Начало » Мисли » Джон Стюарт Мил

Джон Стюарт Мил

(John Stuart Mill) (1806-1873)
английски философ, логик и икономист

Попитай себе си, дали ти си щастлив, и ще престанеш да бъдеш щастлив.

Жената, която не води мъжът си напред, непременно го бута назад.

Хората не искат да бъдат богати; хората искат да бъдат по-богати от другите.

Бракът е единствената форма на робство, допускана от закона.

В тази епоха на лукс, сме достигнали точка, че наемаме външни лица да изпълняват нашите добри дела.

Имало ли е някога подобно господство, което не би било естествено за тези, които го притежават?

Геният може свободно да диша само в атмосфера на свобода.

Един човек движен от убежденията си по своята сила е равен на деветдесет и девет движени само от собствената си изгода.

Това, което сега се нарича природа на жените, е изключително изкуствено нещо - резултат от принудителни репресии в някои посоки, неестествена стимулация в други.

Законите никога не биха се подобрили, ако нямаше много хора, чиито морални нагласи са по-добри от съществуващите закони.

Законите и системите на политическото устройство започват винаги с признаването на отношенията, които те намират във вече съществуващи между индивидите.

Индивидуалното развитие е възможно само когато индивидът има свободата да води начин на живот, който той признава за най-добър за себе си - и колкото по-голяма е тази свобода, която той е дал на индивида, толкова повече този век е имал цена в очите на потомството.

Като цяло хората имат катастрофална тенденция да бъдат безразлични към това, което им се струва безспорно, и тази тенденция обикновено е причина за повечето от техните грешки.

Ученик, от когото нищо не се изисква, което може да направи, никога не прави всичко, което може.

В нашата епоха на лукс, ние достигнахме до точката, че наемаме външни лица да правят добри дела за нас.

Източникът на красноречието е в сърцето.

Достойнството на държавата зависи в крайна сметка на образуващите я личности.

Никой не може да бъде велик мислител, ако той, като мислител, не си постави на първо място задължението да следва съзнанието си, каквито и да са изводите му.

При несъвършенството на нашия ум интересите на истината изискват различно мнение.

Ако политическата икономия е наука, тя не може да бъде набор от практически правила; но ако това не е напълно безполезна наука, от нея трябва да произтичат практически правила.

Цената за транспортиране на стоки е естествено защитно задължение, което свободната търговия не може да отмени.

Успешното предприемачество изисква две напълно различни качества: добросъвестност и ентусиазъм.

Всичко хубаво в този свят поражда оригиналност.

Партията на реда и стабилността и партията на напредъка и реформите са необходими елементи на един здравословен политически живот.

Само тези хора са щастливи, чиито мисли са фокусирани върху някаква друга цел, а не на собственото си щастие.

Научих се да търся щастие, по-скоро ограничавайки собствените си желания, отколкото опитвайки се да ги удовлетворя.

Ние наричаме инстинкта всичко, което намираме в себе си, и за което не можем да намерим разумно основание.

Добродетелта не е цел, а само средство за постигане на целта.

Вярата в конституцията не се основава на факта, че властимащите няма да го злоупотребяват, а в това, че не могат.

Защитата от тиранията на висшите власти все още е недостатъчна: необходимо е също така защита от желанието на обществото да се бори с онези, които се оттеглят от общоприетите възгледи и искат да живеят и мислят по свой собствен начин.XIX век | Англия | философи | икономисти |
Англия философи | Англия икономисти | Англия XIX век | философи XIX век | икономисти XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе