Начало » Мисли » Гилбърт Честъртън

Гилбърт Честъртън

Гилбърт Кийт Честъртън (Gilbert Keith Chesterton) (1874-1936)
британски писател, поет, публицист и християнски мислител

Пей, когато си щастлив, и в никакъв случай, когато си нещастен.

Психоанализата е изповед без опрощение на греховете.

Мълчанието е непоносима реплика.

Именно смирените хора говорят много, а гордите твърде много следят за себе си.

Критиците пренебрегват мъдрият съвет да не се хвърлят камъни, ако живееш в оранжерия.

Ние не сме толкова щедри, че да бъдем аскети.

Не е трудно да разбере, защо легендата е заслужила повече уважение, от историята. Легендата се твори от цялото село - книгата е написана от самотен луд.

На света няма такова понятие, като безинтересна тема. Затова има такова понятие, като безразличен човек.

Растяща потребност в силният човек - неопровержим признак на слабост.

Всеки иска, да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи.

Когато човечеството вече не произвежда на света щастливи хора, то започва да произвежда оптимисти.

Роман, в който няма смърт, изглежда за мен роман, в който няма живот.

Силата на всеки художник е в умението да укротява своята невъздържаност.

На света няма думи, способни да изразят разликата между самота и дружба.

Актьорите, не умеещи да играят, вярват в себе си; и банкрутират.

Насилието над човек - това не е насилие, а метеж, защото всеки човек е крал.

Животът е твърде добър, че да му се наслаждаваш.

Достигнал съм до извода, че оптимистът счита всички за добри, освен песимиста, а песимиста счита за лоши всички, освен него самият.

Бедните се бунтуват понякога и само против лошата власт; богатите - винаги и против всяка.

В упоението на победата се забравят грешки и възникват крайности.

Лекомислието на нашето общество се проявява в това, че то отдавна е забравило как да се надсмива над себе си.

Да слушаш музика по време на ядене - обида за готвача и за цигуларя.

Съвременният град е уродлив не защото, той е град, а понеже, той е джунгла...

Лудият е човек, който се е лишил от всичко, с изключение на разума.

Търпимостта е добродетел на хората без убеждения.

Убиецът убива човека, самоубиецът - човечеството.

Този, който иска всичко, не иска нищо.

Фанатикът е този, който възприема на сериозно собственото си мнение.

Лесно е да бъдеш безумец; лесно е да бъдеш еретик.

Литературата и белетристиката са съвършено различни неща. Литературата е само лукс, белетристиката - необходимост.

Артистичен темперамент - това е недъг, от който страдат любители.

Човек може да претендира за ум, но да претендира за остроумие не може.

Демокрацията означават управление на необразованите, аристокрацията - управление на слабо образованите.

За поета радостта от живота е причина за вярата, за святията - те е плод.

Единственият минус на нашата демокрация е в това, че тя не търпи равенство.

Пътешествията развиват ума, ако, в крайна сметка, у вас има такъв.

Добрият роман казва истината за своите герои, лошият - за своя автор.

Много често лошите хора се ръководят от добри подбуди, но още по-често, обратно, добрите хора от лоши подбуди.

Цинизмът е сроден на сантименталността в този смисъл, че циничният ум е толкова чувствителен, колкото и сантиментален.

Храброст: силно желание да се жвее, приемайки формата на готовност да се умре.

Приятелите те обичат, такъв какъвто си; жената те обича и иска да направи от теб друг човек.

Всички хора, които действително вярват в себе си, се намират в лудница.

Човешкият род, към който принадлежат толкова много от моите читатели...

Честният бедняк може понякога да забрави за своята бедност. Честният богаташ никога няма да забрави за своето богатство.

Единственият шанс да се оцелее - да не се държиш на живота.

Архитектура - това е азбука на гиганти.

Интелектуалците се делят на две категории: едните се покланят на интелекта, другите го използва.

Изкуството - то е винаги ограничение. Смисълът на всяка картина е в нейната рамка.

Всеки политик се явява многообещаващ политик.

Никога не чупете ограда, без да знаете, защо са я поставили.

Нелепостта е признак за достойнство.

Надменното извинение - това е още едно оскърбление.

Едно нещо е да обичаш хората, съвсем друго е да бъдеш филантроп.

Парадоксът напомня за забравена истина.

От очите към сърцето е положена пътека, която не минава през интелекта.

Първата от най-демократичните доктрини се заключава в това, че всички хора са интересни.

За замъците в облаците няма архитектурни норми.

В мечтите си човек открива този подслон, в който ума намира своята почивка.

Политиците не разбират много, но разбират политиката.

Стремежът към свободната любов е равносилно на желанието да станеш женен ерген или бял негър.

Ако не сте разбрали човек, вие нямате право да го осъждате, а ако сте го разбрали, то е напълно възможно, да не пожелаете да го правите.

Който не вярва в Бог, той започва да вярва във всичко останало.

Образованието е период от време в което вие се обучавате на нещо, което вие не знаете, за това, какво не искате да знаете.

Свободата е художник в човек.

Самите ние започваме приятелство, сами си създаваме врагове, и само нашите съседи са от Бог.

Ако пилотът вярва в безсмъртието, то живота на пътниците е в опасност.

Ако вие не изпитвате желание да пристъпите дори една от десетте заповеди, то значи, с вас нещо не е както трябва.

Без образование ние сме в ужасна, смъртоносна опасност - да възприемаме образованите хора на сериозно.

За най-съкровеното разказваме само на напълно непознати хора.

Навярно аз съм будист, понеже не е вяра, а съмнение.

Крадецът почита собственоста. След като я присвои, я почита още по-силно.

За любовта никога не е нужно време. За приятелството е нужно винаги. Все повече, и повече, и повече време - до късна нощ.

Вие навярно сте забелязали, че хората никога не отговарят именно на този въпрос, който им задават? Те отговарят на този въпрос, който са чули или очакват да чуят.

... тя е изискано грозна, ако ме разбирате.

Ако не се криете, никой няма да ви търси.

Човек не трябва да търпи това, от което се страхува.

Най-странното в чудесата е това, че те се случват.

... както всички любители, той знаеше за своята работа повече, от професионалист.

Ако се страхувате, бъдете смешни.

Песимизмът не е умората от лошото, а умората от доброто.

Всичко мъртво плува по течението, а срещу него може да плува само живото.

Престъпникът е творец, детективът - критик.

Болният старец не може да бъде такава развалина, както млад актьор в разцвета на силите си.

Има минути, когато ни остава само едно от трите: да упорстваш в сатанинска гордост, да се разплачеш, да се разсмееш.

Всички ние сега знаем, че думата "усъвършенствали" означава само "лишили са го от неповторими черти".

Лудите са сериозен народ; те си губят ума от недостатъчен хумор.

Повторението в природата не е рутина - това е викане на "бис".

Лудостта не е пречка за приятелството.

В тази книга аз не споря с умните и честни учени, а със смутните обществени мнения, породени от прибързаните открития.

Престъплението е подобно на всяко друго произведение на изкуството.

Ние чувстваме, че оптимизма е още по-мрачен от песимизма.

Кучетата ценят приятелството повече, отколкото добротата.

Почти винаги в лудостта има логика. Именно това подлудява човек.

В живота има много повече избор и много по-малко случайност, от колкото мислят истинските фаталисти.

Човешката цивилизация е по-стара от човешките спомени.

Да бъдеш лош е едно, да правиш престъпления е друго, а това не винаги е свързано. Най-страшните престъпници не правят никакви престъпления.

За необичайните радости е нужно да се плати със съблюдаване на обичайният морал.

Песимизмът винаги е нов.

Знам, че в журналистиката е прието да се завършва историята със самото начало и това да се нарича заглавие.

Въображението не поражда лудост. Нея я поражда рационалният ум.

Богатият гнусен глупак във всяка страна.

Някои хора просто не могат да бъдат вежливи, даже когато им е на върха на ръката.

Образованието се състои в това, да узнаеш, приеме и повече да не мислиш.

Да, аз не разбирам жените. Очевидно е, че е опасно и се де опитва.

Мъжете вярват, че сърцето може да се разбие само заради жената.

Възникването на човек е по-скоро революция, отколкото еволюция.

Самоубийството не е просто грях; то е грях на греховете. То е предателство, дезертьорство, абсолютно зло.

Ние открихме истината, и в истината няма смисъл.

Нужно е да знаеш много, за да грешиш във всичко...

Чудото е свободата на Бог.

... във всяка култура има свои изключения, които само потвърждават националното правило.

Ние твърде често забравяме, че не само нарушенията на условностите, но и самите условности могат да бъдат ненормални.

Литературата е разкош, понеже тя е вплела в себе си най-доброто, което е в нас.

Преувеличението е синоним на изкуството.

Когато той дава съвет, съветът е толкова неочакван, като епиграма, и надежден, като английска банка.

Всяка мода в най-добрият случай е лека форма на безумие.

Той дойде в края на пътя, но изпусна средата.

... странни, невероятни създания са хората - почти никога не правят това, което очакват от тях.

Тези червени революционери лошо се разбират с червеното вино.

Ако сте твърде горди да се биете, трябва да се биете смирено.

Чудото е мигновена власт на духът над материята.XIX век | XX век | Англия | писатели | поети | публицисти | мислители |
Англия писатели | Англия поети | Англия публицисти | Англия мислители | Англия XIX век | Англия XX век | писатели XIX век | писатели XX век | поети XIX век | поети XX век | публицисти XIX век | публицисти XX век | мислители XIX век | мислители XX век

Кин Войло
Винаги и против всяка
Коментар #1 от: 20-02-2014, 01:30:43
"Бедните се бунтуват понякога
и то само против лошата власт;
богатите - винаги и против всяка."


Аз трябва да съм богат човек, след като не намирам, че е възможна власт, която да е добра.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе