Начало » Мисли » Джуандзъ

Джуандзъ

(396-286 пр.н.е)
китайски философ

Всички неща, независимо от степента им на създаване или унищожение, отново ще се обединят в единно цяло.

Рождението не е началото; смъртта не е края. Съществува безгранично битие; съществува продължение без начало. Битие извън пространството. Неприривност без начало във времето.

Най-доброто е да вярвате в съдбата, но това е и най-трудно.

Научи се да виждаш там, където всичко е тъмно, и да слушаш, където всичко е тихо. В тъмнината ще видиш светлина, а в тишината ще чуеш хармония.

Без деня няма и година, без вътрешното няма и външно.

И в кривото, и в правото ще видиш висшето в природата.

Това, което е направило прекрасен моят живот, ще направи прекрасна и моята смърт.Китай | философи |
Китай философи

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе