Начало » Мисли » Хърбърт Спенсър

Хърбърт Спенсър

(Herbert Spencer) (1820-1903)
английски философ, социолог и политически теоретик

Никой век не е в състояние да напише своята собствена история.

Всяка наука е предвиждане.

Самообладанието, както всички качества, се развива чрез упражнения. Който иска да управлява страстите си в зряла възраст, трябва да се научи това в младежките си години.

Патриотизмът в национален смисъл е същото, което е егоизъм в индивидуален смисъл; и двете, в същността си произтичат от един източник и донасят еднородни бедствия. Уважението към своето общество е само отблясък на уважението към самият себе си.

Да се постъпваме правилно обикновено не ни се отдава вследствие отсъствието само на воля, а не отсъствието на знания.

Жестокостта поражда жестокост, а кротоста поражда кротост.

Великата роля на образованието - това не е знанията, а действието.

Архитектура, скулптура, живопис, музика и поезия справедливо могат да бъдат назовани като цветовете на цивилизованият живот.

Прогресът не е случайност, а необходимост.

Поклонението на героите е развито там, където не е развито уважението към човешката свобода.

Не е възможно да правим правилното нещо, обикновено не поради липсата на воля, а не поради липсата на знания.

Великата роля на образованието е не знания, а действие.XIX век | XX век | Англия | философи | социолози | теоретици |
Англия философи | Англия социолози | Англия теоретици | Англия XIX век | Англия XX век | философи XIX век | философи XX век | социолози XIX век | социолози XX век | теоретици XIX век | теоретици XX век

Кин-Войло
Фанатична отдаденост спрямо „извисени“ каузи
Коментар #1 от: 08-12-2020, 23:40:20
«Жестокостта поражда жестокост, а кротоста поражда кротост.»

Това не е валидно за нашето време. Практиката днес показва недвусмислено, че жестокостта поражда унизителен страх, а кротостта разпалва зверски инстинкти у насилника, защото той счита, че кротостта на жертвата му позволява да я третира по най-безмилостен начин. През 21-вия век светът се върна към праисторическите епохи.

Лошото е, че се намират „идеолози“, които оправдават зверството, като за целта са способни да изобретят най-разнообразни форми на фанатична отдаденост спрямо някакви „извисени“ каузи.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^