Начало » Мисли » Франсис Бейкън

Франсис Бейкън

(Francis Bacon) (1561-1626)
английски философ, юрист, политик, писател, родоначалник на английския материализъм

В тъмнината всички цветове са еднакви.

Най-доброто от всички доказателства е опита.

Сдържаността и умереността в разговорите стоят над красноречието.

Геният, умът и духът на нациите се вижда в техните пословици.

Четенето прави човек знаещ, беседата – находчив, а навика да записва – точен.

Повърхностните философии скланят човешкият ум към атеизъм, а дълбоките – към религия.

Вниманието в думите е висше красноречие.

В знанието има сила, в силата има знание.

Ласкателството е стилът на робите.

Ласкателството облича слабата душа, безпомощният ум, порочният характер.

Мълчанието е добродетелта на глупаците.

Няма нищо по-страшно от самия страх.

Мислите на философа са като звездите, те не дават светлина, защото са твърде възвишени.

Най-страшната самота - да нямаш истински приятели.

Съзерцанието е благопристойно безделие.

Умният човек създава повече възможности, от колкото намира.

Парите са добър слуга, но лош господар.

Правила на поведението - това е превод на добродетелите на общодостъпен език.

Много, казвайки, че могат да купят всичко със своето богатство, сами преди това са продали себе си.

Човек, властващ над другите, губи своята собствена свобода.

Благоденствието разкрива нашите пороци, а бедствията - нашите добродетели.

Само гнева и страха предизвикват да се ползва насилие.

Науката не е нищо друго освен отражение на действителноста.

Човешкият разум, оставен сам на себе си, не заслужава доверие.

Няма удоволствия, сравними с това, да стоите твърдо на земята на истината.

Къщите се строят, за да живеят в тях, а не за това да се гледат.

При завистта няма празници.

Истината е дъщеря на времето, а не на властта.

Всичко на света се повтаря.

Безсмъртието при животните е в потомството, при човек е в славата, заслугите и действията.

Мъжът се чувства със седем години по-стар в деня след сватбата.

Женитбата е умно нещо за глупавия и глупаво за умният.

Мислите подобно на хората, имат своя младост...

Усилията на лъжливият път умножават заблужденията.

Красотата е скъпоценен камък: колкото е по-проста, толкова е по-скъпа...

Нищо не носи такава популярност, както прощаването на своите врагове.

Съпружеската любов умножава човешкият род, приятелската любов го усъвършенства.

Ако някои хора презират богатството, то е понеже, те са изгубили надеждата за своето обогатяване.

Парите са като тор: ако не са разпръснати, те няма да бъдат полезни.

Невежите презират науката, необразованите и се възхищават, докато мъдреците я използват.

Да избягваш суеверията е суеверие.

Богатството не може да бъде достойна цел за човешкото съществуване.

В истинската красота винаги има недостатък.

За ярка светлина е необходима тъмнина.

Да обичаш и да бъдеш мъдър е невъзможно.

Искам да живея, за да уча, а не да уча, да живея.

Надеждата е добра закуска, но лоша вечеря.

Любовта към родината започва със семейството.

Мъжът е вече наполовина влюбен във всяка жена, която слуша, как той говори.

Който бързо греши, бързо поправя грешката си.

Природата в човека често е скрита, понякога потискана, но рядко унищожена.

Човешката душа, която веднъж се е отказала да намери истината, става по-малко активна.

Никой не отрича, че има Бог, освен този, които би се възползвал, ако нямаше Бог.

Прекомерната искреност е толкова неприлична, колкото и пълната голота.

Всичките добродетели ни освобождават от господството на пороците, само една храброст ни освобождава от господството на съдбата.

Времето е най-великият от новаторите.

Всяка насилствена мярка изпълнява ново зло.

Който показва съжаление към врага, е безмилостен към себе си.

Милосърдието не е прекомерно.

Едната мравка сама по-себе си е мъдро същество, но в градината или двора тя е вредна. Точно както хората, прекомерното самолюбие, вреди на обществото. Избери разумната среда между себелюбието и общественият дълг.

Скромният човек усвоява даже чуждите пороци, гордият притежава само своите собствени.

Тъй като науките, които сега съществуват, са безполезни за нови открития, така и сегашната логика е безполезна за откриването на знания.

Това, което се основава на природата, расте и се умножава, а това, което се променя, се променя, но не расте.

Атеизмът е тънък слой лед, по който може да премине един човек, а цял народ да падне в бездната.

Просперитетът не е без страхове и неприятности, а несгодите не са лишени от радости и надежди.

Богатството е добра прислужница, но неспособна любовница.

Повече от всички ние ласкаем себе си.

Приятелите са крадци на времето.

В света има малко приятелство - най-малкото между равните.

Не можете да оспорите възрастта.

Вродените таланти са като диви растения и трябва да се отглеждат с помощта на научени дейности.

Всички хора се делят на две категории: едните по-лесно забелязват различията, а другите - сходството.

Всяка наша морална философия е не повече от прислужница на религията

Приятелството удвоява радоста и съкращава наполовина скръбта.

Ако гордостта от презрение към другите се издигне до презрение към себе си, тя ще се превърне във философия.

Ако човек има отдаден приятел - той има два живота, за да осъществи желанията си.

Жената и децата учат на човечност; ергените са тъмни и сурови.

Всеки човек, според мен, е длъжник на професията си.

Книгите са мисловни кораби, странстващи през вълните от време и внимателно носят ценния си товар от поколение на поколение.

Красивото лице се явява мълчалива препоръка.

Маниерите показват морала, точно както роклята разкрива талията.

Няма по-голяма вреда за държавата, от приемане на хитроста за мъдрост.

Похвалите са отразените лъчи на добродетелта.

Тайната е убежище на слабите.

Строгостта ражда страх, но грубоста ражда омраза.

Колкото по-достоен е човек, толкова повече хора му съчувстват.

Колкото по-лека е плячката, толкова по-тежък е портфейлът.

Мислех много за смъртта и смятам, че е най-малката от всички злини.XVI век | XVII век | Англия | писатели | философи | юристи | политици |
Англия писатели | Англия философи | Англия юристи | Англия политици | Англия XVI век | Англия XVII век | писатели XVI век | писатели XVII век | философи XVI век | философи XVII век | юристи XVI век | юристи XVII век | политици XVI век | политици XVII век

Димитър
Още от Ф.Бейкън
Коментар #1 от: 07-03-2013, 17:54:36
Не онова, което печелим, а което спестяваме ни прави богати; не онова, което четем, а онова, което запомняме ни прави учени

Френсис Бейкън
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе