Начало » Мисли » Евгений Замятин

Евгений Замятин

Евгений Иванович Замятин (рус. Евгений Иванович Замятин) (1884-1937)
руски писател, критик и публицист

Усмивката е нормалното състояние на нормалният човек.

Знание, абсолютно уверено в това, че то е безгрешно, - това е вяра.

Даже при древните най-възрастните са знаели: източник на правото е силата, правото е функция от силата.

Душата е най-тежкото заболяване.

Боя се, че при руската литература има само едно бъдеще: нейното минало.

Да бъдеш оригинален означава някак да се откроиш от останалите. Следователно, да бъдеш оригинален означава да нарушиш равенството...

Вярвате ли в това, че вие ще умрете? Да, човек е смъртен, аз съм човек: следователно...

Но не е ли ясно: блаженството и завистта - това са числител и знаменател на дроб, наречена щастие.

Врагове на щастието не са заспали. С двете си ръце се дръжте за щастието!

Човек е като роман - до последната страница не знаеш, как ще завърши. Иначе не си струва да се чете.

Ножът е най-трайното, най-безсмъртното, най-гениалното от всичко, създадено от човек. Ножът е бил гилотина, ножа е универсален способ да разрешиш всички възли, и по острието на ножа върви пътя на парадоксите - единствения достоен за безстрашният ум път.

Цялата човешка история, доколкото ние я познаваме, е история на прехода от номадски форми към по-голяма уседналост.

Секундната скорост на езика винаги трябва да бъде по-малка от секундната скорост на мислите, а не обратното.

Единственото средство да избавите човека от престъпленията е да го избавите от свободата.

Минута на неловко асиметрично мълчание.

Децата са единствените смели философи. И смелите философи непременно са деца. Именно така, като деца трябва и да бъде: а какво после?

Най-мъчителното е да породите в човек съмнение в това, че той е реалност.

Вие сте напълно неспособни да мислите абстрактно. Извинете ме, но това е тъпота.

...смехът е най-страшното оръжие: със смях можеш да убиеш всичко - даже убийството...

Ако те не разбират, че ние носим математически безгрешно щастие, наш дълг е да ги направим щастливи.

За мен тази жена действаше неприятно като неразложим ирационален член случайно поставен в уравнението.

Ако с "Л" обозначим любовта, а със "С" смъртта, то Л=f(С).

...и математиката, и смъртта никога не грешат.

Красотата е в хармония, в стилът, нека това бъде хармонията на грозното - или красивото, хармонията на порока - или добродетелта.

Те можеха да творят само довеждайки себе си до припадък "вдъхновение" - неизвестна форма на епилепсия.

Таблицата за умножение е по-мъдра, отколкото абсолютно древен бог: тя никога - разберете: никога не греши.

Смехът е различен цвят.

...усмихвам се - и просто не мога да спра, и тук и така ще нося тази усмивка по улицата - като фенер, високо над главата си...

Аз се усмихнах по-широко, чувствайки се нелепо: от тази усмивка аз бях гол, глупав...

Не в живота няма нито черно, нито бяло, и цветът зависи само от основната логическа предпоставка.

Той извади хляб от торбата, хлябът беше по-необичаен и по-рядък от смъртта.

...ние сме висшата порода на интелекта - адвокати, и затова наша привилегия е да лъжем.

Ех, сънища! Мил, безумен свят - единственият, където хората са свободни.

...и естественият път от нищожеството до величието: да забравиш, че ти си грам и да се почувстваш милион тона...

Аз много обичам децата и смята, че най-трудната и висша любов е жестокостта.

За да овладее светът човек трябва да овладее господарите на света.

Любовта и гладът владеят света.

Всеки автентичен поет е непременно Колумб. Америка е съществувала векове преди Колумб, но само той е успял да я намери.

Ненормалността и болестта е едно и също нещо.

Но ние знаем, че сънищата са сериозна психична болест.

Тя погледна някъде надолу; очи, спуснати - като завеси ... Какво има там зад завесите?

Смъртта е именно най-пълното разтваряне на мен във вселената.

Минути - такива смешно кратки, къси, бягащи.

Източникът на правото е сила, правото е функция на силата.

И аз се надявам, че ще победим. Още повече: аз съм уверен, че ще победим. Понеже разумът трябва да победи.

Най-красивото нещо в живота е глупостта, а най-красивата глупост е любовта.

Историята на човек не е просто история на победи над външните сили.

Но, мили мои, трябва да помислите малко, това много помага.

Ако човешката глупост е била издигната и отглеждана от векове точно като ума, може би това би направило от нея нещо изключително ценно.

Толкова приятно е да чувстваш че нечии зорки очи грижовно пазят и от най-малките грешки и от най-малката грешна стъпка.

...обичаме само такова стерилно, безупречно небе.

То е като да си сложите пръста в дулото и да мислите, че можете да задържите изстрела. Това е пълна лудост!

Без теб няма да имам нито един ден, нито една сутрин, нито една пролет.

оля, затворете клапана на красноречието ви.

Трябва всички да полудеят - колкото е възможно по-скоро да полудеят.

В крайна сметка сега живея не в нашия разумен свят, а в древния, заблуден, в света на корените от минус-единици.

Чувам - и това е още по-ясно, отколкото да виждам.

Целият дълбок смисъл на танца е в абсолютна естетическа подчиненост, идеална несвобода.

Нашите богове са тук.

Дълбока, строга, готическа тишина.

Не е ли ясно, че личното съзнание е само болест?

При него има толкова нелепа, асиметрична външност и толкова правилно мислещ ум.

Затова те охраняват нашата несвобода - тоест нашето щастие.

Стените са основа на всичко човешко...

Целият свят е една огромна жена, а ние сме в нейната утроба, още не родени, щастливо съзряваме.

Цялата тази лудост е любов, ревността не само в идиотските древни книги?

Има ли щастие по-мъдро, по-безоблачно, отколкото в този прекрасен свят.

Или щастието без свобода или свобода без щастие, трето не е дадено.

Единственото оръжие, достойно за човекът на утрешният ден е словото.

Ще откриете, ще бъдете щастливи - трябва да сте щастливи и няма да ви се наложи да чакате дълго.

"Ние" сме от Бога, а "Аз" съм от дявола.

Беше ми ясно: всички бяха спасени, но за мен няма спасение, аз не искам спасение...

И какъв странен начин е това - да ме смяташ само за сянка на някого. Или може би сами вие сте моите сенки.

Но това не е наша вина - всички са болни. Името на тази болест е фантазия.

Лесно ние е да умрем. Да убием ни е трудно, а най-трудно от всичко ни е да живеем...XIX век | XX век | Русия | писатели | критици | публицисти |
Русия писатели | Русия критици | Русия публицисти | Русия XIX век | Русия XX век | писатели XIX век | писатели XX век | критици XIX век | критици XX век | публицисти XIX век | публицисти XX век

Кин-Войло
”Ние” сме от Бога, а ”Аз” съм от дявола.
Коментар #1 от: 13-04-2021, 11:11:12
Това е една изключително верна констатация на Евгений Замятин: ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС е демон, блуждаещ в трансценденталното пространство — кипящ о злоба и ненавист към всичко и неспособен да направи каквото и да е друго, освен да кипи от злоба и ненавист. Ето защо всеки от нас, демоните, (всеки „Аз“, който съм от Дявола) се нарежда на опашката на кандидатите за получаване на ПЛЪТ, КОСТИ И КРЪВ — т.е. на материалната обвивка, която ще ни позволи да МОЖЕМ, а не само да ИСКАМЕ. Когато ни дойде редът, всеки от нас се озовава в СВЕТА НА БОЛКАТА, изграден от КАМЪНИ, ВЕТРОВЕ, ОГЪН и БЕЗНАДЕЖДНОСТ. И тогава ни става ясно, че бихме могли да понесем болката, ако всеки от нас, който е „от Дявола“ съумее да се АСОЦИИРА с отаналите представители на дяволското войнство и да образува онова, което ще наречем НИЕ. А то само по себе си е Бога.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе