Начало » Мисли » Филип Ариес

Филип Ариес

(фр. Philippe Aries) (1914-1984)
френски историк

Един човек ти липсва, а целият свят е празен. Но човек вече няма право да го казва на глас.

Всъщност в повечето случаи умиращият вече е загубил съзнание. Смъртта е била разчленена, нарязана на парчета от поредица от малки стъпки, което накрая прави невъзможно да се разбере коя стъпка е била истинската смърт, тази, при която е загубено съзнанието, или тази, при която дишането е спряло. Всички тези малки смълчани смъртни случаи замениха и изтриха великия драматичен акт на смъртта и никой вече няма сили или търпение да чака в продължение на седмици момент, който е загубил част от значението си.

Твърде очевидната скръб не вдъхва съжаление, а отвращение, това е признак на психическа нестабилност или лоши обноски: тя е болезнена.

Приемлива смърт е смърт, която може да бъде приета или толерирана от оцелелите. Той има своята антитеза: "смущаващо без грация умиращ", който смущава оцелелите, защото предизвиква избухването на твърде силна емоция; и емоциите трябва да се избягват както в болницата, така и навсякъде в обществото. Човек няма право да става емоционален, освен насаме, тоест тайно.

Сякаш на всеки период от историята съответства привилегирована възраст и определено разделение на човешкия живот: "младостта" е привилегированата възраст на ХVІІ век, детството на ХІХ, юношеството на ХХ.

Смъртта трябва просто да се превърне в дискретен, но достоен изход на мирен човек от полезно общество, което не е разкъсано, дори не прекалено разстроено от идеята за биологичен преход без значение, без болка или страдание и в крайна сметка без страх.

През 1600 година специализацията на игрите и забавленията не се простира отвъд детството; след три-четиригодишна възраст тя намалява и изчезва. От този момент нататък детето играе същите игри като възрастния, било с други деца, било с възрастни... И обратно, възрастните са играли игри, които днес играят само деца.

Отричането на смъртта открито се признава като важна черта на нашата култура. Сълзите на опечалените са станали сравними с екскрециите на болните.

В епохата на барока смъртта е неотделима от насилието и страданието. Човек не завършва живота си, а беше "изтръгнат от живота, с дълъг прекъсващ вик, с агония, накъсан на безброй фрагменти".

От триумфа на смъртта до кабинета по анатомия!

Дори земята от гробовете, особено от гробовете на обесените, е имала, според мнението на съвременниците, голяма терапевтична сила. Земята, която абсорбира продуктите от разлагането на човешките тела, се счита не само за отличен тор, но и като лечебен източник на живот.

Кой от нас днес би си помислил да се опита да вземе със себе си пакет акции, кола, диаманти в отвъдното! Човек от Средновековието, дори в смъртта, не можеше да се раздели с придобитото имущество: когато умираше, той искаше да го има близо до себе си, да го усеща, да го държи.

Човек от епохата на Луи XIV, пише тя, е бил по-малко чувствителен към смъртта от нас и по време на мъчения и екзекуции той е показал удивителна примирителност и издръжливост.

За северняка раят се свързваше с лятната топлина, точно както за южняците планинският свят на блаженството беше място на свежест и прохлада.

Публичността на смъртта остана до края на XIX век. Умиращият трябва да бъде в центъра, сред събралите се хора.

Внезапната смърт наруши световния ред, в който всички вярваха. Тя беше абсурден инструмент на случайността, понякога маскиран като Божия гняв. Внезапната смърт изглеждаше грозна, плашеща и чужда.

Мъртвите винаги присъстват сред живите, на определени места и в определени моменти. Но тяхното присъствие се усеща само от тези, които скоро ще умрат.

Единственият начин да се противопоставим на злото е да признаем неговото съществуване, а не да си затваряме очите за него.

Идеята, че "твоята смърт", тоест смъртта на друг, вашия съсед, възприемана като лично нещастие, е била своеобразна революция в областта на чувствата, която се е случила в началото на Новото време.

Хората от Ранното средновековие третираха смъртта като често срещано явление, което не им внушаваше особени страхове.

Най-слабите места на тази укрепителна система са сексът и смъртта, тъй като тук човешката култура е продължение на природата. Следователно както сексът, така и смъртта трябва да бъдат постоянно под контрола на обществото.

Подобно на живота, смъртта не е само индивидуален акт. Както всеки основен преход от едно житейско състояние към друго, тя е белязана от определена церемония, винаги повече или по-малко тържествена, с цел да покаже солидарността на индивида с неговия род и общност.

Хората се страхуват от смъртта, както децата се страхуват от тъмнината, и само защото техните въображения са объркани от духове, толкова празни, колкото и плашещи. Всички атрибути от последното сбогом, сълзите на нашите приятели, траурът и погребението, конвулсиите на разлагащата се машина - това е, което ни вдъхва страх.

Но за разлика от хуманистите от XV век. бароковите майстори (XVII век) са обзети от страст към илюзията. Смъртта не може да спре любовта, любовта продължава, но не красотата на плътта, която все още не е изкривена от смъртта, я привлича, не живата красота, а красотата на смъртта.

Понякога доброто съхранение на труп се възприемаше като Божие наказание и, напротив, бързото разладане беше желана цел.

Разказваха също, че свещ от човешка мазнина помага да се открият скрити съкровища.

По време на менструация на жените не съветвали да докосват мъртвите: това заплашва да прекъсне нормалния месечен цикъл.

Лекарствата от трупове бяха най-често предназначени за болни, които заемаха най-високата позиция в обществото, защото тези лекарствени продукти бяха скъпи и трудни за приготвяне.

Предполагало се, че останалата част от живота остава в мъртвото тяло. По същата причина не се препоръчва да се прави барабан от кожи на вълк и агне едновременно: при първия удар кожата на агне ще се пръсне от страх пред вълка.

Нека сравним последните мисли на средновековен рицар и войници - участници в големите войни от нашата ера: нашите съвременници винаги са зовели майките си, преди душата да се раздели с тялото. Роланд, на прага на вечността, дълго време изброява своите притежания и завладени земи, като ги оплаква като живи същества.

С отслабването на вярата в отвъдното наказание отношението към смъртта се променя; очаква се като момент на събиране с любим човек, който преди това е починал.

Разрешено е да се показва мъка за починалия само в лична обстановка, у дома, крадешком, сякаш говорим за "еквивалент на мастурбацията".XX век | Франция | историци |
Франция историци | Франция XX век | историци XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе