Начало » Мисли » Езра Паунд

Езра Паунд

Езра Уестън Луумис Паунд (Ezra Weston Loomis Pound) (1885-1972)
американски поет, музикант, журналист, критик, преводач, издател и редактор

Хората намират идеите за скучни, понеже не различават живите идеи от препарираните чучела на рафта.

Цивилизованият човек е този, който на сериозен въпрос дава сериозен отговор. Цивилизацията сама по себе си е някакъв трезв баланс на ценности.

Литературата са новини, които не остаряват

Ако не можеш да решиш, кой от два еквивалентни начини на действие да избереш - избери по-дръзкият.

Гений е способността да видиш десет същности там, където обичайният човек вижда само една.

Ако човек не желае да поеме някакъв риск за своите възгледи, или неговите възгледи са безполезни, или самият той е безполезен.XIX век | XX век | САЩ | поети | журналисти | редактори | музиканти | критици | преводачи | издатели |
САЩ поети | САЩ журналисти | САЩ редактори | САЩ музиканти | САЩ критици | САЩ преводачи | САЩ издатели | САЩ XIX век | САЩ XX век | поети XIX век | поети XX век | журналисти XIX век | журналисти XX век | редактори XIX век | редактори XX век | музиканти XIX век | музиканти XX век | критици XIX век | критици XX век | преводачи XIX век | преводачи XX век | издатели XIX век | издатели XX век

Кин-Войло
Трезв баланс на ценности.
Коментар #1 от: 30-10-2020, 21:38:15
«Цивилизованият човек е този, който на сериозен въпрос дава сериозен отговор.»

Всяка цивилизация обаче заделя място за определен кръг от хора, които НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЕРИОЗНИ. Вероятно се касае за ГЕНЕТИЧНА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ. Това са несериозни хора, които винаги застават НАПРЕКО на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.

Такива люде обикновено биват квалифицирани като „хулигани“. Пишещият тези редове, който също е „хулиган“ (и се гордее с това!) може да гарантира своята НЕЦИВИЛИЗОВАНОСТ, заявявайки, че ВАРВАРИ ще има винаги: и в най-цивилизованите мегаполиси на планетата. Тези ВАРВАРИ са всъщност ХУЛИГАНИТЕ НА ЕПОХАТА. Те са носители на всяка модерна ерес.

Те винаги плуват срещу течението. Без тях БАЛАНСЪТ НА ЦЕННОСТИТЕ е немислим.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе