Начало » Мисли » Джордж Бъркли

Джордж Бъркли

(George Berkeley) (1685-1753)
английски философ от ирландски произход

Нито нашите страсти, нито идеите, образувани от въображението, не съществуват извън нашите души.

Повечето петна и недостатъци на природата не са лишени от известна полза, внасят приятно разнообразие и възвисяват красотата на останалото мироздание, подобно на това как сянката в картината служи за да подчертае по-ясните и светли нейни части.

Да бъдеш - значи да бъдеш във възприятието.XVII век | XVIII век | Англия | философи |
Англия философи | Англия XVII век | Англия XVIII век | философи XVII век | философи XVIII век

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
...разнообразие, което възвисява красотата...
Коментар #1 от: 18-05-2013, 11:39:10
О, не, действителността е далеч по-обективна, отколкото счита субективистът Джордж Бъркли. Ние обитаваме една ужасяваща реалност и е трудно да се повярва че душите ни, нашите души, генерират по свой каприз такива възприятия, които биха ги наранили.

Ние срещаме всеки ден люде, които злодействуват по отношение на нас дори с усмивка. Нима това е "сянката", която душата на всеки от нас ще нахвърли с вещата четка на майстор-живописец върху платното-Битие, само за да контрастира върху нея "красотата на останалото мироздание"?

...И все пак, сигурни ли сме, че всички тези ужасяващи люде, с които - да речем - се здрависваме из вечерните улици, наистина съществуват? Случвало се е - на пишещия тези редове, - както си върви из сумрака на някоя привечер, да срещне загадъчна персона, да я поздрави и в същия миг да осъзнае, че наоколо няма (и не може да има) никой.

А една вечер даже срещнах... себе си. Той (сиреч, Аз) отвърна на любезния ми поздрав с ругатня - разбира се! Кръвта застина в жилите ми, дъхът ми секна, а по гърба ми залазиха мравки от ужас, защото си спомних старото немско поверие, че ако срещнеш случайно на улицата СЕБЕ СИ, това е предвестник за твоя скорошен фатален край.

Но като се прибрах в къщи, бързо ме успокоиха, като ме посветиха в хипотезата за "интегралната душа". Тази хипотеза се състои общо взето в следното:

Всички ние - тук на Земята - сме пришълци от някоя друга планета. За да можем да пребиваваме в неблагоприятната земна атмосферна среда, която е пагубна за нашата невеществена консистенция (назовавана често "душа"), ние се обличаме в био-скафандър, който е изделие от сексуално-съвокупителната деятелност на някоя произволна двойка земни жители, комбинирала се, за да произведе по някой и друг такъв "скафандър", известен под названието "човешко тяло". Отначало ние, невеществените "души", влизаме - къде с ловкост, къде с по-грубо нахалство - в плътта (доката тя е още невръстна), а след това я обитаваме дълги години. През първите две декади тя пораства под нашата опека, а ние я учим на най-различни - понякога добри, но най-често лоши, доставящи смутни удоволствия - неща. Според Джордж Бъркли: "приятното разнообразие, което възвисява красотата"...

Прието е да се смята, че човешкото тяло прилича на родителите си (на тези, гдето са го произвели чрез интимността на репродуционните похвати), но в много по-голяма степен физиономията на скафандъра се извайва под незримите пръсти на нашата "душа", която се е заела да го обитава и протектира. Затова и повечето физиономии по света са стряскащи - както стряскащи биха били и самите души, ако можеха да бъдат видими.

И така, ако се случи една "душа" да си е запазила местообиталище в няколко тела - "скафандри", то всеки от скафандрите започва силно да прилича на останалите подопечни на същата "душа". Зер, "душата" е скулптор със закостенял ваятелски стил.

Налице е, значи, индивид с няколко двойника. Това е именно "интегралната душа".

Вероятно такива нахални "души", които се самонастаняват в повече от един скафандър (без да се съобразяват с евентуалната жилищно-телесна криза), не са Бог знае колко много, но - има ги! Сигурно и пишещият тези редове е един от тези случаи, защото когато той срещна двойника си онази вечер (за която току-що бе споменато), неговотото Второ Аз го изруга като човек, много добре знаещ защо изрича подобни сквернословия.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе