Начало » Мисли » Дмитрий Лихачов

Дмитрий Лихачов

Дмитрий Сергеевич Лихачов (рус. Дмитрий Сергеевич Лихачёв) (1906-1999)
руски филолог, културолог и общественик

Към интелектуалците, според моя жизнен опит, принадлежат само хора свободни в своите убеждения, не зависещи от икономически ограничения, партийни, държавни, не подчиняващи са на идеологически ангажименти.

Интелектуалец - това е представител на професия, свързана с умственият труд (инженер, лекар, учен, художник, писател), и човек, притежаващ умствена порядъчност.

Основен принцип на интелигентността - интелектуална свобода, - свободата като нравствена категория. Интелигентният човек не е свободен само от своята съвест и от своите мисли.

Съвестта не е само ангел-хранител на човешката чест, - тя е кормилото на тази свобода, грижейки се за това, че свободата да не се превръща в произвол, но да показва на човек неговия правилен път в сложните обстоятелства на живота, особено съвременния.

Учените не винаги са интелектуалци (в най-висш смисъл, разбира се). Неинтелигентни са тогава, когато, твърде много се ограничават в своята специалност, забравяйки за това, кого и как може да се възползва от плодовете на труда. И тогава, подчинявайки се на всички интереси на своята специалност, те жертват интересите на хората или културните ценности.

Човек трябва да може да променя своите убеждения по сериозни причини от нравствен порядък. Ако той променя своите убеждения от съображения за изгода, - то това е висша безнравственост. Ако интелигентния човек с размишления стигне до други мисли, чувствайки своята погрешност, особено по въпроси, свързани с морала, - това не може да отпадне.

Народите - това не са обкръжени със стени общности, а хармонично съгласувани между себе си асоциации.

Литературата служи на нас като проводник към други епохи и други народи, разкривайки пред нас сърцата на хората - с една дума, ни прави мъдри.

Съвестта - тя е в основата памет, към която се присъединява моралната оценка за съвършеност. Но ако съвършенността не се пази в паметта, то не може да има оценка. Без памет няма съвест.

При всяка страна има свой Изток и свой Запад, свой Юг и свой Север, и това, което за една страна е Изток, - за нейните съседи е Запад. Мирното съседство е състои в това, че етническите граници не стават политически "крепостни граници", чието разнообразие на никого не е в ущърб, а обогатяващо.

Нелепо е да се сравняват култури "на ръст" - коя е по-високо и коя е по-ниско.

Интелектуалците не могат да се преструват.XX век | Русия | културолози | филолози |
Русия културолози | Русия филолози | Русия XX век | културолози XX век | филолози XX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе