Начало » Цитати » Цитати сила

Цитати сила

"..Търсиш ти новото лице,
търсиш ти някакво спасение.
Смел бъди, без съмнение,
о-о-о, силата е в теб.."
Спринт-Новото лице - ..Търсиш ти новото лице

"Ако някога срещна себе си" - каза Зафод -"ще се ударя толкова силно, че няма да знам какво ме е ударило". - Дъглас Адамс

... в човешките дела най-силно от всичко звучи звънкият глас на златото... - Святослав Логинов

... да повтаряш това, което мислят всички, в политиката се явява признак не на слабост, а на сила. - Марсел Пруст

... даже в това време, когато изчезва силата и ума на човек, благодарноста и нежноста продължават да живеят в сърцето. - Хърбърт Уелс

... добротата черпи сили там, където гордоста намира само отчаяние... - Жорж Санд

... доброто сърце е по-силно от всяка вълшебна пръчка. - Елизабет Рудник

... изкушението е толкова по-силно, колкото най-голямата забрана. - Дан Симънс

... когато наградата се дава леко, то ръцете още не са укрепнали толкова, че да я удържат; и силата се появява само в резултат на тежък труд и след множество победи. - Елинор Хибърт

... колкото по-силни са страстите на родителите, толкова са по-красиви и здрави децата. - Иван Ефремов

... легендата, в която вярва, притежава такава ценност и сила, като истината. - Греъм Грийн

... на човек е необходимо с всички сили да се движи към своята мечта и никога да не се предава. - Джаки Чан

... настроението на тълпата винаги е по-силно от истината на един. - Ан Фортие

... няма на земята сила по страшна, от майчиното отмъщение. - Джоди Пико

... силата на войската - в порядките, в покорството, в сдържаността. - Рафаело Джованьоли

... Талант - това е вяра в себе си, в своите сили... - Максим Горки

... това, което в детството ни е провокирало силно впечатление, се врязва в нашата памет завинаги. - Хавиер Мариас

... ужасът пред неизвестното е много по-силен, отколкото преди всеки страх, чийто произход разбирате ... - Майк Кери

... хората на изкуството, творческите хора, се различават силно от нас простосмъртните. - Анна Данилова

...Ако видяното от очите имаше по-голяма сила, от колкото свидетелствата на разума, то палмата на първото място в мъдростта ще се присъди, несъмнено на орела. - Луций Апулей

...не всички клетви се изпълняват - понякога заради душевна слабост, а понякога и под въздействие на висшите сили, които понякога забравяме да вземем в предвид. - Жозе Сарамагу

...обстоятелствата винаги могат да породят необходимост, но понякога необходимостта е толкова силна, че създава обстоятелства. - Жозе Сарамагу

...потребността да бъде запомнен човек е по-силен, отколкото потребността да помни. - Сара Уинман

...ценността на жените силно се понижава с възрастта и с растящата интелигентност. - Елфриде Елинек

Буда е сравнявал привързаноста с пиенето на солена океанска вода в опит да утолиш жаждата. Колкото повече пием, толкова по-силна ще бъде нашата жажда. - Йонги Мингюр Ринпоче

Citius, altius, fortius - По-бързо, по-високо, по-силно. - Латински сентенции - C

Consuetudinis magna vis est - Велика е силата на навика. - Латински сентенции - C

Consuetudo est mos vim legis habere videntur - Навикът и обичаят имат силата на закон. - Латински сентенции - C

Contra vim non valet ius - Законът е безсилен пред силата. - Латински сентенции - C

Auxilia humilia, firma consensus facit (Syrus) - Съгласието прави незначителната помощ по-силна (Сир). - Латински сентенции - A

Dant gaudia vires - Радостта добавя сили. - Латински сентенции - D

De facto - По силата на факта; действително. - Латински сентенции - D

De iure - По силата на правото; формално, юридически. - Латински сентенции - D

Dente lupus, cornu taurus petit (Horatius) - Вълкът напада със зъби, бикът с рога (всеки си има свои силни страни) (Хораций). - Латински сентенции - D

Dolor animi gravior est, quam corporis dolor (Syrus) - Душевната болка е по-силна от телесната (Сир). - Латински сентенции - D

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - sic homo fit sapiens non vi, sed saepe legendo (Ovidius) - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане, така и човекът става учен не със сила, а с често четене (Овидий). - Латински сентенции - G

Ipso facto - По силата на факта. - Латински сентенции - I

Ipso iure - По силата на закона. - Латински сентенции - I

It fama per urbes viresque acquirit eundo (Vergilius) - Върви мълвата по градовете и бързо набира сили (Вергилий). - Латински сентенции - I

Ius est in armis - Правото се съдържа в силата. - Латински сентенции - I

Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва. - Латински сентенции - L

Maternis precibus nihil fortius - Няма нищо по-силно от майчината молба. - Латински сентенции - M

Nulla vis est maior populi voluntate - Няма по-голяма сила от волята на народа. - Латински сентенции - N

Plus stricto mendax offendit lingua mucrone - Лъжецът удря с езика си по-силно, отколкото с изваден меч. - Латински сентенции - P

Prior tempore, potior iure - Първият във времето е най-силен в правото. - Латински сентенции - P

Proceras deicit arbores procella vehemens - Силната буря поваля дори високите дървета. - Латински сентенции - P

Quod non licet, acrius urit (Ovidius) - Което не е позволено, привлича по-силно (Овидий). - Латински сентенции - Q

Scientia potientia est - Знанието е сила. - Латински сентенции - S

Spes bona confirmat animos datque vires - Добрата надежда укрепва духа и дава сили. - Латински сентенции - S

Tanta est potentia veritatis, ut se ipsam sua claritate defendat - Такава е силата на истината, че тя се защитава сама с яснота. - Латински сентенции - T

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе