Начало » Мисли » Джереми Бентъм

Джереми Бентъм

(Jeremy Bentham) (1748-1832)
английски социолог, юрист, политик - либералист и философ - утилитарист

Война - това е нещастие в увеличен мащаб.

Човек увеличава своето щастие в такава степен, в която той го доставя на другите.

Адвокати - единствената категория хора, която не е застрашена от непознаване на законите.

Най-голямото щастие за най-голям брой хора е в основата на морала и законодателството.

Това, което е добро в политиката, не може да бъде лошо в морала.

Чувството за дълг, което свързва човека към задълженията, не е нищо по различно, от съзнание с по-висш интерес, което удържа връх над интересите от по-нисък порядък

Що се отнася до злото, което произтича от цензура, невъзможно е да се измери, защото е невъзможно да се каже къде свършва.

Споменатата истина е, че най-голямото щастие на най-голямото число е мярката за правилното и грешното.

Природата постави човечеството под управлението на двама суверенни господари, болката и удоволствието. Само за тях е да посочат какво трябва да правим, както и да определяме какво ще правим.

Цивилизованото общество трябва да счита животните за достойни за морално внимание и етично отношение. Въпросът не е: "Могат ли да разсъждават?" нито: "Могат ли да говорят?" а по-скоро: "Могат ли да страдат?"

Цялото наказание е беля; цялото наказание само по себе си е зло.

Тиранията и анархията никога не са далеч едно от друго.

Силата на адвоката е в несигурността на закона.

Протягайки ръка нагоре, за да достигне до звездите, твърде често човек забравя цветята в краката си.

Тайната, като инструмент на конспирация, никога не би трябвало да бъде системата на редовното правителство.

Това е най-голямото благо за най-голям брой хора, което е мярката за правилното и грешното.

Напразно е да се говори за интереса на общността, без да се разбира какъв е интереса на отделният човек.

Никаква власт на правителството не би трябвало да бъде използвана в начинанието да се създаде някаква система или вероизповедание по темата за религията.

...най-рядкото от всички човешки качества е постоянството.

Репутацията е пътят към властта.

Без публичност, нито едно добро не е постоянно; под егидата на публичността, зло не може да продължи.

Щастието е много хубаво нещо, което трябва да се чувства, но е много сухо да се говори.

Възможно ли е човек да движи земята? Да; но първо трябва да намери друга земя, на която да застане.

Това е с правителството, както и с медицината. Единственият му бизнес е изборът на злини. Всеки закон е зло, защото всеки закон е нарушение на свободата.

Създайте цялото щастие, което сте в състояние да създадете; премахнете всички нещастия, които сте в състояние да премахнете.

Щастлив живот и милостива смърт.

Цялата поезия е невярно представяне.

Правилно... е детето на закона.

Няма мор в състояние като ревност за религия, независимо от морала.

Адвокатите понякога казват истината. Те ще направят всичко, за да спечелят дело.

Възрастта, в която живеем, е натоварена възраст; в която знанието бързо напредва към съвършенството.

Естествените права са прости глупости: естествени и незабележими права, риторични глупости - глупости на кокили.

Удоволствието само по себе си е благо; не, дори отделянето на имунитет от болка, единственото добро.

Английският закон е установил процес на съдия и съдебни заседатели с убеждението, че това е режимът, най-добре изчислен за установяване на истината.

Духът на догматичната теология отравя всичко, до което се докосне.

Ще дойде време, когато човечеството ще бъде хуманно към всяко създание, което диша.

Всяко щастие е добро, играта на бълхите не е по-лоша от поезията, ако може да достави същото удоволствие.

Мъж, дори и да иска, не би могъл да вземе властта от жена, защото тя управлява света със силата на деспот, въпреки че тази сила е любов.

Ревността е порокът на ограничения ум.XVIII век | XIX век | Англия | философи | юристи | социолози | политици |
Англия философи | Англия юристи | Англия социолози | Англия политици | Англия XVIII век | Англия XIX век | философи XVIII век | философи XIX век | юристи XVIII век | юристи XIX век | социолози XVIII век | социолози XIX век | политици XVIII век | политици XIX век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе