Начало » Мисли » Георг Фридрих Хегел

Георг Фридрих Хегел

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (1770-1831)
немски философ, обективен идеалист

Благодарение на войните се съхранява нравственото здраве на народите.

Утринното четене на вестник - своего рода реалистична утринна молитва.

Ирония - това е синтез от абсолютни анти-тези, чрез които не скоро всеки познава истината.

Честа на човек се заключава в това, че по отношение на удовлетворяване на своите потребности той зависи само от своето трудолюбие, от своето поведение и от своят ум.

Изкуството има своята задача да разкрива истината в чувствена форма.

Опита и историята учат, че народите и правителствата никога не се учат от историята.

Отговорите на въпросите, които остават без отговор във философията, се заключават в това, че те са длъжни да бъдат по друг начин зададени.

Глупавият човек се счита нужен за да изпълни своите задължения, но у него няма воля, че да управлява своите склонности и привички.

Каквото човек прави, такова е и той.XVIII век | XIX век | Германия | философи |
Германия философи | Германия XVIII век | Германия XIX век | философи XVIII век | философи XIX век

Кин Войло
Нашият ГУРУ - глупака
Коментар #1 от: 29-12-2013, 01:57:53
"Глупавият човек се счита нужен
за изпълнението на своята мисия..."


Глупавите хора по света са ни пратени от Бога, за да се учим от тях - те са нашите най-добри учители. И наистина, кой друг би извършил с глупашка готовност всички онези идиотски експерименти, които ще обогатят човешкия опит и ще научат човечеството какво трябва и какво не трябва да се прави през човешкия живот?
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе