Начало » Древногръцки афоризми

Древногръцки афоризми

Афоризми от древна Гърция. Велики мислители, писатели, математици, управници и други оставили имената си в историята със златни букви чрез своите афоризми.
Подреждане по: Азбучен ред | Брой афоризми

Алкивиад

Анаксагор

Анахарсис

Антистен

Аристип

Аристотел

Аристофан

Архимед Сиракузки

Бабрий

Биант

Бион

Горгий

Деметрий

Демокрит

Демостен

Дионисий Халикарнаски

Евклид

Еврипид

Езоп

Емпедокъл

Епиктет

Епикур

Епихарм

Есхил

Зенон от Елея

Зенон от Китион

Изократ

Клавдиан

Клеанф

Климент Александрийски

Критий

Ксенофан

Ксенофонт

Лукиан

Менандър

Омир

Парменид

Периандър

Перикъл

Пиндар

Питагор

Питак

Платон

Плутарх

Полибий

Посидоний

Прокъл

Протагор

Сафо

Симонид Кеоски

Сократ

Солон

Софокъл

Талес

Теогнид

Теофраст

Тукидид

Филодем

Филострат Стари

Хезиод

Хераклит

Херодот

Хилон

Хиперид

Хипократ

Хризип

Юстиниан


Резултати: 67

Обратно горе