Начало » Мисли » Фридрих Дистервег

Фридрих Дистервег

Фридрих Адолф Вилхелм Дистервег (нем. Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg) (1790-1866)
немски педагог и политик

Най-важното явление в училище, най-поучителния предмет, най-живия пример за ученика се явява самият учител. Той- олицетворения метод на обучение, самото въплащение на принципа на възпитание.

Лошият учител преподнася истината, добрия учи как да се намира.

Възпитателите и учителите трябва да се родят, това се ръководи от един естествен цикъл.

Крайната цел на всяко възпитание - самостоятелно възпитание посредством самодейност.

Неправилното знание е по-лошо от незнанието.

Слабостта на ума и (обърнете внимание) характера на много ученици и възрастни зависи от това, че те знаят всичко това, което не е както трябва.

Идеята, която служи на учителя, се състои в насаждане на нравственост в човешкия род.

Кураж е необходим не само за смелите дела, но също така и за продуктивните дейности и мислене.

Мъжество е необходимо не само за важните постъпки, но и за продуктивните дейности и мисления.

Образованието са заключава не в количеството знания, а в пълното разбиране и изкусното прилагане на всичко това, което знаеш.

Задача на възпитателя и учителя си остава да приобщи детето към общочовешкото развитие и да направи от него човек по-рано, отколкото придобиването на граждански отношения.XVIII век | XIX век | Германия |
Германия XVIII век | Германия XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе