Начало » Проблясъци » Демокрация +

Демокрация +

Демокрация + Частна Собственост = Капитализъм; Демокрация + Обществена собственост = Социализъм; Диктатура + Обществена Собственост = Комунизъм; Диктатура + Частна Собственост = Фашизъм;
Неизвестен

Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Да се привардваме от оксиморони!
Коментар #2 от: 29-05-2013, 11:59:21
Всяко нещо на света винаги е собственост на някого: то или е собственост на някой ИНДИВИД, или пък е КОЛЕКТИВНА СОБСТВЕНОСТ. (По повод на последното старите българи някога казваха: "Орташкото месо - и кучетата не го ядат!" Но, нейсе! Това е тема за друг разговор.)

Ако все пак има някои неща, които не са нито собственост на ИНДИВИДА, нито собственост на КОЛЕКТИВА, то следва, че те са СОБСТВЕНОСТ НА БОГА. Собствеността на Бога в последно време силно намаля: в момента се сещаме, че единствено въздуха, който дишаме, може да е собственост на Бога, но назряват тук-там идеи и него да обявят за нечия собственост и да започнат да ни го продават; ако нямаме пари да си го купим - да мрем!)

Когато се касае за средства за производство собствеността на ИНДИВИДА върху тях маркира явлението КАПИТАЛИЗЪМ. Собствеността на КОЛЕКТИВА върху средствата за производство пък е назовано СОЦИАЛИЗЪМ.

ИНДИВИДЪТ не е способен на друго, освен да функционира сам за себе си: егоистично. Сборът от известен брой ИНДИВИДИ-СОБСТВЕНИЦИ разбира се не е колектив, защото между индивидите-егоисти е немислима съгласуваност. Такова "Брауново движение" на интереси създава типична АНАРХИЯ. (Добре знаем какво е анархия!)

При КОЛЕТИВЪТ, обаче, всичко трябва да бъде съгласувано, иначе той изобщо не би бил КОЛЕКТИВ. Следователно, нека обозначим засега принципа на съгласуваност при колективите с необичайното и все още неясно понятие АНТИ-АНАРХИЯ (каквото и да означава това).

Ако разсъждаваме по аналогичен начин - този път не за "средствата за производство", а за ВЛАСТТА, то ще се окаже, че властта също може да бъде или собственост на ИНДИВИДА, или да е КОЛЕКТИВНА ВЛАСТ. Когато властта е собственост на индивид, тя неминуемо се оказва ДИКТАТУРА. Ако, обаче, властта е собственост на колектив, прието е такова нещо да се нарича ДЕМОКРАЦИЯ.

И така, ДИКТАТУРАТА, която е най-истинският вид ДЪРЖАВА, е пълна противоположност на АНАРХИЯТА, макар и в двата случая да се касае за форми на упражняване на индивидуална собственост: в случая с АНАРХИЯТА индивидът е собственик на средствата за производство, а в случая с ДЪРЖАВАТА индивидът е собственик на властта.

Какво остава за ДЕМОКРАЦИЯТА? Очевидно сферите за действие на демокрацията не бива да се простират до крайностите на явлението ДЪРЖАВА, защото тогава демокрацията не би била никаква демокрация. Нека засега и тук въведем - както по-горе - едно необичайно и все още неясно понятие: АНТИ-ДЪРЖАВА (като не се подвеждаме от изкушението да квалифицираме прибързано АНТИ-ДЪРЖАВАТА идентична с АНАРХИЯТА).

Получи се следната картинка:

А1/ индивиди - собственици на средствата за производство: функционират в условията на капиталистическа анархия;
А2/ колективи - собственици на средствата за производство: функционират в условията на социалистическа анти-анархия;

Б1/ индивиди - собственици на властта: функционират в условията на (тоталитарна) държава /тоталитаризмът е екстремният вид държавност/;
Б2/ колективи - собственици на властта: функционират в условията на демократическа анти-държава.

Според мнозина експерти в наше време съчетанието на всеки две от горните четири елемента формира определен тип политически режим:

1/ "индивиди - собственици на средствата за производство" ПЛЮС "индивиди - собственици на властта" (т.е. "капиталистическа анархия" ПЛЮС "тоталитарна държава": А1 & Б1) Е РАВНО НА "фашизъм";
2/ "индивиди - собственици на средствата за производство" ПЛЮС "колективи - собственици на властта" (т.е. "капиталистическа анархия" ПЛЮС "демократическа анти-държава": А1 & Б2) Е РАВНО НА "социализъм";
3/ "колективи - собственици на средствата за производство" ПЛЮС "индивиди - собственици на властта" (т.е. "социалистическа анти-анархия" ПЛЮС "тоталитарна държава": А2 & Б1) Е РАВНО НА "комунизъм";
4/ "колективи - собственици на средствата за производство" ПЛЮС "колективи - собственици на властта" (т.е. "социалистическа анти-анархия" ПЛЮС "демократическа анти-държава": А2 & Б2) Е РАВНО НА "нещо, чието име още не е измислено", защото такъв строй досега не е имало.

Единственият реално възможен от така експониралите се по-горе чрез формално-логическо комбиниране четири режима е първият - фашизмът, - който винаги се е проявявал в исторически план в целия спектър на своите нюанси.

Вторият и третият режими са утопии. Те са служели досега само за заблуда на масите и за приспиването им с празни обещания.

Четвъртият вид е абсурден, защото представлява логически оксиморон.
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Заблуди на времето - комунизъм, демокрация, капитализъм...
Коментар #1 от: 28-05-2013, 23:57:08
Капитализмът (без да е утопия) изпълнява при богатите хора ролята на отрупващия с блага "комунизъм" на Маркс.

Демокрацията пък изпълнява при бедните хора ролята на даряващата ги със справедливост утопия за "гражданско общество" и заблудите, свързани с рехавата идея за "свободния пазар".

Всеки се радва на своя специфичен вид утопия:

1/ За бедните комунизмът беше утопия, в която те вярваха, защото им обещаваше един ден да ги направи богати. (Но вече не вярват!)

2/ За богатите демокрацията продължава и до днес да е утопия, в която те очевидно вярват (с нестихващ наивитет), тъй като тя им обещава да държи в сляпо подчинемие масите от бедни хора, за да не им се пречкат те в осъществяването на "комунизъма за богати", измислен от Збигнйев Бжежински.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе