Начало » Мисли » Филип Гедала

Филип Гедала

(Philip Guedalla) (1889-1944)
английски пътуващ писател, историк, биограф

Философията изучава погрешните възгледи на хората, а историята - техните погрешни постъпки.

Автобиографията е ненадминато средство за разказване на истината за другите хора.

Биографията, подобно на лова на едър дивеч, е една от признатите форми на спорт и е толкова несправедлива, колкото може да бъде само спортът.

Величието е толкова често учтив синоним на голям успех.

Успехът е малко повече от химическо съединение на човека с момент.

Историята се повтаря. Историците се повтарят един друг.

Детективската история е нормалното пресъздаване на благородни умове.

Кримската война е една от лошите шеги на историята.

Предговорът е най-важната част от книга. Дори рецензентите четат предговора.XIX век | XX век | Англия | писатели | историци |
Англия писатели | Англия историци | Англия XIX век | Англия XX век | писатели XIX век | писатели XX век | историци XIX век | историци XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе