Начало » Мисли » Хенри Форд

Хенри Форд

(Henry Ford) (1863-1947)
американски инженер, индустриалец и изобретател

Аз никога не стоя прав, когато имам възможност да седя, и никога не седя, когато имам възможност да лежа.

Хората по-често предават, отколкото са победени.

Моята тайна за успеха се състои в умението да разбирам гледната точка на друг човек и да гледам на нещата от неговата гледна точка.

Вие можете да получите "Форд-Т" във всеки цвят, при условие, че този цвят е черен.

Ако в теб има ентусиазъм, ти можеш да постигнеш всичко, което искаш.

Не мисли че има грешка; мисли, как да я поправиш.

Само два стимула карат хората да работят: жаждата за пари и страха да не ги загубят.

Казвайки, че и си способен на едно или друго да свършиш, или казвайки, че не си способен: така или иначе ти ще се окажеш прав.

Добрият приятел етози, който може да ви накара да прояви, най-доброто, заключено във нашата душа.

Всички коли Форд са съвършено еднакви, но не съществуват двама съвършено еднакви човека.

Всеки нов живот е нещо ново под слънцето; никога по-рано не го е имало точно това и никога в бъдеще повече няма да го има. Младият човек е длъжен така да гледа на себе си - той е длъжен да иска тази единствена искра на своята индивидуалност, която го отличава от другите хора, и да я развива с всички сили. Обществото и училището могат да опитат да потушат тази искра, те искат всичко да е под един знаменател, а аз казвам: не давайте искрата да изгасне - тя е вашето единствено основание за това вие да играете важна роля.

Мисли за бъдещето, понеже постоянното размишление за това, как да направиш повече, поражда такова състояние на ума, при което нищо не може да се каже, че е невъзможно.

Когато не мога да управлявам събитията, аз им предоставям сами да се управляват.

Идеалистът е човек, който помага другите хора да процъфтяват.

Сами по себе си идеите са ценности, но всяка идея в края на краищата си остава само идея. Задачата е в това да я реализираш на практика.

Не се бойте от бъдещето и не се отнасяйте почтително към миналото. Който се бои от бъдещето, т.е. от нещастията, той сам ограничава своя кръг на дейност. Нещастията дават само повод да започнеш отново и по-умно. Честите нещастия не са позорни; позорен е страхът пред тях. Миналото е полезно само в това отношение, че ни указва пътя и средства за развитие.

Който наистина работи, не се нуждае от титли. Неговата работа се явява за него достатъчна чест.

Ако попитате хората какво искат, те ще кажат: "По-бърз кон!"

Човек умира тогава, когато престане да се променя, а погребването е просто формалност.

Ако режеш дървата самостоятелно, ще се сгреете два пъти.

Качеството е да правиш нещо правилно, даже когато никой не гледа.

Изолирайте 50 най-богати евреи и няма да има вече войни.

Препятствията са тези страшни неща, които се появяват, когато престанете да гледате към своята цел.

Добре, че народът не разбира, как работи нашата банкова система. Иначе утре би станала революция.

Не работодателя дава заплатата, а работодателя само разпределя парите. Заплатата я дава клиента.

Нашите неуспехи са по-поучителни от нашите успехи.

Когато мислиш, че целият свят е настроен против теб, помни, че самолетът излита срещу вятъра!

Нищо не е особено трудно, ако разделите работата на малки части.

Най-добрата работа е високоплатено хоби.

Времето не обича, когато го губят напразно.

Човек има два мотива за поведението си - един истински и втори, който звучи красиво.

Алчността към пари е най-сигурното средство да не получите пари.

... по-добре да продадеш голям обем от продукта с малка отстъпка, отколкото малък обем с голяма.

Всичко може да се направи по-добре, отколкото досега.

... няма по-неблагоприятен момент за получаване на кредит, от колкото, когато банките мислят, че кредита е жизнено необходим.

Предприятие, което плаща лошо, винаги е неустойчиво.

Няма нищо по-нелепо и вредно за човечеството от утвърждението, че всички хора са равни.

Предприятието никога не стои на място, понеже то или се движи напред или върви назад.

Но ако старите методи работят добре, то положителният опит от тяхното използване е сериозен довод в тяхна полза.

Неуспехът е само възможност по-разумно да опиташ още веднъж.

Нищо, което действително ни интересува, не е тежко за нас.

Трудът и само труда създава и носи конкретни плодове.

Властта и техниката, парите и стоките имат ценности и са полезни само до толкова, доколкото те дават на човек свобода.

Да претърпиш неуспех е лесно, а за успеха трябва да платиш всичко, което имате, и всичко, което сте вие самите.

Законите обикновено не са добри. Те не носят нищо конструктивно.

Докато очакваме законодателство, което да излекува бедността и да премахне привилегиите от света, ние сме склонни да разглеждаме как се размножава бедността и привилегиите.

По-добре е да се подобри съществуващата грамотна идея, отколкото да се преследват други нови. Не се разхвърляйте - една идея е достатъчна за работа.

Много неприятности в този свят произтичат от това, че ръководителите далеч не винаги са способни да бъдат лидери.

Войната е оргия на пари не по-малко, отколкото оргия на кръв.

Големият град е нещастно безпомощно чудовище. Всичко, което използва, трябва да му бъде доставено.

Войната е потвърдила, че твърдият бърз на доходите пробужда в хората алчност, а не трудолюбие.

Шефът винаги е партньор на своя работник и обратното. Те са необходими един за друг.

Ако съчувствието ни подбужда да нахраним гладният, затова то не поражда в нас желание да направи този глад невъзможен?

Единственият момент, когато деловият човек може да заеме пари с някаква увереност, е тогава когато той не се нужда от тях.

...предприемачът, по своята природа, трябва понякога да губи пари.

Едно предприятие, което плаща лошо, винаги е нестабилно.

...насилието няма да замести липсата на разум.

"Невъзможно" е името на неща, за които все още липсва знания.

... ако сравним всичко, което е направено с това, което остава да бъде направено, всички наши успехи се превръщат в нищо.

Не мога даже да твърдя, че работата беше тежка. Нищо, което действително ни интересува, не е тежко за нас. Аз бях уверен в успеха. Успехът непременно ще дойде, ако работиш както трябва.

Капиталистите, стават такива благодарение на търговията, а парите се явяват временно, неизбежно зло.

Основната цел на индустрията като бизнес е производството.

Успехът в бизнеса, добрите продажби - всичко това зависи от понижените цени.

Да плащаш висока заплата е най-изгодният начин за водене на бизнес.

Добрите условия на труд и рентабилността са тясно свързани.

Времето прекарано за борба с конкурентите е изгубено време за работа. Винаги ще се намерят хора, готови охотно, даже усърдно да купуват на сходни цени това, от което действително се нуждаят. Това се отнася и за услугите и за стоките.

Не вярвам, че за някой, който работи честно, няма да има достатъчно работа.

Простата формула "върши добре своята работа, и тя ще ти донесе печалба" се счита за остаряла, но това не е така.

Бизнесът е справедлив само тогава, когато той служи на хората, когато той дава на обществото повече, отколкото взима от обществото. А ако бизнесът не е от полза за всички, такъв бизнес трябва да прекрати своето съществуване.

Бих очаквал пълен провал, ако не настоявах за умерена печалба за себе си и за моите партньори.

Ако бизнесът не се разширява той се руши.

Да произведеш не означава евтино да купиш и скъпо да продадеш. Този процес включва взаимоизгодно придобиване на материали и превръщането им в качествена стока, необходима на купувачът, с минимални разходи.

Печалбата не трябва да бъде самоцел, а трябва да бъде резултат от полезна дейност.

...парите трябва да идват от резултата, а не от работата...

По-силните хора стават лидери и позволяват на по-слабите да живеят с по-малко усилия.

Тълпата на посредствеността може да смаже малка група таланти.

Който има най-голяма психическа сила и ефективност, неизбежно ще достигне успех.

Добрият автомобил трябва да бъде издръжлив, като добрите часовници.

Когато една компания не се нуждае от напрежение, тя се разболява.

Плащането и заплатата, строго погледнато, не са нищо повече от определен, предплатен дял от печалбата.

Пропаганда, листовки, лекции - всичко това не струва нищо. Взимат се предвид само правилните действия, зад които се виждат искрени намерения.

Печалбата винаги трябва да е от производство, а не да го предхожда.

По някаква причина те винаги мислят първо как да направят производството по-евтино, а не как да опростят самия продукт. А е необходимо да се започне с това.

Но ако старите методи работят добре, тогава положителният опит от използването им е сериозен аргумент в тяхна полза.

Смисълът на бизнеса е да произвеждаш за потребление, а не за печалба или спекулация.XIX век | XX век | САЩ | изобретатели |
САЩ изобретатели | САЩ XIX век | САЩ XX век | изобретатели XIX век | изобретатели XX век

Кин Войло
Продължения на мислите на бай Хенри
Коментар #2 от: 13-07-2013, 11:30:25
"Аз никога не стоя прав, когато имам възможност да седя,
...никога не седя, когато имам възможност да лежа"

и никога не лежа, когато РАБОТАТА трябва да се свърши!

--------------------------

"Не мисли, че има грешка"

ГРЕШКИ ВИНАГИ ИМА...

"мисли, как да поправиш грешките"

ГРЕШКИТЕ ВИНАГИ МОГАТ ДА СЕ ПОПРАВЯТ...

--------------------------

"Идеалист - това е този,
който помага другите да забогатеят."

Вероятно този, който пък помага на другите да обеднеят, трябва да се нарече РЕАЛИСТ.

Следва, че думата "реалист" е синоним на "крадец", "мошеник", "разбойник"; или поне на "капиталист", което е обобщение на предишните три.

---------------------------

"Когато не мога да управлявам събитията,
аз им предоставям сами да се управляват..."

...като заделям известна сума пари, която да им помогне в "самоуправлението" по начин, който ми изнася.

----------------------------

"Който наистина работи,
не се нуждае от титли."

Това е причината по времето на комунизАма населението да бе разделено на две основни категории.

В първата влизаха
- РАБОТНИЦИТЕ,
- ТРУДОВОТО СЕЛЯЧЕСТВО
и
- "ПРОЛЕТАРСКАТА" ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.
Те бяха тези, които работеха (колкото и странно да беше, "пролетарската"интелигенция също свършваше по някоя и друга работа!).

В другата категория бяха всички останали - МНОЗИНСТВОТО;
те бяха "служащи", т.е. бяха хора, които не вършеха никаква работа, а само се стремяха към ТИТЛИ...

Дали и сега не е така, а?
Кин Войло
Лекомислие, което постига всичко
Коментар #1 от: 12-07-2013, 09:30:13
"Ако в теб има ентусиазъм, ти можеш
да постигнеш всичко, което искаш."

Но много често обозначават ентусиазъма като лекомислие...
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе