Начало » Мисли » Георг Фридрих Хегел

Георг Фридрих Хегел

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (1770-1831)
немски философ, обективен идеалист

Благодарение на войните се съхранява нравственото здраве на народите.

Утринното четене на вестник - своего рода реалистична утринна молитва.

Ирония - това е синтез от абсолютни анти-тези, чрез които не скоро всеки познава истината.

Честа на човек се заключава в това, че по отношение на удовлетворяване на своите потребности той зависи само от своето трудолюбие, от своето поведение и от своят ум.

Изкуството има своята задача да разкрива истината в чувствена форма.

Опита и историята учат, че народите и правителствата никога не се учат от историята.

Отговорите на въпросите, които остават без отговор във философията, се заключават в това, че те са длъжни да бъдат зададени по друг начин.

Глупавият човек се счита нужен за да изпълни своите задължения, но у него няма воля, че да управлява своите склонности и привички.

Каквото човек прави, такова е и той.

Правенето на постъпки като реализация в реалността в резултат на това е чиста форма на воля - простото превръщане на реалността като реален случай в реалност, прост начин на обективно познание в режим на познаване на реалността като поколение съзнание.

Общественост (Gemeinwesen), е най-висшият закон, който явно е в сила със светлината на слънцето, има своята действителна жизненост в правителството, тъй като в него той е индивид. Правителството е действителният дух, отразен в себе си, простият Аз на нравствената субстанция като цяло.

Такъв предмет, при който процесът протича в простотата на концепцията, е органичен. Това е онази абсолютна течливост, в която се разтваря сигурност, благодарение на която би била само за друг.

Глупаците се учат само от своите грешки, а тези които не са глупави въпреки своите грешки не поумняват.

Но единствената мисъл, която философията носи със себе си, е простата мисъл на ума, която разумът доминира над света, така че впоследствие световно-историческият процес се върши разумно.

Остаряващия... неговите празници - бъбривост, като за старец най-важното е да поговори.

За лакей няма герой, не защото героят не е такъв, а защото лакеят е лакей. Човек иска да се доближи до онова, което предизвиква възхищение, до великото - той или се издига до него, извисява концепцията си, или понижава великия до своето ниво.

Бъдете лице и уважавайте другите като лица.

Понятието на темата не ни е дадено от природата. Всеки човек има пръсти, може да получи четка и бои, но това все още не го прави художник.

Ние обаче не можем да вземем под внимание детайлите и това представлява малък интерес.

При Платон философията съдържа посока, в която човек трябва да премине, за да знае това и онова...

Всеки иска да бъде по-добър от заобикалящия го свят и смята себе си за по-добър от него. Този, който е наистина по-добър, само изразява този свят по-добре от другите.

В чудесата на Новия Завет не е важно съдържанието, а фактът, че това е чудо. Какво е значението на изцелението на изсушена ръка, изсушена смокиня или пиянството на гостите на сватба?

Случайността е все още непозната закономерност.

Да учиш означава да разбереш правилността на онова, което са помислили другите. Но не можете да знаете нещата, ако първоначално изхождате от тяхната лъжливост.

Обичайният царски път във философията е да добиете груба представа за темата, като прочетете предговорите и рецензиите. Последният царски път в изследването се състои в независимото мислене.

Един от най-високите фактори на образованието е да говорите собствения си език. Народът принадлежи на самият себе си.

Това, което има дълбок смисъл, е точно защо не е подходящо за нищо.

Сутрешното четене на вестника е един вид реалистична сутрешна молитва. Тяхното положение по отношение на света се ръководи или от Бог, или от това, което светът представлява. И двете дават еднаква увереност: научаваш как стоят нещата.

Защото философията няма друг предмет освен Бог и по този начин представлява по същество рационална теология, но тъй като в службата на Божията истина е непрекъснато богослужение.

Чистата светлина е чиста тъмнина.

Разсъдъка може да се образова без сърце, а сърцето - без разсъдък; съществуват едностранни безрасъдни сърца и бесърдечни умове.

Човекът не е нищо друго освен поредицата от своите действия.

Нищо велико на света не е направено без страст.

Човек няма да стане господар на природата, докато той не стане господар на себе си.

Речта е невероятно мощен инструмент, но трябва да имате много ум, за да го използвате.

Когато човек извършва този или онзи морален акт, той все още не е добродетелен човек; той е добродетелен само ако този начин на поведение е постоянна черта на неговия характер.

Щастлив е този, който така е устроил своето съществуване, че то да съответства на особеностите на неговият характер.

Човек е безсмъртен благодарение на познанието. Познанието мисленето са коренът на неговият живот, неговото безсмъртие.

Тайната на щастието се състои във способността да излезеш извън кръгът на своето "Аз".

Всичко действително е разумно, а всичко разумно - действително.

Моралът е разумът на волята.

Независимостта от общественото мнение е първото условие за извършването на нещо велико и разумно.

За да има моето действие морална стойност, моето убеждение трябва да бъде свързано с него. Аморално е да правите нещо от страха от наказание или с цел да получите добро мнение за себе си от другите.

Връзката на две лица от различен пол, наречена брак, не е просто естествен, животински съюз и не просто граждански договор, а преди всичко морален съюз, който възниква на базата на взаимна любов и доверие и превръща съпрузите в едно лице.

Който иска да достигне великото, трябва да умее да се ограничава. Който, напротив, иска всичко, той всъщност нищо не иска и нищо не достига.

Най-лошото е желанието да се предпазим от грешки.

Гражданското общество ни дава пример както за изключителен лукс, за излишъци, така и за пример на бедност и тяхната обща черта на физическото и моралното израждане.

Обстоятелствата или мотивите доминират над човек само дотолкова, доколкото той самият им го позволява.

Идеята не е толкова безсилна, че да породи само идея.

Всяко художествено произведение принадлежи на своето време, своя народ, своята среда.XVIII век | XIX век | Германия | философи |
Германия философи | Германия XVIII век | Германия XIX век | философи XVIII век | философи XIX век

Кин Войло
Нашият ГУРУ - глупака
Коментар #1 от: 29-12-2013, 01:57:53
"Глупавият човек се счита нужен
за изпълнението на своята мисия..."


Глупавите хора по света са ни пратени от Бога, за да се учим от тях - те са нашите най-добри учители. И наистина, кой друг би извършил с глупашка готовност всички онези идиотски експерименти, които ще обогатят човешкия опит и ще научат човечеството какво трябва и какво не трябва да се прави през човешкия живот?
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе