Начало » Мисли » Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон

(George Washington) (1732-1799)
американски политик и държавник, първия президент на щатите

Приятелството - това е растение което расте бавно, и преди всичко за да заслужи своето име, то трябва да премине през изпитания и да издържи множество превратности на съдбата.

Ако цениш репутацията, свързвай живота си с уважавани хора.

Не говори лошо за отсъстващите, защото е непочтено.

Не изразявай радостта си при вида на нещастието на друг човек, било той и враг.

Никога не се надсмивай над сериозните неща.

Свободата, веднъж пуснала корени, бързо израства.

По-добре без извинение отколкото лошо такова.

Да се готвиш за война е един най-ефикасните начини за опазване на мира.

Неограничена власт е най-лесно се изгражда върху руините на свободата злоупотребявайки с безнравствеността.

По-добре е да си сам, отколкото в лоша компания.

Ако се отнеме свободата на словото, тогава тъпите и мълчаливи могат да бъдат водени като овце на клане.

Майка ми беше най-красивата жена, която някога съм виждал. Всичко, което съм, дължа на майка си. Приписвам своя успех в живота на моралното, интелектуалното и физическото възпитание, което получих от нея.

Човешкото щастие и моралният дълг са неразривно свързани.

Надявам се, че ще имам достатъчно твърдост и добродетел, за да поддържам това, което смятам за най-завидно от всички титли, характера на честен човек.

Пазете се от безсилието на претендирания патриотизъм.

Упоритостта и духът са направили чудеса във всички епохи.

Малко мъже имат добродетели да издържат на най-високата цена.

Разумната жена никога не може да бъде щастлива с глупак.

Щастието зависи повече от вътрешната рамка на собствения ум на човек, отколкото от външните в света.

Тревожността е лихвата, плащана от тези, които заемат проблеми.

Повратните моменти на живота не са големите моменти. Истинските кризи често се крият в прояви, толкова тривиални на външен вид, че преминават незабелязано.

Да насърчава литературата и изкуствата е задължение, което всеки добър гражданин дължи на своята страна.

Трябва да се консултираме с нашите средства, а не с нашите желания.

Истинските мъже презират битката, но никога няма да бягат от нея.

Да упорстваш в своя дълг и да мълчиш е най-добрият отговор на клеветата.

Смятам, че максимата е не по-малко приложима за публичните, отколкото за частните дела, че честността винаги е най-добрата политика.

Не се стремете да спорите с началниците си, но винаги представяйте скромно преценката си на другите.

Абсолютно е необходимо... за мен да има хора, които да мислят за мен, както и да изпълняват поръчки.

Хората, влизащи в обществото, трябва да се откажат от част от свободата, за да запазят останалата част.

Лоша война се води с добър ум.

Основата на нашите политически системи е правото на хората да правят и променят своите правителствени конституции.

Бих умрял на крака, пред това да живея на колене.

Да бъдеш подготвен за война е едно от най-ефективните средства за запазване на мира.

Не се радвайте на нещастието на друг, въпреки че той е ваш враг.

Уверете се, че правите това, което Бог иска от вас --- тогава го направете с всички сили.

Първото ми желание е да видя тази чума на човечеството, войната, да бъде прогонена от земята.

Спазвайте добросъвестността и справедливостта към всички нации. Култивирайте спокойствие и хармония с всички.

Истината в крайна сметка ще надделее там, където има болки, за да я извади на светло.

Свободата, когато започне да се корени, е растение с бърз растеж.

Война - акт на насилие, чиято цел е да ограничи врага, да изпълни волята ни.

Човечеството, оставено на себе си, е негодно за собственото си правителство.

Наближава времето, което трябва да определи дали американците трябва да бъдат свободни хора или роби.

Щастието и моралният дълг са неразривно свързани.

Не бива да поглеждаме назад, освен ако не извличаме полезни уроци от минали грешки и с цел да печелим от скъпо купен опит.

Конституцията е ръководството, което никога няма да изоставя.

Някой ден, по примера на Съединените американски щати, ще има Съединени европейски щати.

Невъзможно е да разсъждавате без да стигнете до Върховно Същество.

Голямата маса от нашите граждани изискват само да разберат въпросите правилно, да вземат правилни решения.

Дисциплината е душата на армията. Превръща малка армия в мощна сила, носи успех на слабите и уважение към всички.

Е, умирам трудно, но не се страхувам да умра.

Правителството като огъня е опасен слуга и чудовищен господар.

Пътят към славата в патриотичната армия и свободната държава е отворен за всички.XVIII век | САЩ | политици | президенти на САЩ |
САЩ политици | САЩ XVIII век | политици XVIII век

Кин-Войло
МЕСО
Коментар #1 от: 14-12-2020, 12:29:08
«Приятелството — това е растение…»

Приятелството е наистина растение, защото то избуява сред тревопасните, които имат нужда от него.

Ако бяха хищници, те съвсем няммаше да се интересуват от ПРИЯТЕЛСТВО. На тях щеше да им е потребно МЕСО, което те ще си набавят, като се нахвърлят върху ВРАГОВЕ.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе