Начало » Мисли » Гилбърт Честъртън

Гилбърт Честъртън

Гилбърт Кийт Честъртън (Gilbert Keith Chesterton) (1874-1936)
британски писател, поет, публицист и християнски мислител

Пей, когато си щастлив, и в никакъв случай, когато си нещастен.

Психоанализа - това е изповед без опрощение на греховете.

Мълчанието е непоносима реплика.

Много говорят че са смирени; гордите твърде много следят за себе си.

Критиците пренебрегват мъдрият съвет да не се хвърлят камъни, ако живееш в оранжерия.

Ние не сме толкова щедри, че да бъдем аскети.

Не е трудно да разбере, защо легендата е заслужила повече уважение, от историята. Легендата се твори от цялото село - книгата е написана от самотен луд.

На света няма такова понятие, като безинтересна тема. Затова има такова понятие, като безразличен човек.

Растяща потребност в силният човек - неопровержим признак на слабост.

Всеки иска, да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи.

Когато човечеството вече не произвежда на света щастливи хора, то започва да произвежда оптимисти.

Роман, в който няма смърт, изглежда за мен роман, в който няма живот.

Силата на всеки художник е в умението да укротява своята невъздържаност.

На света няма думи, способни да изразят разликата между самота и дружба.

Актьорите, не умеещи да играят, вярват в себе си; и банкрутират.

Насилието над човек - това не е насилие, а метеж, защото всеки човек е крал.

Живота е твърде добър, че да му се наслаждаваш.

Достигнал съм до извода, че оптимистът счита всички за добри, освен песимиста, а песимиста счита за лоши всички, освен него самият.

Бедните се бунтуват понякога и само против лошата власт; богатите - винаги и против всяка.

В упоението на победата се забравят грешки и възникват крайности.

Лекомислието на нашето общество се проявява в това, че то отдавна е забравило как да се надсмива над себе си.

Да слушаш музика по време на ядене - обида за готвача и за цигуларя.

Съвременният град е уродлив не защото, той е град, а понеже, той е джунгла...

Луд - това е човек, който се е лишил от всичко, с изключение на разума.

Търпимостта е добродетел на хората без убеждения.

Убиецът убива човека, самоубиецът - човечеството.

Този, който иска всичко, не иска нищо.

Фанатик - този, който възприема на сериозно собственото си мнение.

Лесно е да бъдеш безумец; лесно е да бъдеш еретик.

Литературата и белетристиката са съвършено различни неща. Литературата е само лукс, белетристиката - необходимост.

Артистичен темперамент - това е недъг, от който страдат любители.

Човек може да претендира за ум, но да претендира за остроумие не може.

Демокрацията означават съвет на необразованите, аристокрацията - съвет на слабо образованите.

За поета радостта от живота е причина за вярата, за святият - те е плод.

Единственият минус на нашата демокрация е в това, че тя не търпи равенство.

Пътешествията развиват ума, ако, в крайна сметка, у вас има такъв.

Добрият роман казва истината за своите герои, лошият - за своя автор.

Много често лошите хора се ръководят от добри подбуди, но още по-често, обратно, добрите хора от лоши подбуди.

Цинизмът е сроден на сантименталността в този смисъл, че циничният ум е толкова чувствителен, колкото и сантиментален.

Храброст: силно желание да се жвее, приемайки формата на готовност да се умре.

Приятелите те обичат, такъв какъвто си; жената те обича и иска да направи от теб друг човек.

Всички хора, които действително вярват в себе си, се намират в лудница.

Човешкият род, към който принадлежат толкова много от моите читатели...

Честният бедняк може понякога да забрави за своята бедност. Честният богаташ никога няма да забрави за своето богатство.

Единственият шанс да се оцелее - да не се държиш на живота.

Архитектура - това е азбука на гиганти.

Интелектуалците се делят на две категории: едните се покланят на интелекта, другите го използва.

Изкуството - то е винаги ограничение. Смисълът на всяка картина е в нейната рамка.

Всеки политик се явява многообещаващ политик.

Никога не чупете ограда, не знаейки, защо са я поставили.

Нелепостта е признак за достойнство.

Надменното извинение - това е още едно оскърбление.

Едно нещо е да обичаш хората, съвсем друго е да бъдеш филантроп.

Парадокса напомня за забравена истина.

От очите към сърцето е положена пътека, която не минава през интелекта.

Първата от най-демократичните доктрини се заключава в това, че всички хора са интересни.XIX век | XX век | Англия | писатели | поети | публицисти | мислители |
Англия писатели | Англия поети | Англия публицисти | Англия мислители | Англия XIX век | Англия XX век | писатели XIX век | писатели XX век | поети XIX век | поети XX век | публицисти XIX век | публицисти XX век | мислители XIX век | мислители XX век

Кин Войло
Винаги и против всяка
Коментар #1 от: 20-02-2014, 01:30:43
"Бедните се бунтуват понякога
и то само против лошата власт;
богатите - винаги и против всяка."


Аз трябва да съм богат човек, след като не намирам, че е възможна власт, която да е добра.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе