Начало » Древногръцки афоризми по брой

Древногръцки афоризми по брой

Афоризми от древна Гърция подредени по брой афоризми. Велики мислители, писатели, математици, управници и други оставили имената си в историята със златни букви чрез своите афоризми.
Подреждане по: Азбучен ред | Брой афоризми

Питагор (87)

Плутарх (76)

Епикур (65)

Хипократ (62)

Аристотел (31)

Сократ (17)

Омир (16)

Антистен (15)

Езоп (13)

Менандър (13)

Демокрит (12)

Епихарм (11)

Еврипид (10)

Платон (10)

Биант (9)

Полибий (9)

Теофраст (9)

Хилон (9)

Климент Александрийски (8)

Перикъл (8)

Талес (8)

Анаксагор (7)

Деметрий (7)

Епиктет (7)

Софокъл (7)

Хезиод (7)

Бабрий (6)

Бион (6)

Демостен (6)

Емпедокъл (6)

Ксенофонт (6)

Прокъл (6)

Хераклит (6)

Аристофан (5)

Есхил (5)

Клавдиан (5)

Ксенофан (5)

Периандър (5)

Пиндар (5)

Питак (5)

Симонид Кеоски (5)

Солон (5)

Тукидид (5)

Филострат Стари (5)

Херодот (5)

Горгий (4)

Евклид (4)

Зенон от Китион (4)

Изократ (4)

Протагор (4)

Теогнид (4)

Анахарсис (3)

Аристип (3)

Дионисий Халикарнаски (3)

Зенон от Елея (3)

Клеанф (3)

Критий (3)

Лукиан (3)

Посидоний (3)

Сафо (3)

Филодем (3)

Хиперид (3)

Хризип (3)

Юстиниан (3)

Архимед Сиракузки (2)


Резултати: 65

Обратно горе