Начало » Мисли » Хърбърт Щайн

Хърбърт Щайн

(Herbert Stein) (1916-1999)
американски икономист

Ако нещо не може да продължи вечно, то ще спре.

Каквото и да е разпределението на несигурността сред икономистите, обществеността може да чуе само от онези, които имат определени мнения.

Ако попитате извадка от американци "Каква е температурата на Марс?" около 8% биха казали, че не знаят.

Икономистите са много добри в това да кажат, че нещо не може да продължава вечно, но не са толкова добри в това кога ще спре.

Потребител: Човек, който е в състояние да избере президент, но не е в състояние да избере велосипед без помощта на правителствена агенция.

Ако нещо е неизбежно, то ще се случи.

Психиатър към пациента: Може би нямате комплекс. Може би сте по-нисш.

Тенденции, които не могат да продължат, няма да продължат

[Демократите] ще кажат, че администрацията на Рейгън е дала ползи на богатите за сметка на бедните - термин, който те определят широко, за да включва хора със средни доходи, жени, малцинства, възрастни, млади, фермери, работници в стоманата, и други.XX век | САЩ | икономисти |
САЩ икономисти | САЩ XX век | икономисти XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^