Начало » Мисли » Джорджо Агамбен

Джорджо Агамбен

(итал. Giorgio Agamben) (1942)
италиански философ

Мисълта за сигурността носи съществен риск. Държава, която има сигурност като своя единствена задача и източник на легитимност, е крехък организъм; то винаги може да бъде провокирано от тероризма, за да стане по-терористичен.

Животът и смъртта не са правилно научни понятия, а по-скоро политически понятия, които като такива придобиват политически смисъл именно само чрез решение.

Лагерът е пространството, което се отваря, когато извънредното състояние започне да се превръща в правило.

Бог не умря; той се трансформира в пари.

В очите на властта - и може би с право - нищо не прилича повече на терорист от обикновения човек.

Един ден човечеството ще играе със закона, точно както децата играят с изхвърлени предмети, не с цел да ги върнат към каноничната му употреба, а да ги освободят от това завинаги.

Един от уроците на Аушвиц е, че е безкрайно по-трудно да схванеш ума на обикновен човек, отколкото да разбереш ума на Спиноза или Данте.

Произведение на изкуството или поезия, което не съдържа критична взискателност е обречено на забрава.

Съвременен е този, който не е затъмнен от сенките на своето време

Устата се превръща в истинска уста, когато се подготвя за целувка.

Само запаленото осъзнаване на това, което не можем да бъдем, ще ни гарантира истинско разбиране за това, което сме...

Голотата не се възприема като състояние, а като събитие.

Да имаш име означава да си виновен.

И, както Бог, човекът може и трябва да иска, може и трябва да преодолее тъмната бездна на своята сила.

В божествената сила има нещо като сенчеста страна или неясен аспект, поради който Бог става способен на зло, ирационално и дори смешно.

Ако древният човек е създание на силата, създание, което може, тогава човекът от съвременната епоха е създание на волята, същество, което иска (желае).

Същества, които не могат да бъдат спасени, се оценяват за вечността: това е самият парадокс, който в края, преди Пилат, замълчава Исус.

Стилът на автора, както и изяществото на всяко негово творение, зависят обаче не толкова от неговия гений, колкото от липсата на гений, от неговия характер.

Революцията трябваше да се примири с капитала и властта, точно както църквата трябваше да се примири с модерния свят.

Да царуваш не означава да задоволяваш. Това означава, че остава неизпълнено.

Ако геният е нашият живот, доколкото той не ни принадлежи, тогава трябва да бъдем отговорни за това, за което не носим отговорност, за нашето спасение и смъртта си имаме лицето на дете, което е и не е наше лице.

Спектакълът е отделяне от общото същество, тоест невъзможността за любов и триумфа на ревността.

Свободният гражданин на демократично-технологичните общества е създание, което постоянно се подчинява, със самия жест, с който дава командата.

Ако, както беше отбелязано веднъж, терминологията е най-поетичният мисловен момент, тогава изборът на концептуалния апарат никога не може да бъде неутрален.

...законът в крайна сметка не се стреми да възстанови справедливостта, нито да установи истината. То търси само присъда, независимо от истината или справедливостта. Това се доказва без съмнение със силата на съдебно решение, което е присъщо на несправедлива присъда.

Теодицията е дело, чиято цел е да установи отговорността не на хората, а на Бога.XX век | XXI век | Италия | философи |
Италия философи | Италия XX век | Италия XXI век | философи XX век | философи XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе