Начало » Цитати » Цитати вечност

Цитати вечност

Сексът е вечното търсене на любовта и или Бог, както си изберете. Той е и оръжие, бягство. Не го възприемайте дословно. - Филип Рот

... че съм виждал в посрещането на нуждите, което води само до временно щастие, което на свой ред бяха заменени с нови и (както биха могли да бъдат предвидени), по-голяма неудовлетвореност. Изглежда, че за хората надежда за вечно щастието е невъзможна. Разбира се, щастието идва, това е постижимо и реално. Но, изглежда, ще трябва да го приеме за характерно краткотрайно, особено, ако сме в най-дълбоката му проявления. Пикови преживявания са не-продължителни те не могат да бъдат удължени. Дълбокото щастие е преходно, те е не постоянно. - Ейбрахам Маслоу

Александър Блок е твърде близък до понятието гениалност, неслучайно той може да бъде наречен руския Данте, защото е започнал от чисто мистични прозрения за Вечната Женственост, подобно на Данте, Петрарка и други поети, разглеждали Вечната Женственост като всеобщ принцип, като мистична красота, пронизваща цялата Вселена. - Юрий Мамлеев

Ad futuram (perpetuam) rei memoriam - За бъдеща (вечна) памет; за дълга (вечна) памет. - Латински сентенции - A

Aestas non semper durabit: condite nidos! - Лятото няма да продължава вечно: вийте гнезда! (тоест: хващайте се своевременно за работа, използвайте случая). - Латински сентенции - A

Aeterna urbs - Вечният град (тоест: Рим). - Латински сентенции - A

Amor, ut lacryma, oculis oritur, in pectus cadit (Syrus) - Любовта на преданата жена остава вечна (Сир). - Латински сентенции - A

Ars longa, vita brevis (Hippocrates) - Животът е кратък, изкуството вечно (Хипократ). - Латински сентенции - A

Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna (Cicero) - Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживения живот е вечен (Цицерон). - Латински сентенции - B

Fama semper vivat - Нека вечно да живее славата. - Латински сентенции - F

In saecula saeculorum - На веки веков; за вечни времена. - Латински сентенции - I

Momenti est, quod delectat, aeternitatis quod cruciat - Радостта минава бързо, болката е вечна. - Латински сентенции - M

Nihil semper floret, aetas succedit aetati (Cicero) - Нищо не цъфти вечно, век века сменя (Цицерон). - Латински сентенции - N

Principes mortales, respublica aeterna (Tacitus) - Управниците са смъртни, държавата е вечна (Тацит). - Латински сентенции - P

Sigillatim mortales, cunctim perpetui (Apuleius) - Сам човек е смъртен, но заедно хората са вечни (Апулей). - Латински сентенции - S

Sub specie aeternitatis (Спиноза) - От гледна точка на вечността (Спиноза). - Латински сентенции - S

Tempus fugit, aeternitas manet - Времето лети, вечността остава (неизменна е). - Латински сентенции - T

Verae amicitiae sempiternae sunt - Истинската дружба е вечна. - Латински сентенции - V

А аз ненавиждам изповедите, ненавиждам жертвите. Ненавиждам догмите и вечните истини. Ненавиждам еднозначноста. - Гюнтер Грас

А колко живеят хората? Казват, че вечност. - Агота Кристоф

Аз не искам да мисля, че историята свършва, аз искам да чувствам, че тя може да продължава вечно. - Стивън Мофат

Аз търся вечният компромис между своите способности и желанията, опитвайки да синхронизирам вътрешното си време с безжалостният ход на времето. - Рутгер Хауер

Ако класическото изкуство е хладно, то това е защото пламъка му е вечен. - Салвадор Дали

Ако някога настъпи ден, в който ние не можеш вече да бъдем заедно, съхрани ме в своето сърце, и аз ще бъда там вечно. - Алън Милн

Ако ти служиш на Бог заради вечното блаженство, то ти служиш на себе си, а не на Бог. - Ангелус Силезиус

Алкохола е вечното пътешествие към едно и също място. - Давид Фоенкинос

Америка не иска да порасне. Тя е вечният младенец, огромен, пухкав и розов, а сега още владее и смъртоносни оръжия, с която не знае, как да се справя. - Дан Симънс

Безсмъртието се състои в работата над нещо което ще бъде вечно. - Жозеф-Ернест Ренан

Бог е бил изобретен за обяснение на чудесата. Него вечно го изобретяват за обяснение на тези неща, които ние не разбираме. - Ричард Файнман

Болката е временна. Киното е вечно. - Питър Джаксън

Бори се до края! Болката е временна, но триумфа е вечен. - Рой Джоунс младши

В Ирландия при момичетата има избор между вечна девственост и вечна бременност. - Джордж Мур

В контекста на вечността времето няма значение. - Уейн Дайър

В котката аз виждам жена с вечно изменчивата чувствена природа. - Джакомо Казанова

В човекът е заложена вечна, възвишена потребност да обича. - Анатол Франс

В човешкото сърце светлината на надеждата е вечна. - Ан Бронте

Вечен е само светът на мечтите. - Валерий Брюсов

Вечната бдителност е цената на свободата. - Албърт Пайк

Вечният идеал е изумлението. - Дерек Уолкът

Вечно на всички е интересно случващото се с другите. - Даян Уейн Джоунс

Винаги съм считал, че вечните неудачници са много по-близо до бога, отколкото ние. - Греъм Грийн

Волята е отличителен признак на човешкият род, а самият разум - това е вечното правило за ръководство на волята. - Фридрих Шилер

Време - това е грях на вечността. - Пол Клодел

Времето е твърде бавно за тези, които чакат, твърде метежно, за тези, които се страхуват, твърде безбрежно за тези, които скърбят, твърде краткотрайно за тези, които се веселят, но за онези, които обичат времето е вечност. - Хенри Ван Дайк

Всички са длъжни да знаят за колективът още нещо - той не може да съществува вечно. - Ричард Брансън

Всички сгради някога се разрушават и пораства тревата на забвението, освен сградата на любовта която стои вечно. - Хафез

Всичките ми игри са били политически игри. Аз бях, също като Жана Д`арк - вечно изгаряна на клада. - Индира Ганди

Всичко на земята не е нещо различно, от вечен символ в дрехи от прах. - Густав Майринк

Всичко отминава. Такава е природата на познанието. Нищо не живее вечно. Неизменността е илюзорна, и ще дойде ден, когато от Слънчевата система ще останат само руини. - Ървин Ялом

Всяка любов иска да бъде вечна. - Ерих Ремарк

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе