Начало » Цитати » Цитати закон

Цитати закон

"Играта на любов никога не се отменя, заради тъмнината."
Закони на Мърфи за любовта - Играта на любов никога

"Лекарството е вещество, което, инжектирано в плъх,се превръща в научна статия;а ако превишите дозата - в научна степен."
Закони на Мърфи за медицината - Лекарството е вещество

- Вие вярвате, че Бог може да бъде намерен в законите на физиката, - намеси се Мира. - Или самият Бог е тези закони... - Артър Кларк

- Всички хубави неща свършват. Такъв е законът на живота. - Франсеск Миралес

- Нима няма закони, които ти забраняват да летиш. - Има. Законът за земното притегляне. - Лейни Тейлър

... законът не убива греха, не очиства сърцето от него, а разкрива, повдига и показва тези грехове, които са може би невидими или отдавна забравени, точно така те съживяват и получават сила в сърцето на човека. - Джон Бъниан

... има нещо ужасно болезнено в това, когато се управлявате от закони, които не познавате. - Франц Кафка

... има стар програмистки закон: "Ако работи - не го питай!" - Сергей Лукяненко

... който някога е въстанал, никога няма да се съгласи със закона. - Щефан Хайм

... колкото повече закони, толкова повече крадци. - Робърт Хайнлайн

... няма закон за срокът на давност на позора. - Алън Брадли

...ако възнамерявате да заобиколите закона и да действате глупаво в същото време, тогава трябва да помните, че законът не винаги е глупав! - Ърл Стенли Гарднър

...времето живее съвсем не по тези закони, които му приписваме, и целият ни Живот може да се събере в един единствен миг. - Маргарет Мацантини

...всички явления са свързани в един абсолютен и необходим закон, от който всички те могат да бъдат изведени. - Фридрих Шелинг

...етикетът е ръководство за действие, а не неизменен закон, освен това етикетът на родството се определя от самите роднини. - Н. К. Джемисин

...когато в парламента седят десетки обвиняеми престъпници, които биха могли да повярват във върховенството на закона... - Дона Леон

...ние живеем във вселена, управлявана от рационални закони, които можем да открием и разберем. - Стивън Хокинг

...отново бяха нарушени Законите на Любовта. Закони, определящи кой трябва да бъде обичан. И как. И колко силно. - Арундати Рой

..има неща, които ние не можем да си обясним с известните ни природни закони. Вярвам ли? По-скоро, не. Аз съм скептик по природа, но съм любопитен. - Килиън Мърфи

Consensio omnium gentium est lex naturae (Cicero) - Съгласието на всички народи е природен закон (Сир). - Латински сентенции - C

Consensus facit legem - Съгласието прави закона. - Латински сентенции - C

Consuetudo est mos vim legis habere videntur - Навикът и обичаят имат силата на закон. - Латински сентенции - C

Contra vim non valet ius - Законът е безсилен пред силата. - Латински сентенции - C

Amemus patriam, pareamus legibus - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони! - Латински сентенции - A

Diligere parentes prima naturae lex est - Да почиташ родителите си е най-първия закон на природата. - Латински сентенции - D

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur - Законите понякога спят, но никога не умират. - Латински сентенции - D

Dura lex, sed lex - Строг закон, но закон. - Латински сентенции - D

Etiam sine lege poena est conscientia - Угризението на съвестта е наказание без закон. - Латински сентенции - E

Gustus legibus non subiacet - Вкусът не се подчинява на законите. - Латински сентенции - G

Habeas corpus - Начални думи на закона за неприкосновеността на личността, приет от английския парламент през 1679 г. - Латински сентенции - H

Ignorancia iuris nocet - Незнанието на закона вреди. - Латински сентенции - I

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого. - Латински сентенции - I

In legibus fundamentum rei publicae - Основи на държавата и законите. - Латински сентенции - I

Ipso iure - По силата на закона. - Латински сентенции - I

Ius est - Правилно, законно. - Латински сентенции - I

Judex est lex loquens - Съдията е говорещият закон. - Латински сентенции - J

Jure divino - По божествения закон. - Латински сентенции - J

Legalitas regnorum fundamentum - Законността е основата на държавата. - Латински сентенции - L

Lege et consuetudine - По закона и обичая. - Латински сентенции - L

Lege necessitatis - По закона на необходимостта. - Латински сентенции - L

Legem brevem esse oportet (Сенека) - Законът трябва да бъде кратък(Сенека). - Латински сентенции - L

Leges bonae ex malis moribus procreantur - Добрите закони възникват от лошите обичаи. - Латински сентенции - L

Leges cum omnibus semper una atque eadem voce loquuntur - Законите говорят на всички с един и същи глас (пред закона всички са равни). - Латински сентенции - L

Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus - Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни. - Латински сентенции - L

Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва. - Латински сентенции - L

Lex est quod populus iubet atque constituit - Законът е това, което народът нарежда и постановява. - Латински сентенции - L

Lex est, non poena perire (Seneca) - Смъртта е закон, а не наказание (Сенека). - Латински сентенции - L

Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesido est - Справедливият закон е опора на свободата, равенството и братството. - Латински сентенции - L

Lex prospicit, non respicit - Законът гледа напред, а не назад. - Латински сентенции - L

Lex recte facere iubet, vetat delinquere - Законът нарежда да се постъпва честно и забранява да се извършва престъпление. - Латински сентенции - L

Стр.:

Свързани с Цитати закон области: Кражба | Адвокат | Отговорност | Свобода | Невинност

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе