Начало » Цитати » Цитати ум

Цитати ум

"Не зная" звучи различно в устата на умният и на глупака. - Лешек Кумор

... вероятно, умните хора рядко губят външна привлекателност, тоест ако някога са я имали... - Стивън Кинг

... всички наши преживявания - привързаност, отвращение, стрес, тревога, страх или меланхолия са породени от нашият ум. - Йонги Мингюр Ринпоче

... даже в това време, когато изчезва силата и ума на човек, благодарноста и нежноста продължават да живеят в сърцето. - Хърбърт Уелс

... думите са за глупаци. Умните хора не се колебаят и не отстъпват - те приемат решение и го изпълняват. - Уолтър Скот

... и само тесните умове не са способни да разгледат въпроса от различни гледни точки. - Джордж Елиът

... най-простият път за тялото не винаги е най-лекият за ума... - Хенри Милър

... не бива да се сърдите на човек заради това, че той е глупав - не е негова вината, че сте израснали толкова умен. - Едит Несбит

... нито една умна жена не трябва да разчита на идеал. - Барбара Мърц

...Всичко, което ние наричаме героичните добродетели, и на което се възхищаваме като величие и възвишеност на ума е на духа, не е нищо друго, от спокойно и стабилно основани гордост и самочувствие... - Дейвид Хюм

...децата много често са по-умни от възрастните и винаги искрени. - Максим Горки

Мат говорейки без всякакво преувеличение, е най-начетеният човек, който познавам. Той разбира се е много по-умен от мен. - Бен Афлек

Cum sapiente loquens perpaucis utere verbis! - Когато говориш с умни хора, употребявай колкото се може по-малко думи!. - Латински сентенции - C

Alit lectio ingenium - Четенето храни ума. - Латински сентенции - A

Animos labor nutrit - Трудът храни умовете. - Латински сентенции - A

Dediscit animus sero, quod didicit diu - Умът забравя късно това, което е изучавал дълго. - Латински сентенции - D

Dictum sapienti sat (Plautus) - На умния е достатъчна една дума (Плавт). - Латински сентенции - D

Dies diem docet - Денят учи деня (с всеки изминат ден ставаме по-умни). - Латински сентенции - D

Hominis mens discendo alitur cogitandoque - Човешкият ум се храни с наука и мислене. - Латински сентенции - H

Homo frugi omnia recte facit - Умният човек всичко прави умно. - Латински сентенции - H

Malo accepto stultus sapit - Глупавият става по-умен след загуба. - Латински сентенции - M

Medica mente, non medicamentis - Лекувай с ум, а не с лекарство. - Латински сентенции - M

Mentem hominis spectato, non frontem - Гледай ума на човека, а не челото му. - Латински сентенции - M

Necessitas acuit ingenium - Необходимостта изостря ума. - Латински сентенции - N

Nemo mortalium omnibus horis sapit (Plinius) - Никой от хората не е постоянно мъдър (и най-умните хора също грешат) (Плиний). - Латински сентенции - N

Nemo sapiens, nisi patiens - Няма да стане умен този, който няма търпение. - Латински сентенции - N

Non de ponte cadit, qui cum sapientia vadit - Не пада от моста този, който ходи умно. - Латински сентенции - N

Omnia prius experiri quam arma sapientem decet (Terentius) - На умния му прилича да опита всичко, преди да прибегне към оръжието (Теренций). - Латински сентенции - O

Qui pote consilium fugere, sapere idem potest (Syrus) - Който може да мине без съвет, умее да бъде умен (Сир). - Латински сентенции - Q

Sapere aude! (Horatius) - Осмели се да бъдеш умен! (Хораций) - Латински сентенции - S

Sapiens ipse fingit fortunam sibi - Умният сам си създава щастие. - Латински сентенции - S

Sapiens nil affirmat, quod nonn probet - Умният нищо не твърди без доказателство. - Латински сентенции - S

Sapienti sat (Plautus) - За умния е достатъчно (казаното) (Плавт). - Латински сентенции - S

Sapientia vino obumbratur (Plinius) - Умът се помрачава от виното (Плиний). - Латински сентенции - S

Sapientis animus numquam tumet - Умният никога не се възгордява. - Латински сентенции - S

Sapientis est mutare consilium - Умният не се срамува да измени мнението си. - Латински сентенции - S

Satis eloquentiae, sapientiae parum (Sallustius) - Красноречие достатъчно, ум малко (за заговорника Катилина) (Салустий). - Латински сентенции - S

Si sapis, sis apis (Сенека) - Ако си умен, бъди трудолюбив като пчела (Сенека). - Латински сентенции - S

Universi generis humani vinculum est ratio et oratio - Умът и езикът обединяват целия човешки род. - Латински сентенции - U

Vel sapientissimus errare potest - Дори най-умният може да сбърка. - Латински сентенции - V

Virtute et ingenio - С храброст и ум. - Латински сентенции - V

Vis consilii expers mole ruit sua (Horatius) - Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло (Хораций). - Латински сентенции - V

А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса... Ние не сме направили и стотна част от онова, което би могли да направим. Слава богу и дяволу, природата не ни е обидила, нито умствено, нито физически, защо следователно да седим на припек и да плачем, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова и аз се покаях. В продължение на осем години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти, тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от славата на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месецът за рогата. Наистина, ний всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калтана нищожеството, ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър възсяда своя Буцефал...Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни по патриотически маниер. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите. (до Т.Пеев) - Христо Ботев

Аз без ум, без памет, без край те обичам. - Борис Пастернак

Аз вярвам на всичко, докато не бъде опровергано. Така че вярвам във феи, митове, дракони. Всичко съществува, дори ако е само в ума ти. Кои може да каже, че сънищата и кошмарите не са толкова реални като случващото се тук и сега? - Джон Ленън

Аз като че ли съм умен, когато ме цитират неправилно. - Кари Грант

Аз не играя игри, а винаги прямо казвам, каквото ми е на ума. Да показва стеснителност е за глупачките. Ако мъжа се плаши от твоята честност, значи, той не е този, който ти е нужен. - Мила Кунис

Аз по природа съм със светли коси. През младостта си постоянно чувах: "О, ти си блондинка, а си такава умна!". И затова аз реших да си сложа камуфлаж: станах кестенява и вече нищо такова не говорят. - Оливия Уайлд

Аз предпочитам рязка критика от един умен човек, отколкото безумно одобрение от масата. - Йохан Кеплер

Аз съм истински безделник. Оправдавам своето безделие пред своят ум. - Джон Фаулз

Стр.:

Свързани с Цитати ум области: Разум | Глупост | Оптимизъм | Лъжа | Мъдрост

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе