Начало » Мисли » Джоузеф Адисън

Джоузеф Адисън

(Joseph Addison) (1672-1719)
английски писател и политик

Милосърдие - това е добродетел на сърцето. Милостинята и подаянието - само проявление, а не същността на тези добродетели.

Най-важното и най-трудното за мощният дух - да умее да се контролира: езерото спокойно стои в долината, но за да да се задържи му е нужна гора.

Основните неща съставляващи щастието в този живот са: човек трябва да работи върху нещо, някого да обича и нещо, за което да се надява.

Нескромният човек често пъти е по-опасен, от злия, защото последния напада само враговете си, докато първия причинява вреди на своите врагове и на своите приятели.

Мълчанието понякога е по-многозначително и възвишено, дори и от най-благородното и най-изразително красноречие, и в много случаи засвидетелства за висок интелект.

Човек се отличава от всички други създания със способността си да се смее.

Смисъла на истинската дружба е в това, че радостта се удвоява, а страданието се дели на половина.

Гордостта произхожда от недостатъчните размишления и непознаване на самият себе си.

Биха изчезнали половината страдания на човечеството, ако хората започнат да се ръководят в своя живот от взаимното състрадание, благожелателност и любов.

Нищо не приемат така хората с такова отвращение, както съветите.

По гробовете, надгробните плочи и епитафиите може да се съди една нация, за нейното невежество или благородство.

Без постоянство не може да има нито любов, нито дружба, нито добродетел.

Винаги има какво да каже в обосновка и на двете гледни точки.

Най-необузданите страсти за всички живи същества - похотта и глада, първата, причинена от постоянното желание да се възпроизвежда собствените си вид, а втората - за самосъхранение.

Всичко което ние правим за потомството си; желаем да видим, че потомството прави за нас.

Когато на трона седи добър монарх, самото време издава закони против беззаконието на власта.

Колкото е по-добър човек, толкова по-мек и снизходителен е към недостатъците на другите.

Добрата книга е подарък, завещан от автора на човешкият род.

Най-непоправимите пороци са тези, които се наслаждават.

С помощта на физически упражнения и въздържаност голяма част от хората могат да минат без медицина.

Остроумно написаният памфлет е точно отправена стрела, която не само нанася рана, но и я прави неизлечима.

Ние, англичаните, сме с особена плахост във всичко, което се отнася до религията.

Трудно е да си представим какво ще се случи с човек, живеещ в държава, населена с литературни герои.

За щастие трябва да направите нещо, да обичате нещо и да вярвате в нещо.

Мъжете, които се отнасят към жените с най-голямо уважение, рядко се радват на голям успех с тях.

Четенето за ума е като физическо упражнение за тялото е като физическите упражнения за тялото.

Както душата вижда сънища, тя е театър, актьори и публика.XVII век | XVIII век | Англия | писатели |
Англия писатели | Англия XVII век | Англия XVIII век | писатели XVII век | писатели XVIII век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе