Начало » Мисли » Густав Льобон

Густав Льобон

(фр. Gustave Le Bon) (1841-1931)
френски психолог, социолог, антрополог и историк и физик-аматьор

В тълпата може да се натрупа само глупост, но не и ум.

В трудни обстоятелства народът може да се спаси със героизъм, но само съвкупността от малките всекидневни добродетели определят неговото величие.

Мъжете и жените разговарят помежду си в течение на векове, но не се разбират един други, понеже техните духовни организми са построени по твърде различни типове, че да могат да възприемат еднакво образите на външните неща. Даже една разлика в тяхната логика би била достатъчна за това, да създаде между тях непреодолима пропаст.

Няма значение, какво е пред вас: тълпа академици или тълпа носачи на вода. И едните и другите са тълпа.

За вярата няма друг по-сериозен враг, от вярата.

На някои разумът е даден само за оправдание на собствените постъпки, а не за тяхното ръководене.

Човек може да живее без истината, но няма такъв човек, който би се съгласил да живее без илюзии.

Тълпата се нуждае от лидер. Лидерът не е непременно умен, тъй като умът предизвиква съмнение.

Идеите са дъщерите на миналото и майки на бъдещето и винаги - роб на времето!

За да провокирате възхищението на тълпата, трябва винаги да я държите на известно разстояние.

Най-съмнителните събития са именно тези, които се наблюдават от най-голямо число хора.

Който владее изкуството да прави впечатление на въображението на тълпата, той и притежава изкуството да я управлява.

Този, който не умее да владее себе си, е осъден скоро да попадне под властта на другите.

Гениалните изобретатели ускоряват хода на цивилизацията. Фанатиците и страдащите от халюцинации творят историята.

На характер, а не на ум се основават общества, религии и империи.

Обаянието представлява най-могъщата причина за всяко господство; богове, крале, жени не могат никога да властват без него.

Да спориш с вярването на тълпата е все едно да спориш с ураган.

Величието на народите зависи главно от морала им.

Методите на инквизицията са методите на всички искрено убедени хора, че тези хора няма да са такива, ако използват други методи.

Няма нищо по-разрушително от прахът на умрелите богове.

Историята може да увековечава само митове.

Като имаме малък запас от... формули и общи места, които сме научили в младостта си, имаме всичко, от което се нуждаем, за да живеем живот, без да се уморяваме с разсъждения.

Историята изпълнява само обичайното си дело: да създава и разпространява в течение на много години заблуждения.

В душата на тълпата преобладава не стремежът към свобода, а потребността от подчинение; тълпата е толкова нетърпелива да се подчини, че инстинктивно се подчинява на този, който се обявява за господар.

Щастието зависи твърде малко от външните обстоятелства, а твърде много от състоянието на вашата душа.

Всеки народ има тази форма на управление, която заслужава.

Думите са еластични форми, покриващи с едно и също облекло напълно различни идеи.

Неспособността на тълпата да разсъждава правилно им пречи да не са критични към нещо, т.е. да различават истината от заблудата.

Умът, когато той е твърде развит, скоро води до своето разрушение.

Няма нито форми на управление, нито институции, по отношение на които може да се каже, че са абсолютно добри или абсолютно лоши.

Първото и, вероятно най-важното е влиянието на предците; второто е влиянието на непосредствените родители; третото, което обикновено считат за най-могъщо и което обаче е най-слабото е влиянието на средата.

Боговете не са безсмъртни, но религиозният дух е вечен... Народите не преживяват дълго изчезването на своите богове.

Историята доказва чрез многочислени примери, че когато се сблъскват еднакво могъщи морални сили, са тези които се организирани по-добре.

Човечеството непрекъснато отчаяно се придържа към мъртвите идеи и мъртвите богове.

Съдбата на народите се определя от техният характер, а не от правителствата.

Могъществото на победителите и силата на държавите се основава на народното въображение. Тълпата се носи, действайки главно с въображението си.

Оспорването на вярванията на тълпата е същото като да спориш с ураган.

За тълпата трябва да бъдеш или бог или нищо.

Вие не можете да бъдете вожд на народа, ако не въплащавате мечтите им.

Истинската опасност за съвременната цивилизация се крие именно във факта, че хората са загубили всяка вяра в абсолютната стойност на принципите, на които тя се придържа.

Силата на тълпата е насочена само към разрушение.

Тълпата не може да се ръководи посредством правила, които са основани на чисто теоретическа справедливост, а трябва да намерим нещо, което да я впечатли и да я омае.

По отношение на идеите, ние сме само овце, послушно следвайки лидера, който ни води към кланицата.

От всички фактори на развитието на цивилизацията - илюзията съставя едва ли не най-силният и могъщият.

Няма такава божествена или човешка сила, която би могла да накара реката да се върне обратно към своя източник.

Идеите започват да оказват своето действие само тогава, когато след дълба обработка се преобразуват в чувства.

Съдбата на народа се ръководи в по-голяма степен от умрелите поколения, отколкото от живите.

В политиката истински великите хора са тези, които предвиждат зараждащите потребности, събития, събития, подготвени от миналото, и посочват пътя, който трябва да се запази.

Лекотата, с която понякога се разпространяват добре познатите мнения, зависи точно от факта, че повечето хора не са в състояние да съставят частно мнение въз основа на собствените си разсъждения.

Според нас да вярваме, че формите на управление и конституцията са определящи за съдбата на хората, означава да се отдадете на детските мечти. Само в себе си е неговата съдба, но не и във външните обстоятелства.

Нито революцията, нито конституцията, нито деспотите не могат да придадат на никоя нация онези качества, които тя притежава, или да отнемат от нея съществуващите качества, от които произтичат нейните институции.

Този, който не знае как да контролира себе си, скоро е осъден да падне под властта на другите.

Обществата, религиите и империите се основават на характера, но не и на ума.

Учен, който започва проучване на дадено явление, няма нужда да взема предвид интересите, които биха могли да бъдат засегнати от неговите открития.

Образованието не прави човек по-морален или по-щастлив и не променя нито инстинктите си, нито наследствените си страсти, а понякога ако е неправилно насочено, носи повече вреда, отколкото полза.

Преценките на тълпата винаги й се налагат и никога не са резултат от задълбочена дискусия.

Общите вярвания са необходими за подкрепа на цивилизациите, тъй като те дават определена насока на идеите и само те сами могат да вдъхнат вяра и да създадат дълг.

За съвременния читател например четенето на Омир доставя, разбира се, огромна и неустоима скука, но кой смее да го признае?

Харизмата е най-мощната причина за цялото господство; богове, царе и жени никога не биха могли да управляват без него.

Принадлежността към всяко училище означава, че е необходимо да се споделят всички негови предразсъдъци и предупреждения.

Между великия математик и неговия обущар може да има голяма пропаст от гледна точка на интелектуалния живот, но от гледна точка на характера често няма разлика между тях или е много малка.

По-голямата част от хората приемат без критика всички утвърдени идеи, които общественото мнение изнася и възпитава.

Цивилизациите са създадени и защитени от малка шепа интелектуална аристокрация, никога от тълпа.

Самият факт, че даден човек заема определено социално положение, има определено богатство и титли, често е достатъчен, за да му придаде обаяние.

В тълпата всяко чувство, всяко действие е заразително и до такава степен, че индивидът много лесно жертва личните си интереси за колективния интерес.

Към историческите произведения трябва да се отнасяте като като произведения от чиста фантазия, фантастични истории за факти, които са били слабо наблюдавани и придружени от обяснения, направени по-късно.

Преходът от варварство към цивилизация в преследването на една мечта, след това - постепенно отслабване и умиране, щом тази мечта се изгуби - това е жизненият цикъл на всеки народ.

Истинската опасност за съвременната цивилизация се крие именно във факта, че хората са загубили всякаква вяра в абсолютната стойност на принципите, на които се държи.

Активността на тълпата винаги и навсякъде е по-ниска от активността на изолираният индивид.

Не можете да разпознаете духовната организация на която и да е личност, като изучавате само нейните пороци.

Изкуството е просто най-низшия вид промишленост, когато престава да бъде израз на нуждите, идеите и чувствата на определена епоха.

Хората са организъм, създаден от миналото и като всеки организъм, той може да бъде променен само чрез дълги наследствени натрупвания.

В историята привидното винаги е играло по-важна роля от реалното и нереалното винаги преобладава в него над реалното.

Тълпата не следва тези, които й дават доказателства, а към онези, които я дават примамлива илюзия.XIX век | XX век | Франция | физици | историци | психолози | социолози | антрополози |
Франция физици | Франция историци | Франция психолози | Франция социолози | Франция антрополози | Франция XIX век | Франция XX век | физици XIX век | физици XX век | историци XIX век | историци XX век | психолози XIX век | психолози XX век | социолози XIX век | социолози XX век | антрополози XIX век | антрополози XX век

Кин-Войло
«В тълпата може да се натрупа само глупост, но не и ум.»
Коментар #1 от: 13-12-2021, 09:53:02
Да, така е! Но никой не наторява градината си с пресни плодове и свежи зеленчуци. Наторява я с „гюбре“, което са угнили остатъци от кунсумираната вече реколта. Ето защо и човечеството се нуждае от гниещата глупост на тълпата.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе