сега сме вече 21 век. Можем ли да променим днес барем една буква от горната Ботева констатация?
/-(
..
Коментар #1 от: 10-02-2011, 11:18:02
Аз търсех цитати и мисли от Христо Ботев в много саитове за една презентация за училище "Христо Ботев - Поезия". Много ми беше трудно да намеря защото във всички саитове мислите и цитатите не ми харесаха. В този саит има някои добри цитати, от които слойих в моята презентация, но са много малко! ;)
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^