Начало » Мисли » Фазил Искандер

Фазил Искандер

(рус. Фазиль Искандер) (1929-2016)
руски поет, публицист, сценарист и писател от абхазки произход

Ако всеки прави добро в предела на своите възможности, възможностите ще станат безпределни.

Човек се уморява от боя и си дава вид, че е помъдрял.

Самоубийство е следствие от усещане за личностен крах.

Цялата Русия е пиещ Хамлет.

Висше очарование на жената е нейната срамежливост. Именно това искат да отнемат от нея феминистките.

Парадокса на възпитанието се състои в това, че тези които най-добре се поддават на възпитание са тези, които не се нуждаят от него.

Ако не можете да срежете веригата - плюйте на нея, може би, изцяло ще ръждяса.

...празната душа не може да се запълни с нищо. Празнотата на духа - това е вещество, което не ни е известно.

Гнилият човек сам не чувства своята миризма.

Човек, който е имал всичко, а след това е загубил всичко, още четиридесет години се чувства така, сякаш още има всичко. А човек, който е бил просяк, а след това е забогатял, още четиридесет години се чувства така, сякаш е просяк.

Завистта е черна превръзка на очите на разума.

Да ако искаш да знаеш истината - животните въобще никога не предават. Предават само хората.

За съжаление, смелостта е твърде често следствие от чувството за обезценяване на живота, докато малодушието винаги е резултат от фалшиво преувеличаване на неговата стойност.

- Културата, - казваше той, - това не е количеството прочетени книги, а количеството разбрани.

...душата, която извърши предателството, възприема всяка изненада като начало на възмездие.

Човек има още една възможност да бъде щастлив - това е способността да се наслаждаваш на щастието на друг човек. Но възрастните рядко съхраняват това умение.

На човек е дадено да стане палач, също така, както и му е дадено да не става. В крайна сметка избора е в нас.

...само великата мечта може да породи велико мъжество.

Страхът и любовта към истината са несъвместим. Но в живота любовта към истината рядко е несъвместима със самият живот.

Целта на човечеството е добрият човек, и никаква друга цел не може да има.

Простотата е безусловно следствие от осъзнаването на вътрешната пълноценност.

...във всички времена живата душа на човек е била, е и ще бъде нашата единствена надежда.

Тези, които са загубили идеала, започват да идеализират победата. Победата от средство за постигане на истината се превръща в самата истина. Не забравяйте: където много се говори за победи, или са забравили истината, или се крият от нея.

...робът не иска свобода, както хората си мислят, един роб иска едно нещо - да отмъсти, да потъпче онзи, който го е стъпкал.

Всеки път изборът е наш, както и отговорността за избора. И ако кажем, че нямаме избор, това означава, че изборът вече е направен.

Запомни! Добрият човек се старае да живее и да умре там, където се е родил.

Който вижда в небето ангели, не вижда в небето птици...

Мореплавателят не може да се ориентира по падащите звезди.

Висше познаване на езика е умението правдоподобно да лъжете на този език.

Хуморът е последната реалност на оптимизма.

Щастието е лош наблюдателен пункт.

Мисля, че козите са най-хитрите от всички четириноги.

Какво можеш да направиш за родината, когато нищо не можеш да направиш? Правиш самият себе си!

Обичам разсеяните... Разсеяните не виждат близкото, нужното им, но виждат далечното, което е нужно на всички.

Не знам на какво повече се чудя - на ниското ниво на човешките отношения или на високото качество на кухненските ножове.

Опасенията за чуждите тайни винаги изглеждат преувеличени.

Ужас, който който продължава без край, престава да бъде ужас.

Най-подлият порок на душата е нечистоплътността на душата, понеже в условията на този порок са възможни всички останали пороци.

...не само хората създават богове по свой собствен образ, но всеки човек индивидуално създава бог по свой собствен образ.

Психологически признак на държавната криза - това когато средният гражданин се чувства по-умен от правителството.

Мъдростта е ум, изпълнен със съвест.

Животът, както обича да казва нашият крал е велик учител,

Изкуството има само две теми: призив и утеха.

Прекарах толкова много време в изучаването на враговете, че изгубих от поглед своите.

При нас науката е толкова политизирана, че хората някак забравят, че истината сама по себе си е интересна.

Да вразуми жена не се е отдала още нито на един поет...

Цялостното впечатление на Америка е небрежно благополучие. Имаме нервна бедност.

Детството вярва, че всичко ще бъде вечно: и мама, и слънцето, и светът, и любимата учителка.

...невежеството и недобросъвестността - ето най-страшният вредител.

Има нещо по-високо от увереноста - надеждата.

На човек му е страшно да се върне там, където е бил унижен. Особено ако той е бил унижен от самият себе си.

Палачите също се грижат за своя духовен комфорт.

Сълзите са кръвта на душата, и затова те са солени, като кръв.

Умът, който се подчинява на душата, е висшият ум.

Най-великото качество на душата е добротата. Най-естественото състояние на добрата душа е добродушието.

Властта е като сезоните. От нас нищо не зависи.

Във всяко дело има свой ключ... и този, който го държи в ръка, на него и служи.

Живото същество, докато то живее, било то човек или животно, търси за себе си някакво утешение.

Скромността е очертаването на границите на достойнството.

Ако ни плашат, това означава, че не са уверени в себе си.

Чудото на детето е в това, че той вече е човек, но все още чист.

Всяка крепост е винаги затвор.

- Какво е това покаяние? - Покаянието оставя памет за грехът, но вече без болка.

Утрото беше прекрасно, защото беше настъпило.

Магарето уважава добра пръчка.

С тях никога не знаеш дали да преследваш някого или да избягаш от някого.

Разбрах, че не шутовете съществуват в кралските дворове, а кралските дворове при шутовете.

Той се страхува от смъртта не повече от дърветата губещи есенните листа.

За щастие, от самото начало ги преследваше неуспех.

Повече от кукуригането на петела дявола се страхува от смеха.

За поета е по-добре и по-здравословно, когато съвсем не го обичат, отколкото когато му подхвърлят трохи от любовта.

Завистта е религия на недъгавите.

- Какво е това скромност? - Много търпелива гордост.

- Какво е това гордост? - Гняв, който е скован от презрение.

Най-дълбоката причина за убийство е наранената чест.

Всички мислещи за Русия са философи.

На руският човек му е скучно през цялото време да хитрува.

Правителството все пан не ни слуша, но ние все така му даваме съвети.

Главното е как човек прекарва своето работно време, а не свободното.

Усмивката е поток от светлина.

Звукът на смеха е като сноп светлина. Може би смехът е озвучаване на светлината?

Аз почувствах в себе си най-сигурният признак на оздравяването: желанието отново да се разболея.

Най-страшното нещо е оскърбеният идеализъм.

Хуморът, помисли си той, това е музика на истината, която не изисква доказателства.

Господи, защо не ни учат на нищо, което да ни е нужно в живота?!

... жестокостта е храбростта на страхливците.

Съветската охрана, както е известно е най-неподкупната охрана на света, ако никой не я подкупва.

Приятелството не обича да бъде измъчвано, унижавано и обезценявано.

...мъжът след седемдесет години трябва да забрави за жената. А по-мъдрите забравят още по-рано.

Възможно е и е необходимо да подслушвате, ако сте абсолютно сигурни, че имате работа с престъпник.

Мисля, че най-добрите мисли идват при нас, когато се движим със скорост, която не надвишава пет километра в час.

Всяко живо същество има неизяснимата потребност да общува с други подобни на себе си.

Всички поправят телевизори, но никой не поправя глави, които са повредени от телевизори.

Песимизмът е по-добър от мрака. Следователно, песимизмът - копнежът за полюса на доброто, признава неговото съществуване. Отчаянието изобщо не вижда никакви полюси.

Фашизмът е бунт на невежеството.

Вдъхновението е състояние на фикс идея на истината.

Мързеливият човек може да бъде добър човек, но мързеливата душа е престъпна.

Блудният син отиде при баща си, когато му стана съвсем лошо. Така човечеството ще отиде при Бога.

Глупостта не се осмива, за да се унищожи глупостта - тя е неразрушима. Това се прави, за да се поддържа духът разумен.

Майката кратък празник на земята.

Всички щастливи находки от детството - това е заем от съдба, за което тогава плащаме като възрастни.

Безсмислената работа превръща човек в бюрократ.

Главният признак за провинциализъм в литературата е стремежът да бъдеш модерен.

Той беше толкова разсеян, че не забеляза, как жена му си тръгна от него. След няколко дни, разбрала за това, от самолюбие се върна.

Един млад автор трябва да представя талантливи ръкописи, а не надежди.XX век | XXI век | Русия | поети | писатели | публицисти | сценаристи |
Русия поети | Русия писатели | Русия публицисти | Русия сценаристи | Русия XX век | Русия XXI век | поети XX век | поети XXI век | писатели XX век | писатели XXI век | публицисти XX век | публицисти XXI век | сценаристи XX век | сценаристи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе