Начало » Мисли » Дмитрий Лихачов

Дмитрий Лихачов

Дмитрий Сергеевич Лихачов (рус. Дмитрий Сергеевич Лихачёв) (1906-1999)
руски филолог, културолог и общественик

Към интелектуалците, според моя жизнен опит, принадлежат само хора свободни в своите убеждения, не зависещи от икономически ограничения, партийни, държавни, не подчиняващи са на идеологически ангажименти.

Интелектуалец - това е представител на професия, свързана с умственият труд (инженер, лекар, учен, художник, писател), и човек, притежаващ умствена порядъчност.

Основен принцип на интелигентността - интелектуална свобода, - свободата като нравствена категория. Интелигентният човек не е свободен само от своята съвест и от своите мисли.

Съвестта не е само ангел-хранител на човешката чест, - тя е кормилото на тази свобода, грижейки се за това, че свободата да не се превръща в произвол, но да показва на човек неговия правилен път в сложните обстоятелства на живота, особено съвременния.

Учените не винаги са интелектуалци (в най-висш смисъл, разбира се). Неинтелигентни са тогава, когато, твърде много се ограничават в своята специалност, забравяйки за това, кого и как може да се възползва от плодовете на труда. И тогава, подчинявайки се на всички интереси на своята специалност, те жертват интересите на хората или културните ценности.

Човек трябва да може да променя своите убеждения по сериозни причини от нравствен порядък. Ако той променя своите убеждения от съображения за изгода, - то това е висша безнравственост. Ако интелигентния човек с размишления стигне до други мисли, чувствайки своята погрешност, особено по въпроси, свързани с морала, - това не може да отпадне.

Народите - това не са обкръжени със стени общности, а хармонично съгласувани между себе си асоциации.

Литературата служи на нас като проводник към други епохи и други народи, разкривайки пред нас сърцата на хората - с една дума, ни прави мъдри.

Съвестта - тя е в основата памет, към която се присъединява моралната оценка за съвършеност. Но ако съвършеността не се пази в паметта, то не може да има оценка. Без памет няма съвест.

При всяка страна има свой Изток и свой Запад, свой Юг и свой Север, и това, което за една страна е Изток, - за нейните съседи е Запад. Мирното съседство е състои в това, че етническите граници не стават политически "крепостни граници", чието разнообразие на никого не е в ущърб, а обогатяващо.

Нелепо е да се сравняват култури "на ръст" - коя е по-високо и коя е по-ниско.

Интелектуалците не могат да се преструват.

Няма нужда да мразите други нации, защото сте патриот. Между патриотизма и национализма има дълбока разлика. В първото - любов към собствената страна, във второто - омраза към всички останали.

Животът е преди всичко творчество, но това не означава, че всеки човек трябва да се роди художник, балерина или учен, за да живее. Може да се създаде и творчество. Можете да създадете просто добра атмосфера около себе си.

Мъдростта е ум, съчетан с доброта. Умът без доброта е хитрост.

Завистта се развива предимно там, където сте непознат за себе си. Там, където не се отличаваш от другите. Завист - това означава, че не са се намерили.

Вниманието на читателя трябва да бъде фокусирано върху мислите на автора, а не върху решението на това, което авторът искаше да каже.

Основата на всички добри нрави е грижата - грижи се човекът да не пречи на човека, така че всички заедно да се чувстват добре.

Подобряването на езика ви е огромно удоволствие, не по-малко от това да се обличате добре, само по-малко скъпо...

С произведение на изкуството човек трябва да може да остане "един на един".

Книгата винаги намира този, на когото тя е нужна.

Доброто дело никога не е глупаво, защото е безкористно и не преследва целта за печалба и "умният резултат".

За да бъде представлението интересно, самият оратор трябва да прояви интерес да говори.

Този, който се стреми да заблуди другите, преди всичко се самозалъгва.

Знанието отваря вратите за нас, но ние сами трябва да влезем в тях.

За вътрешно богат човек целият околен свят е неизчерпаемо богат.

Умната доброта е най-ценното в човека.

Лошият вкус унищожава дори талантливите автори.

Човек разваля щастието ако го преживява сам.

Нашето минало трябва да бъде запазено: то има най-ефективната образователна стойност. То насърчава чувството за отговорност към Родината.

Грижа за миналото е едновременно с това и грижа за бъдещето.

Ако не виждате миналото на обкръжаващият ви свят, той е празен за вас.

Щастие достига този, който се стреми да направи другите щастливи и е способен да забрави за известно време собствените си интереси.

Наличието на "семейни" думи, шеги и поговорки - доказателство за силата на крепостта на семейството.

Факт е, че злонамерената и злата реакция на околната среда, грубостта и неразбирането на другите е знак за психическа и духовна слабост, за неспособността на човека да живее.

Народното изкуство ни учи да разбираме условностите на изкуството.

Всеки разговор между възрастен човек и млад се превръща в поучение.

Всеки интелигентен човек трябва да бъде поне малко филолог. Това изисква културата.

Хората, които не се интересуват от никого, сякаш изпадат от паметта.

Майка, която се възхищава на всички и насърчава детето си във всичко, може да отгледа морално чудовище.

Безделникът винаги е много зает.

Несподелената радост не е радост.

Изрязването на стихове е като изрязване на картина.

От незапомнени времена руската култура счита волята и простора за най-голямото естетическо и етично благо за човека.

"Скоростното четене" създава само видимост на знания, води до болест на вниманието.

Спорът веднага разкрива интелигентност, логическо мислене, учтивост, способност да се уважават хората и... самоуважение.

Не бива да се стремиш към висши цели с низши средства. Човек трябва да бъде еднакво честен и в голямото, и в малкото.

Всички, които се борят за своята независимост, вече са зависими.

Ако живеете само за себе си, с дребните си грижи за собственото си благополучие, тогава няма да има следа от това, което е било изживяно. Ако живеят за другите, тогава другите ще съберат това, което сте служили, на което са дали силите си.

Следването на пътя на доброто е най-приемливият и единствен път за човека. Той е изпитан, верен е, полезен е - както за един човек, така и за обществото като цяло.

...най-главната грешка, фаталната грешка е неправилното избиране на главната задача в живота.

Москва и Петербург не просто не си приличат, те контрастират помежду си и, следователно, си взаимодействат.

Пътуванията ни разкриват много, карат ни да мислим и мечтаем за много неща.

Защото най-важното се крие в малките неща.

Душевната слабост води до физическа слабост.

Литературата е съвестта на обществото, неговата душа.

Щастието може да бъде само битка - само спечелена от нас. Вечното, постоянно щастие не съществува.

Безотговорността се ражда от липса на съзнание, че нищо не минава без следа.

На земята няма безинтересни места: има само безинтересни хора, хора, които не знаят как да намерят интересни неща, са вътрешно скучни.

Културните паметници принадлежат на хората и не само на нашето поколение. Ние сме отговорни за тях пред нашите потомци. Ще има голямо търсене от нас след сто, и след двеста години.

Дори човек не се нуждае от сграда, а сграда на определено място.

Културата на човечеството е активна памет на човечеството, активно въведена в съвременността.

Националните особености са само някакъв акцент, а не качества, които отсъстват от други.

Новото трябва да се създаде, като се вземе предвид предишното, традиционно, като резултат, а не премахването на старото и натрупаното.

Най-доброто поведение е това, което се определя не от външни препоръки, а от духовна необходимост.

Шегата е важна в трудни ситуации: възстановява душевният баланс.

Младостта е време за сближаване.

Паметта е форма на въплъщение на вечността и преодоляването на времето.

Ако имате нужда от книга за еднократно четене, не бива да я купувате. А изкуството да се съставят лични библиотеки е да се въздържат от придобиване на такива книги.

Всеки човек е длъжен (подчертавам - длъжен) да се грижи за интелектуалното си развитие. Това е негово задължение към обществото, в което живее, и към себе си.

Не приемайте, че имате абсолютен вкус, както и абсолютни познания.

Съгласието между хората, различните нации е най-ценното и сега най-необходимото за човечеството.

Убеден съм например, че истинското възпитание се проявява предимно у дома, в семейството ви, във взаимоотношенията със семейството ви.

Човек, който изобщо не мисли за себе си, е ненормално и неприятно явление.

Не бъдете суетни. Суетността кара човек безразсъдно да харчи най-големия и най-ценния капитал, който притежава - времето си.

Добре възпитаният човек е този, който иска и знае как да се съобразява с другите, той е този, към когото собствената му учтивост е не само позната и лесна, но и приятна. Това е еднакво любезен както със старшите, така и към по-младите по години и по положение.

Отърси се от всичко, което ограничава движението на мисълта.

Да накараш публиката да се смее - това означава на половина да ги убедиш в своята правота.

Запомнете: в спора няма нищо по-красиво от това колко спокойно, ако е необходимо, да признаете пълната или частичната правота на врага.

Алчността в човек дори не е смешна, тя е унизителна.

Можете да получите добро възпитание не само в семейството си или в училище, но и... от самите вас.

Ако човек има велика цел, тогава тя трябва да се прояви във всичко - дори в на пръв поглед незначителното.

Запазването на културната среда е не по-малко важно от опазването на обкръжаващата природа.

Може би точно това ми помогна: разбирането, че съдбата ми не е изключение. Не разбирам хората, които носят съдбата пред себе си като икона.

Образованието не може да се бърка с интелигентността. Образованието живее върху старото съдържание, интелигентността - създаването на новото и осъзнаването на старото като ново.

Ако вече в зряло състояние той приема помощ от родителите си и не забелязва, че самите те вече се нуждаят от помощ, той е невъзпитан човек.

Поставяйки си цел за кариера или придобиване, човек изпитва много повече мъка от радост и рискува да изгуби всичко.

Любовта не трябва да бъде безотчетна, тя трябва да бъде умна.

Изкуството не може да бъде хванато с голи ръце. Зрителят, слушателят, читателите трябва да бъдат "въоръжени" - въоръжени със знания, информация.

Възприемането на произведение на изкуството винаги е съвместно творение.

Доброто не може да бъде глупаво.

Истинските приятелства се придобиват в младостта.

Основният (но, разбира се, не единственият) начин за интелектуално развитие е четенето.

На всяка крачка - подлост и благородство, саможертва и изключителен егоизъм, кражба и честност.

Има много книги, бе които не можеш да живееш.

От мъртвите остават само портрети.

Слепият възторг (дори не можете да я наречете любов) може да доведе до ужасни последствия.

Езикът на човека е неговият светоглед и неговото поведение.

Грижете се за младостта до старост.

ървото винаги е топло, в него има нещо човешко.

Няма по-нещастен човек от мързеливия, винаги избягващ труд, усилия...

...човек с воля не се поддава на злото влияние, сам избира своя път.

Ако завиждате значи не сте открили себе си.

Прекомерната обидчивост е знак за липса на ум или някакъв вид комплекси. Бъдете умни.

Волята е липса на притеснения за утрешния ден, това е небрежност, блажено потапяне в настоящето.

Паметта е преодоляване на времето, преодоляване на смъртта.

Вселената има смисъл само ако имаме с кого да споделим чувствата си.

Основен източник на богат писмен език е разговорният език.

Вярвам, че нищо не изчезва, всичко остава извън полето на нашето съзнание. Няма време в нашите форми на възприятие.

Разбирането на текста е разбиране за целия живот зад текста на съответната епоха.

Спазвайте мярката във всичко, не бъдете натрапчиви дори с приятелските си чувства.

Класика е тази, която издържа на теста на времето. С нея няма да загубите времето си.

Добрият човек е вътрешно красив, живее в хармония със себе си, с обществото и с природата.

Четенето не трябва да е случайно. Това е огромен разход на време и времето е най-голямата ценност, която не може да се изразходва за дреболии.

Просто не превръщайте второстепенното в първостепенно.

Разбира се, те не спорят за вкусовете, но развиват вкуса - в себе си и в другите.

Не можете веднага да разберете сложното, без първо да разберете по-простото.

Директната реч в мемоарите почти винаги е измислена от мемоаристите.

Съжалявам, че нищо не записах. Живях в толкова значимо време!

Моите книги в същността си са паметни бележки...

Не пеехме патриотични песни - плакахме и се молехме.

Невъзможно е да се поправите човечеството, просто е да поправите себе си.

Изучаването на десетия чужд език е много по-лесно от третия, а третият е по-лесен от първия.

Невероятно е колко умни хора могат да правят грешки. Това трябва винаги да се има предвид при позоваването на авторитетите.

Фактът, че днес е боклук, утре може да се окаже антична рядкост.

В съвременната архитектура липсата на значимост е изморителна.

Всеки е длъжен да участва в опазването на културата.

Човек трябва да има право да променя убежденията си по сериозни морални причини. Ако той промени своите убеждения поради причини за изгодност, това е най-високата безнравственост.

Човечеството не може да живее с моментни притеснения, без да има ясна цел отпред.

Колкото по-висша е нацията, толкова по-малко се страхува от други нации, тяхното "господство". За да оцелее нацията, тя трябва да развие своята култура.

Има периоди на трагични катаклизми в историята на руската култура, когато изглежда, че всичко започва отначало.

Злото според мен е преди всичко отричане на доброто, неговото отражение със знак минус.

Злото се стреми да унищожи най-ценното в културата.

Високите културни постижения са възможни преди всичко в общество, в което никой не се намесва в развитието на свободни и талантливи личности.XX век | Русия | културолози | филолози | общественици |
Русия културолози | Русия филолози | Русия общественици | Русия XX век | културолози XX век | филолози XX век | общественици XX век

Кин-Войло
Всяко проявление на ЗЛОТО
Коментар #1 от: 28-11-2020, 20:40:52
«Злото се стреми да унищожи най-ценното в културата.»

Нещо повече — ЗЛОТО си е поставило за задача да заличи всичко, което може да се отнесе към човешката кутура. Това е така, защото човешката култура от своя страна си е поставила за задача, да заличава всяко проявление на ЗЛОТО.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе