Начало » Мисли » Даниел Дефо

Даниел Дефо

(Daniel Defoe) (1660-1731)
английски писател и журналист

Да останеш без приятели - най-голямото, след нищетата, нещастие.

Към какви ли нелепи решения не прибягва човек под влияние на страха! Страха отнема от нас способностите с които се разпорежда разума и ни ги предлага в помощ.

Така страхът от опасност е десет хиляди пъти по-ужасяващ от самата опасност, когато е видима с очите; и намираме, че бремето на безпокойството е много по-голямо от злото, за което се тревожим; и което беше по-лошо от всичко това, нямах това облекчение в тази беда от примирението, което практикувах, което се надявах да имам.

Никога не е късно да поумееш.

Най-високата степен на човешката мъдрост - това е умението да се приспособяваш към обстоятелствата и да съхраняваш спокойствие въпреки външните обстоятелства.

Безразборното употребяване на материалните блага често се явява главен път към величайши несгоди.

Да излъжеш дявола не е грешно.

Във всяко зло може да се намери добро, стига да помислите, какво би могло да стане и по-зле.

На човек не му достига мъдрост да се успокои от достигнатото.

Ако някой има котка, той може да не се брои от самота.

Често копнежът по една загубена радост може да затъмни всички други удоволствия на света.

Колкото по-нещастен е човек, толкова повече развлечения изисква.

Нуждата изостря изобретателноста.

Властта и изобилието винаги пораждат раздори.

Глупакът за това е и глупак, понеже не слуша разумни съвети.

Малко ли са случаите, когато порока се скрива под маската на милосърдието?

Но кой не би отдал своите последни сили, когато става въпрос за това, да постигне свобода!

При мисълта за своята самота аз заплаках, но си спомних, че сълзите никога не прекратяват нещастието, и реших да продължа своя път.

Има два вида хора, с които е невъзможно да спориш: умни и глупаци.

Няма по-унизително състояние за човек от безделието.

Чувството за благодарност, общо казано, за някои хора е съвсем нехарактерно.

Колко щастливи са хората, че те не могат да четат в чуждите сърца!

Да отпуснеш ръце означава да се признаеш за победен.

Да се огънете под тежестта, означава само да я увеличите.

Много по-лесно е да излеете от гърлото си думите или сълзите, от колкото да ги таите в себе си.

Аз винаги съм бил виновен за собственото си нещастие.

В минути на опасност смело следвай внушеното от вътрешният глас.

Такава е човешката природа: никога не виждаме своето положение в истинската светлина, докато не го разберем от опита на по-лошо положение, и никога не ценим тези блага, които притежаваме, докато не ги загубим.

Гръмката слава привлича глупаците.

Аз се научих никога да не отстъпвам пред трудностите и никога да не се отчайвам.

И от какви тайни различни извори се забързват привързаностите при различните обстоятелства! Днес обичаме това, което утре мразим - днес търсим това, което утре отбягваме - днес желаем това, от което утре се страхуваме, не, дори треперим от опасенията.

Това, което се явява спасение за един, погубва друг.

Най-доброто лекарство против чума е да бягаш от нея по-надалеч.

Душата е поставена в тялото като необработен диамант и трябва да бъде излъскана, или блясъкът й никога няма да се появи.

Не очаквайте нищо и винаги ще бъдете изненадани.

Видях Облака, но не предвидих Бурята.

Тези хора не могат да се наслаждават удобно на това, което Бог им е дал, защото виждат и пожелават това, което Той не им е дал. Цялото ни недоволство от това, което искаме, ми се струва, че произтича от липсата на благодарност за това, което имаме.

По този начин ние никога не виждаме истинското състояние на нашето състояние, докато не ни бъде илюстрирано от неговите противоположности, нито знаем как да ценим това, на което се радваме, но от липсата на него.

Това ме накара да се замисля колко малко роптаене би имало сред човечеството при всякакви условия на живот, ако хората предпочитат да сравняват състоянието си с тези, които са по-лоши, за да бъдат благодарни, отколкото винаги да ги сравняват с тези, които са по-добри, за да подпомогнат тяхното мърморене и оплакване.

Изкуплението от греха е по-голямо от изкуплението от скръбта.

Този, който има истината на своя страна, е както глупак, така и страхливец, ако се страхува да я признае заради мнението на другите.

Всички злини трябва да се разглеждат с доброто, което е в тях, и с това, което ги съпътства по-лошо.

И аз добавям тази част тук, за да намекна на всеки, който ще я прочете, че всеки път, когато достигнат до истинско усещане за нещата, те ще намерят Избавлението от греха за много по-голяма благословия от Избавлението от скръбта.

Не знам как да нарека това, нито ще настоявам, че това е таен, всеобхватен указ, който ни кара да бъдем инструменти на нашето собствено унищожение, въпреки че е пред нас, и че ние се втурваме към него с нашите отворени очи.

[...] и сега видях, макар и твърде късно, глупостта да започнем работа, преди да сме преброили цената и преди да преценим правилно собствените си сили да я изпълним.

Това са много странни мъже, които толкова обичат да бъдат по-зли, отколкото са.

Давам отчет за това, което е било, а не за това, което трябва или не трябва да бъде.

Веднъж бях измамен от онази измамница, наречена любов, но Играта свърши...

...в хода на нашия живот злото, което само по себе си най-много се стремим да отбягваме и което, когато попаднем, е най-ужасното за нас, често е самото средство или врата за нашето избавление, чрез който единствен можем да бъдем възкресени от страданието, в което сме изпаднали...

По-добре да имаш лъв начело на армия от овце, отколкото овца начело на армия от лъвове.

Това ме наскърби от сърце; и сега видях, макар и твърде късно, глупостта да започнем работа, преди да сме преброили цената и преди да преценим правилно собствените си сили да я изпълним.

Призови ме в деня на скръбта и аз ще избавя, а ти ще ме прославиш... Очаквай Господа и бъди дерзав и той ще укрепи сърцето ти; Чакай, казвам, на Господа: Невъзможно е да изразя утехата, която това ми даде. В отговор аз с благодарност оставих Книгата и не бях повече тъжен, поне не и по този повод.

От този момент започнах да заключавам в ума си, че е възможно да бъда по-щастлив в това изоставено, самотно състояние, че е възможно някога да съм бил в някое друго конкретно състояние на света; и с тази мисъл щях да благодаря на Бог, че ме доведе на това място.

Той изглеждаше малко разстроен, когато каза това, но аз не разбрах нищо от това по онова време, вярвайки, както би трябвало да се каже, че онези, които правят тези неща, никога не говорят за тях; или че тези, които говорят за такива неща, никога не ги правят.

Тези размисли ме направиха много чувствителен за добротата на Провидението към мен и много благодарен за настоящото ми състояние, с всичките му трудности и нещастия; и тази част също не мога да не препоръчам за размисъл на онези, които са способни, в своето нещастие, да кажат: Има ли страдание като моето? Нека помислят колко по-лоши са случаите на някои хора и техният случай можеше да бъде, ако Провидението беше сметнало за добре.

Разумно е да се представя един вид лишаване от свобода чрез друг, както е да се представя нещо, което наистина съществува, чрез това, което не съществува.

Най-добрият от хората не може да защити съдбата си: добрите умират рано, лошите умират късно.

Нещастията рядко идват сами.

Ако една млада жена веднъж се смята за красива, тя никога не се съмнява в истинността на всеки мъж, който й казва, че е влюбен в нея; защото, ако тя вярва, че е достатъчно очарователна, за да го плени, естествено е да очакваме ефекта от това.

Човекът е късогледо същество, вижда много малко пред себе си; и тъй като неговите страсти не са сред най-добрите му приятели, така че неговите специфични привързаности обикновено са най-лошите му съветници.

Не можех да се въздържа да се изкача на върха на малка планина и да погледна към морето с надеждата да видя кораб: тогава си представях, че на огромно разстояние съзрях платно, зарадвах се с надеждите за това, и след като гледах постоянно, докато бях почти сляп, го изгубих съвсем и седнах и плача като дете, като по този начин увелича нещастието си с моята глупост.

Колко милостиво може да се отнася нашият Създател към Своите създания, дори в онези условия, в които те изглеждаха завладени от унищожение! Как може Той да подслади най-горчивите провидения и да ни даде повод да Го хвалим за тъмници и затвори! Каква трапеза беше постлана за мен в една пустиня, където отначало не видях нищо друго освен да умра от глад!

Ако имате предвид бъдещото си щастие, каквато и да е гледна точка за комфортен живот със съпруг, някаква надежда да запазите богатството си или да го възстановите след някакво бедствие, никога, дами, не се омъжвайте за глупак. Всеки съпруг, а не глупак. С някой друг съпруг може да си нещастна, но с глупак ще бъдеш нещастна.

Колко често в хода на нашия живот злото, което само по себе си най-много се стремим да отбягваме и което, когато попаднем, е най-ужасното за нас, често е самото средство или врата за нашето избавление, чрез който единствен можем да бъдем възкресени от страданието, в което сме изпаднали.

Защото не мога да мисля, че Всемогъщият БОГ някога ги е направил [жените] толкова деликатни, толкова славни създания; и ги снабди с такива прелести, толкова приятни и толкова възхитителни за човечеството; с души, способни на същите постижения като хората: и всички, да бъдат само настойници на нашите домове, готвачи и роби.

И от всички язви, с които е прокълнато човечеството, църковната тирания е най-лошата.

На първо място, бях отстранен от цялото нечестие на света тук. Нямах нито похотта на плътта, нито похотта на окото, нито гордостта на живота. Нямах какво да пожелая; тъй като имах всичко, на което сега можех да се насладя.

Книгите са полезни само за онези, чийто гений е подходящ за предмета им.

Оттогава често забелязвам колко несъвместим и ирационален е обикновеният нрав на човечеството, особено на младостта, спрямо тази причина, която трябва да ги ръководи в такива случаи, т.е. че не се срамуват да съгрешават и въпреки това се срамуват да се покаят; нито се срамуват от действията, за които справедливо трябва да бъдат уважавани глупаци, но се срамуват от завръщането, което само може да ги направи уважавани мъдреци.

Но колко просто беше! И как трябва да разсъждават всички хора, че когато сравняват настоящите си условия с други, които са по-лоши, Небето може да ги задължи да направят размяната и да се убедят в предишното си щастие от своя опит...

Усърдието и прилагането имат своето надлежно насърчение, дори и в най-отдалечените части на света, и че никой случай не може да бъде толкова нисък, толкова презрян или толкова лишен от перспектива, но че една неуморена индустрия ще извърви чудесен начин да ни избави от то след време ще издигне най-подлото създание да се появи отново в света и ще му даде нов случай за живота му.

Това ме накара да се замисля колко малко роптаене би имало сред човечеството при каквито и да било условия на живот, ако хората предпочитат да сравняват състоянието си с тези, които са по-лоши, за да бъдат благодарни, отколкото винаги да ги сравняват с тези, които са по-добри, помагайте на техните роптания и оплаквания.

Но беше невъзможно да се направи каквото и да било впечатление на средните хора и работещите бедни работници. Техните страхове бяха преобладаващи над всичките им страсти и те хвърлиха парите си по най-разсеян начин за тези капризи.

С една дума, естеството и опитът на нещата ми диктуваха, след само размисъл, че всички добри неща на този свят не са по-добри за нас, отколкото са за наша употреба; и че каквото и да натрупаме, за да дадем на другите, ние се радваме точно толкова, колкото можем да използваме, и не повече.

- Добре тогава, - казах аз, - ако Бог не ме изостави, какви лоши последствия може да има това или какво има значение, въпреки че целият свят трябваше да ме изостави, виждайки от друга страна, ако имах целия свят, и ако загубим благоволението и благословията на Бог, няма да има сравнение в загубата?

Преди, докато се разхождах, било на лов, било за разглеждане на страната, мъката на душата ми от моето състояние избухваше внезапно върху мен и самото ми сърце умираше в мен, като си помисля за гората , планините, пустинята, в които бях; и как бях затворник, затворен с вечните решетки и резета на океана, в необитаема пустош, без изкупление. Посред най-големите спокойствия на ума ми това щеше да се връхлети върху мен като буря и да ме накара да кърша ръце и да плача като дете. Понякога ме отнемаше по средата на работата ми и веднага сядах, въздишах и гледах земята за час-два заедно; и това беше още по-лошо за мен; защото ако можех да избухна в сълзи или да излея себе си с думи, то щеше да изчезне и скръбта, която го е изтощила, ще намалее.

Това поднови едно съзерцание, което често идваше в мислите ми в миналото, когато за първи път започнах да виждам милостивите нагласи на Небето в опасностите, през които преминаваме в този живот; колко чудесно сме избавени, когато не знаем нищо за това; как когато сме в затруднение, както го наричаме, съмнение или колебание, дали да тръгнем по този или онзи път, таен намек ще ни насочи насам, когато сме възнамерявали да тръгнем по този път; не, когато разумът, нашата собствена склонност и може би бизнесът са ни призовали да тръгнем по обратния път, все пак странно впечатление върху ума, от не знаем какво извира и от не знаем каква сила, ще ни накара да тръгнем насам; и след това ще се окаже, че ако бяхме тръгнали по пътя, по който трябваше да отидем и дори според въображението ни трябваше да отиде, щяхме да бъдем съсипани и изгубени. След тези и много подобни размисли, след това си създадох определено правило, че всеки път, когато открия тези тайни намеци или натискане на ума си, да правя или да не правя нещо, което се представя, или да вървя по този или онзи начин, аз никога не се е подчинявал на тайния диктат; въпреки че не знаех друга причина за това, освен че такъв натиск или такъв намек висеше в ума ми.

Толкова е възможно да се навием в нечестие, докато станем неуязвими от съвестта; и този страж, веднъж задрямал, спи бързо, без да бъде събуден, докато приливът на удоволствието продължава да тече или докато нещо тъмно и ужасно ни върне отново в себе си.

- Но, - казва той отново, - ако Бог е много силен, толкова могъщ, колкото дявола, защо Бог не убие дявола, така че да го накара да не върши повече зло?

Това е много странно. Хората толкова обичат да бъдат смятани за по-зли, отколкото са.

Що се отнася до жените, които не смятат, че собствената им безопасност си струва мислите им, тези нетърпеливи към сегашното си състояние, решили, както го наричат, да вземат първия добър християнин, който идва, които се сблъскват с брака, както кон се втурва в битката, аз нищо не мога да им кажа, освен това, че те са нещо като дами, за които трябва да се молим сред останалите разстроени хора...

Той ми каза, че хора с отчайващо богатство от една страна или с амбициозни, превъзходни богатства от друга страна са отишли в чужбина за приключения, за да се издигнат чрез предприемачество и да станат известни в начинания от естество извън обикновения път;

Трябва да се признае, че въпреки че чумата беше предимно сред бедните, бедните бяха най-смелите и безстрашни от нея и се заеха с работата си с някакъв вид брутална смелост; Трябва да го нарека така, защото не се основаваше нито на религия, нито на благоразумие; едва ли бяха предпазливи, но се натъкнаха на всеки бизнес, в който биха могли да си намерят работа, въпреки че беше най-опасният. Това беше да се грижиш за болни, да гледаш затворени къщи, да пренасяш заразени хора в кошарата за вредители и, което беше още по-лошо, да отнасяш мъртвите в гробовете им.

Спасих живота ти при никакви други условия, освен че бих се радвал да бъда спасен: и може един или друг път моята съдба да бъда приета в същото състояние. Освен това - каза той, - когато те занеса в Бразилия, толкова добър път от собствената ти страна, ако трябва да ти взема това, което имаш, ще умреш от глад там и тогава ще ти отнема само този живот, който имам дадено.

Кой се оплаква от умора, ако знае, че работи за завоюването на свободата си?

Добавих, че която и да е била жената, която е имала имение и би го изоставила, за да бъде робиня на велик човек, тази жена е била глупачка и не е годна за нищо друго освен за просяк; че според мен жената е толкова годна да управлява и да се наслаждава на собственото си имущество без мъж, колкото мъжът без жена; и че, ако имаше ум да се задоволи по отношение на пола, тя можеше да забавлява мъжа, както мъжът прави любовница; че докато е била сама, тя е нейна собствена и ако се откаже от тази сила, заслужава да бъде толкова нещастна, колкото е възможно да бъде всяко същество.

Толкова малко виждаме пред себе си в света и толкова много причини имаме да разчитаме с радост на великия Създател на света, че Той не оставя Своите създания толкова абсолютно лишени, но че при най-лошите обстоятелства те винаги имат какво да бъдат благодарни за и понякога са по-близо до освобождението си, отколкото си представят; не, дори са доведени до тяхното избавление чрез средствата, чрез които изглежда, че са доведени до унищожение.

Колкото и да е лош, Дяволът може да бъде малтретиран, да бъде фалшиво обвинен и да предизвика обвинения, когато хората, които не желаят да бъдат обвинявани сами, прехвърлят тези престъпления върху Него, които са техни собствени.

Тогава си помислих, че тъй като Бог, който беше не само праведен, но и всемогъщ, беше счел за уместно по този начин да ме накаже и наскърби, така че Той успя да ме освободи: че ако Той не сметне за уместно да го направи, това беше моето неоспоримо задължение да се примиря абсолютно и изцяло с Неговата воля; и, от друга страна, мое задължение също беше да се надявам на Него, да Му се моля и тихо да се вслушвам в повеленията и указанията на Неговото ежедневно провидение.

Той ме попита какви причини, повече от обикновена склонност към скитничество, имах, за да напусна бащиния дом и родната си страна, където можех да бъда добре представен и имах перспектива да увелича състоянието си чрез работа и промишленост, със спокоен живот и удоволствие.

Нека никой не презира тайните намеци и известия за опасност, които понякога му се дават, когато той може да мисли, че няма възможност това да е реално. Смятам, че малцина, които са направили някакви наблюдения върху нещата, могат да отрекат, че ни се дават такива намеци и забележки; не можем да се съмняваме, че те са сигурни открития на невидим свят и противоположност на духове; и ако тенденцията им изглежда е да ни предупреждават за опасност, защо да не предположим, че са от някой приятелски агент, независимо дали е върховен, или по-нисш, или подчинен, не е въпросът; и че са дадени за наше добро?

...както обикновено това е съдбата на младите глави, така и размисълът върху глупостта й е като обикновено упражняване на повече години или на скъпо купения опит на времето...

Направих това, което никога не бях правил през целия си живот - коленичих и се помолих на Бог да изпълни обещанието към мен, че ако Го призова в ден на беда, Той ще ме избави.

Но когато се разболях и в очите ми се появи страх от смъртта; Когато духът ми се поддаде на силата на такова тежко зло и съпротивата ми беше изтощена от треска, съвестта ми, която беше спяла толкова дълго, започна да се събужда и да ме упреква за миналия ми живот, за който бях провокирал правосъдието на Бог да ме събори с толкова тежки удари, като моята упорита нечестност е причината за суровото му наказание.

Колко безкрайно добро е това Провидение, което е осигурило, в своето управление на човечеството, толкова тесни граници на неговия поглед и знание за нещата; и въпреки че върви сред толкова много хиляди опасности, гледката на които, ако му се открият, би разсеяла ума му и би потопила духа му, той остава ведър и спокоен, като събитията на нещата са скрити от очите му и без да знае нищо за опасностите, които го заобикалят!

Всички сме като глина в ръцете на грънчаря и никоя керамика не може да го попита: "защо ме направи такъв?".

Че те вече не се срамуват да грешат, но се срамуват да се покаят; вече не се срамуват от движението, за което справедливо трябва да бъдат уважавани глупаци, но се срамуват от завръщането, което само може да ги направи уважавани умни хора.

Никога не знаем как да обмислим истинското състояние на нашата ситуация, докато не видим как може да се влоши, нито знаем как да ценим това, което имаме, докато не го загубим.

Никога през живота си не бях боравил с инструмент и все пак с времето, чрез труд, приложение и измислица, най-накрая открих, че не искам нищо, но можех да го направя.

Тук не мога да не отбележа, че странният нрав на жителите на Лондон по това време допринесе изключително много за собственото им унищожение.

Но тъй като злоупотребеният просперитет често се превръща в самото средство за най-големите ни беди, така беше и с мен.

Разбира се, всички ние сме създадени от някаква тайна сила, която е образувала земята и морето, въздуха и небето.

Още една чумна година ще помири всички тези различия; близък разговор със смъртта или с болести, които заплашват смърт, би премахнал жлъчката от нрава ни, би премахнал враждебността между нас и би ни накарал да видим с различни очи от тези, с които сме гледали на нещата преди.

Каза ми, че сърцето му е толкова пълно, че не може да ми каже нищо повече.

Никога бедното суетно създание не е било толкова погълнато от всяка част от историята като мен, без да взема предвид какво беше пред мен и колко близо беше моето разорение пред вратата; наистина, мисля, че по-скоро пожелах тази разруха, отколкото да се опитвам да я избегна.

Бих убеден със себе си защо Провидението трябва да погуби напълно Неговите създания и да ги направи толкова нещастни; толкова без помощ, изоставен, толкова напълно депресиран, че едва ли би било разумно да сме благодарни за такъв живот.

В този смисъл и оттогава наблюдавам колко неподходящи и ирационални са човешките същества, особено младите хора, когато са изправени пред разума, който трябва да ги ръководи в тези случаи; тоест, те не се срамуват от греха, а от покаянието за греха си; които не се срамуват да правят неща, за които с право биха били смятани за глупаци, а да се срамуват от това, за което биха били смятани за мъдри.

...колко често в хода на нашия живот злото, което само по себе си най-много се стремим да избягваме и което, когато попаднем, е най-ужасно за нас, често е самото средство или вратата на нашия избавление, само чрез което можем да бъдем възкресени от страданието, в което сме изпаднали.

Очевидно е, че смъртта ще помири всички ни; от другата страна на гроба ние всички отново ще бъдем братя.

Една пакост винаги води до друга.

Колоритността и същата привлекателност могат да преобладават като в разказ за престъпления. Ако това предположение трябва да има някакво основание, тогава и на мен трябва да ми бъде позволено.

Колко трябва да мисли този, който се оплаква от състоянието си и го сравнява с това на другите, без да знае, че един ден Небето може да го принуди да направи промяната и да признае твърде късно, че е загубил щастието си!

Почти бих могъл да изброя толкова много екстравагантни неща, извършени в излишък от тяхната радост, толкова и от тяхната скръб; но това би било да се намали стойността му.

Така заслепен от собствената си суета, аз изхвърлих единствената възможност, която тогава имах, за да уредя действително състоянието си и да го осигуря за този свят; и аз съм паметник на всички, които ще прочетат моята история, постоянен паметник на лудостта и разсеяността, в които гордостта и увлеченията от ада ни вкарват, колко зле ни водят нашите страсти и колко опасно действаме, когато следваме диктата на амбициозен ум.

Имах две важни неща пред мен; единият беше извършването на моя бизнес и магазин; което беше значително и в което бяха вкарани всичките ми ефекти в света; а другото беше запазването на живота ми в толкова мрачно бедствие, както видях, че идваше върху целия град; и което колкото и голямо да беше, моите страхове може би, както и другите народи, го представяха като много по-голямо, отколкото би могло да бъде.

Бях много замислен по темата за сегашното си състояние, когато разумът като че ли ме изтъкна по друг начин, така: Е, вие сте в опустошено състояние, вярно е, но моля, запомнете, Къде са десетте? Защо не бяха спасени и ти загуби? Защо бяхте избрани? По-добре ли е тук или там, и тогава посочих морето? Всички злини трябва да се разглеждат с доброто, което е в тях, и с това, което ги съпътства по-лошото.

И сега, нараствайки в бизнеса и в богатството си, главата ми започна да е пълна с проекти и начинания извън моя обхват; такива, които наистина често са гибелта на най-добрите глави в бизнеса.

Сега гледах на света като на нещо далечно, с което нямам нищо общо и от което не очаквам нищо и всъщност не желая нищо: накратко, нямах нищо общо с този свят и едва ли някога ще имам. вижте нещо с него; затова си помислих, че така трябва да изглежда след смъртта.

Колко милостиво може нашият Създател да се отнася към Своите създания, дори в онези условия, в които те изглеждаха поразени от унищожение!

Добавих тази част тук, за да намекна на всеки, който ще я прочете, че всеки път, когато достигне до истинската представа за нещата, ще намери избавлението от греха за много по-голяма благословия, отколкото избавлението от страданието.

И тук трябва да отбележа отново, че тази необходимост да излизаме от къщите си, за да купим провизии, беше в голяма степен разорението на целия град; тъй като в тези случаи хората се заразяваха един от друг;

Невероятно е, ако трябва да се разчита на тяхната сметка, какъв огромен брой от тези същества са били унищожени. Мисля, че говориха за четиридесет хиляди кучета и пет пъти повече котки; малко къщи са без котка, някои имат няколко, понякога пет или шест в къща.

В първите векове те са били мъдри хора; на средна възраст, луди; в тези последни епохи, хитри хора: в най-ранните времена те са били честни; в средата на времето, мошеници; в тези последни времена, глупаци: отначало те се занимаваха с природата; после с Дявола; а сега не с Дявола или с природата също: в първите векове магьосниците са били по-мъдри от хората; във втората епоха, по-зъл от хората; а в нашата епоха хората са и по-мъдри, и по-зли от магьосниците.

Така виждате, че извършването на престъпление веднъж е тъжна дръжка за повторното му извършване; като има предвид, че всички Съжаления и Отражения изчезват, когато Изкушението се поднови; ако не бях се поддал да го видя отново, поквареното желание в него беше изчезнало и е много вероятно той никога да не е попадал в него, с което и да е друго тяло, както наистина вярвам, че не е правил преди.

Какви открития може да са направили в другите и по-велики светове, различни от тази Земя, ние все още нямаме сметка; вероятно те са запознати с други части на Божието творение, освен този малък малък глобус, който е само като точка в сравнение с останалите; и с други Божии създания освен Човека, които могат, според Мнението на нашите Философи, да обитават тези Светове; но тъй като никой друг не знае тази част освен Дявола, ние няма да се занимаваме с Разследването.

Сега започнах разумно да усещам колко по-щастлив е този живот, който водех сега, с всичките му жалки обстоятелства, отколкото злия, прокълнат, отвратителен живот, който водех през цялата изминала част от дните си; и сега промених и скърбите, и радостите си; самите ми желания се промениха, чувствата ми промениха своите пориви и удоволствията ми бяха съвършено нови от това, което бяха при първото ми идване или, всъщност, през изминалите две години.

...и за което самото име на испанец се смята за страшно и ужасно за всички хора на човечеството или на християнското състрадание; като че ли кралство Испания беше особено изтъкнато с производството на раса от хора, които бяха лишени от принципи на нежност или обикновена вътрешност на състрадание към нещастните, което се смята за белег на щедър нрав в ума.

Сега бях направил състоянието си на живот много по-лесно само по себе си, отколкото беше в началото, и много по-лесно за ума ми, както и за тялото ми. Често сядах да се храня с благодарност и се възхищавах на ръката на Божието провидение, която беше разпръснала масата ми в пустинята. Научих се да гледам повече на светлата страна на моето състояние, и по-малко на тъмната страна, и да взема предвид това, което ми харесва, а не това, което искам; и това понякога ми даваше такива тайни утехи, че не мога да ги изразя; и което обръщам внимание тук, за да имам предвид тези недоволни хора, които не могат да се наслаждават удобно на това, което Бог им е дал, защото виждат и пожелават нещо, което Той не им е дал. Цялото ни недоволство относно това, което искаме, ми се стори, че произлиза от липсата на благодарност за това, което имаме.

Въпреки че това беше само негова измислица, все пак имаше желания ефект; Аткинс падна на колене, за да помоли капитана да се застъпи пред губернатора за живота му; и всички останали го молеха, за бога, да не бъдат изпратени в Англия.

Една жена никога не е толкова съсипана, но може да си отмъсти на своя унищожител, човече.

Роден съм да разрушавам себе си.

Всички блага на този свят не са по-добри за нас, отколкото когато са за наша употреба: и че каквото и да натрупаме, за да дадем на другите, ние се наслаждаваме толкова, колкото можем да използваме, и не повече.

Това е една от причините, поради които вярвах тогава и все още вярвам, че затварянето на къщи по този начин със сила и задържането, или по-скоро затварянето на хората в собствените им къщи, както казах по-горе, беше от малка или никаква полза в цялото. Не, смятам, че беше доста болезнено, тъй като принуди тези отчаяни хора да се скитат в чужбина с чума върху тях, които иначе щяха да умрат тихо в леглата си.

Наистина имах повече богатство, отколкото имах преди, но изобщо не бях по-богат; защото нямах повече полза от него, отколкото индианците от Перу, преди испанците да дойдат там.

Защото внезапните радости, подобно на скръбта, са смущаващи в началото.

Бяха положени всички възможни грижи обаче, за да не се дават непристойни идеи, никакви нескромни обрати в новото обличане на тази история; не, не към най-лошите части на нейните изражения. За тази цел част от порочната част от нейния живот, която не може да бъде скромно разказана, е напълно пропусната, а няколко други части са много съкратени.

Но трябва да се върна тук към конкретните инциденти, които се случват в мислите ми по време на посещението и по-специално към момента на затварянето на къщите в първата част на болестта им; тъй като преди болестта да достигне своя пик, хората са имали повече място да направят своите наблюдения, отколкото след това; но когато беше в края, нямаше такова нещо като общуване един с друг, както преди.

Имах голямо основание да считам за решение на Небето, че на това пусто място и по този пуст начин трябва да сложа край на живота си; сълзите обилно се стичаха по лицето ми, когато правех тези размишления, и понякога се укорявах със себе си, защо Провидението трябва напълно да погуби своите създания и да ги направи толкова нещастни, толкова изоставени без помощ, толкова напълно депресирани, че едва ли би било рационално да бъдеш благодарен за такъв Живот.

Досега съм постоянен белег на слабостта на великите хора в техния порок, че ценят не прахосването на огромното богатство за най-безполезните същества; или, за да го обобщим с една дума, те повишават стойността на обекта, за който се преструват, че се захващат с фантазията си; Казвам, повишават стойността му за своя сметка; давайте огромни подаръци срещу пагубна услуга, която е толкова далеч от равна на цената, че най-накрая нищо няма да се окаже по-абсурдно от цената, на която хората трябва да купят собственото си унищожение.

В интерес на истината, ние никога не можем да видим истинската ситуация, в която се намираме, без да бъдем изправени пред очите ни, и не успяваме да оценим това, което имаме, защото винаги искаме повече.

Никога не съм си и помислял, че това е Божията ръка или че е справедливо наказание за греха ми - бунтовното ми поведение срещу баща ми - или настоящите ми грехове, които бяха големи - или толкова много като наказание за общия ход на моя нечестив живот.

Не му оказвах повече съпротива, но го оставих да прави каквото си иска и колкото често иска; и по този начин завърших собственото си унищожение веднага, защото от този ден, изоставен от моята добродетел и скромност, нямах нищо ценно, което да ме препоръча, нито на Божията благословия, нито на човешката помощ.

Научих се да гледам повече на светлата страна на моето състояние и по-малко на тъмната страна и да вземам предвид това, което ми харесва, а не това, което искам; и това понякога ми даваше такива тайни утехи, че не мога да ги изразя; и което обръщам внимание тук, за да имам предвид тези недоволни хора, които не могат да се насладят удобно на това, което Бог им е дал, защото виждат и пожелават нещо, което Той не им е дал.

Имуществото, с което се злоупотребява, често е източник на нещастие.

Нека никой не презира тайните намеци и бележки за опасност, които понякога му се дават, когато той може да мисли, че няма вероятност това да е реално.

Колко пъти в живота ни се случва злото, което се опитваме да избегнем и което ни изглежда ужасно, когато се сблъскаме с него, да се окаже истинският път на нашето спасение, единственият през които можем да се отървем от нашите нещастия.

Много рядко се случва Божието провидение да ни хвърли в условия на живот, толкова низки, или в толкова голяма мизерия, но ние може да видим нещо, за което да сме благодарни; и можем да видим други в по-лоши обстоятелства от нашите.

[...]но хората не познават себе си, докато не бъдат изпитани, а смелостта се придобива с времето и опита.

Тайните никога не трябва да се отварят без очевидна полза. Не може да е от полза за мен или нея да общуваме.

Защото тази благодарност не е присъща добродетел на човешката природа, нито хората винаги подчиняват отношенията си според задълженията, които са получили, толкова повече, колкото според предимствата, които очакват.

Сега имах повече грижи върху главата си, отколкото имах в моето състояние на живот на острова, където не исках нищо освен това, което имах, и нямах нищо освен това, което исках; като има предвид, че сега имах голяма отговорност върху себе си и работата ми беше как да я осигуря. Сега нямах пещера, в която да скрия парите си, или място, където да лежат без ключалка или ключ, докато плесенясат и се опетнят, преди някой да се намеси в тях; напротив, не знаех къде да го сложа или на кого да го поверя.

Въпреки това всички изглеждаха дълбоко загрижени; и тъй като видяхме, че очевидно се задава, така че всеки гледаше на себе си и семейството си като на най-голяма опасност. Ако беше възможно да се представят онези времена точно на онези, които не са ги виждали, и да се даде на читателя дължимата представа за ужаса, който се представяше навсякъде, това трябваше да остави само впечатление в умовете им и да ги изпълни с изненада. Може да се каже, че Лондон е целият в сълзи.

Вярвам, че никога нещастията на млади авантюристи не са започвали по-рано или продължавали по-дълго от моите.

В тази душевна агония дадох много обети и реших, че ако е угодно на Бог да пощади живота ми в това единствено пътуване, ако някога отново стъпя на сушата, ще се прибера директно у дома при баща си и никога повече да не го поставям в кораб, докато съм жив; че ще послушам съвета му и никога повече няма да се натъквам на такива нещастия като тези.

Но както глупакът е най-лошият съпруг, който може да направи добро на жена, така и глупакът е най-лошият съпруг, на когото една жена може да направи добро.

Не знаейки опасността, която ме заплашваше, бях толкова щастлив, сякаш наистина не е имало такава.

Дори в това окаяно състояние бях утешен със знанието за Него и надеждата за Неговата благословия: което беше щастие, повече от достатъчно еквивалентно на цялото нещастие, което бях претърпял или можех да претърпя.

Чрез това управление намерих възможност да видя какъв най-незначителен, безмислен живот живее сега бедният, ленив нещастник, който поради бездействения си нрав първоначално беше моя гибел; как ставаше само сутрин, за да си ляга вечер; че с изключение на необходимото движение на войските, което той е бил длъжен да присъства, той е просто неподвижно животно, без значение в света; че той изглеждаше като човек, който, въпреки че наистина беше жив, нямаше друга работа в живота, освен да остане, за да бъде извикан от него. Той нито правеше компания, не се занимаваше с някакъв спорт, не играеше на каквато и да е игра или наистина правеше нещо важно; но, накратко, обикаляше като човек, който не струва две ливри, независимо дали е мъртъв или жив; че когато си отиде, нямаше да остави никакъв спомен след себе си, че някога е бил тук; че ако някога е направил нещо на света, за което да се говори, то е било само да вземе петима просяци и да умори жена си от глад.

По това време имахме много ужасяващи истории, разказани ни за медицински сестри и пазачи, които се грижели за умиращите хора (тоест наети медицински сестри, които се грижили за заразени хора), използвайки ги варварски, гладувайки ги, задушавайки ги или други нечестиви означава ускоряване на края им, тоест убиването им.

Човек, който жадува за уединение в този свят, би могъл да прекара времето си също толкова приятно... в Дорчестър, както във всеки друг град, който познавам в Англия.

Ако имате някакво отношение към бъдещото си щастие, някаква гледна точка за комфортен живот със съпруг, някаква надежда да запазите богатството си или да го възстановите след бедствие, никога, дами, не се омъжвайте за глупак; всеки съпруг, а не глупак. С някои други съпрузи може да си нещастна, но с глупак ще бъдеш нещастна; с друг съпруг може, казвам, да си нещастна, но с глупак трябва; не, ако го направи, той не може да ви улесни; всичко, което прави, е толкова неудобно, всичко, което казва, е толкова празно, една разумна жена не може да не се насища и да не й писне от него двадесет пъти на ден.

Със сигурност интересът прогонва всички въпроси на обичта и така естествено хората се отказват от честта и справедливостта, човечеството и дори християнството, за да се осигурят.XVII век | XVIII век | Англия | писатели | журналисти |
Англия писатели | Англия журналисти | Англия XVII век | Англия XVIII век | писатели XVII век | писатели XVIII век | журналисти XVII век | журналисти XVIII век

Кин-Войло
«Да излъжеш дявола не е грешно.»
Коментар #4 от: 13-09-2023, 18:16:29
Ние обаче не лъжем Дявола никога и не защото сме много честни, а защото и ние самите сме някакъв сорт дяволчета, които правим всичко възможно да се покажем в светлината на „хрисими и отдадени Богу“.

Търсим си значи някой, който да ни изглежда като светец и му разказваме истината от игла до конец, като през цялото време се кълнем в искреността си, удряйки чело в жълтите павета, върху които обича да стои Дяволът.

А Дяволът наистина е там, пред нас — завършил е „Либерално театрално изкуство“ и до съвършенство си изиграва всеки път ролята на Апостол на Светия Либерален Канон.
Кин-Войло
«Глупакът за това е и глупак, понеже не слуша разумни съвети.»
Коментар #3 от: 24-06-2023, 00:34:20
Глупакът може да бъде глупак единствено по две възможни причини:
1. ако не се вслушва в съветите,
или
2. ако се вслушва в съветите,
които му се дават.
Той няма да бъде глупак само в един-единствен случай: КОГАТО вместо да търси съвети, се мобилизира да намери собствено решение, дори то да се окаже грешно. От грешките ще се учи, а чрез правилните решения ще върви напред.
Кин-Войло
«Глупакът заради това е глупак, понеже не слуша разумни съвети.»
Коментар #2 от: 24-04-2023, 17:53:27
От друга страна ако слушаме разни съвети, дори и умни да са те, има голяма опасност да оглупеем напълно, защото умствените качества на един човек се „шлифоват“, ако той действува не под напора на съветите, които му се изсипват, а в резултат на своите собствени решения, които дори и да са грешни, носят много по-голяма поука, именно защото са собствени.
Кин Войло
Поумняването и нещастието (едно и също нещо ли са те?)
Коментар #1 от: 06-09-2013, 11:43:27
Да останеш без приятели -
най-голямото, след нищетата, нещастие.

Нещо повече - да останеш без приятели е такова нещастие, което гарантирано поражда нищета.
(Много хора остават без приятели, защото се пишат много поумняли...)

--------------------

Никога не е късно да поумнееш.

Така е до определена възраст, защото ако ли пък вземеш да поумняваш под сянката на развян бял перчем, или под лъснало като църковно кубе оплешивяло теме, цялото общество около теб възприема твоето поумняване като тежка форма на Алцхаймер.

(Изобщо - да се поумнява не е доходен бизнес!)
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе