Начало » Цитати » Цитати съвест

Цитати съвест

... когато човек го мъчи съвестта, той става особено щедър. - Юстайн Гордер

... съвестта на човек е странно нещо, приличащо на пожар - всички мислят, че са го изгасили, а той взел че отново се разгорял. - Даниел Пенак

Confessio conscientiae vox est - Признанието е гласът на съвестта. - Латински сентенции - C

Conscia mens recti famae mendacia ridet - Чистата съвест се смее над лъжливите слухове. - Латински сентенции - C

Conscientia mille testes (Quintilianus) - Съвестта струва колкото хиляди свидетели (Квинтилиан). - Латински сентенции - C

Bona fide - По добра воля (добросъвестно, доверчиво, добросъвестно). - Латински сентенции - B

De nocte consilium - Нощта носи съвест. - Латински сентенции - D

Etiam sine lege poena est conscientia - Угризението на съвестта е наказание без закон. - Латински сентенции - E

Famam curant multi, pauci conscientiam (Syrus) - Много хора се грижат за добра слава, но малко - за съвестта (Сир). - Латински сентенции - F

Mala fide - Нечестно, недобросъвестно. - Латински сентенции - M

Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo - Чистата ми съвест е по-важна от всички хорски приказки. - Латински сентенции - M

Nunquam secura est prava conscientia (Syrus) - Нечистата съвест никога не е безопасна (Сир). - Латински сентенции - N

Аз не мога и не смятам да подрязвам своята съвест по модата на сезона. - Лилиан Хелман

Аз разбирам, че твърде явното щастие за мнозина не е на сърце. Но работата е в това, че аз съм щастлив отвътре. Аз имам спокойна съвест и неспокоен ум. - Пабло Неруда

Ако на човек съвестта му е чиста, то няма от какво да се страхува. - Артър Конан Дойл

Ако няма съвест - то трябва да се страхуваш. Ако ти не се страхува, ти трябва да имаш съвест. А ако няма нито едното нито другото, то деца, няма нищо удивително в това, което става. - Леонид Якубович

Ако съвестта ми е чиста, нито едно обвинение не може да ме рани. - Брам Стокър

Без силата на мисълта това, което ние наричаме съвест, се изражда в мечти, оправдаващи злото. Най-жестоките дела на света са били извършени в името на съвестта. - Уилям Чанинг

Благотворителност - тогава когато богаташ жертва за бедняците хиляди, за да може с чиста съвест да взема от тях милиони. - Константин Мелихан

Бог говори на човек с шепот на любов, ако не го чуе, с гласът на съвестта, ако не го чуе - през устата на страданието. - Клайв Люис

Болната съвест е също рано, и нищо не може да спре кръвотечението. - Херман Мелвил

Бъдете господар на волята си и слуга на съвестта си. - Коко Шанел

В крайна сметка това е целта на съвестта - да не забравиш тези, които си обидил. - Джули Кагава

В основата на всички добри, хармонически взаимоотношения лежи баланс на вина, срам и нечиста съвест. - Ю Несбьо

В руската литература много е развита идеята за бунт, съвест и почти няма идеи за закон. - Александър Терехов

Великото утешение във всички мои мъки се състои в това, че никакви врагове нямат власт да ми отнемат съвестта, а аз никога не бих станал такъв враг на себе си, че да и нанеса ущърб. - Хенри Филдинг

Взех от съвестта лостовете за управление и ги предадох на разсъдъка. - Джон Брейн

Висше правосъдие е съвестта. - Виктор Юго

Вкус - това е естетическа съвест. - Жан Пол

Внушенията на съвестта свързани с разкаянието и чувството за дълг се явяват важни различия между човека и животните. - Чарлз Дарвин

Води спокоен живот и ти ще умреш със спокойна съвест. - Филип Честърфийлд

Всички могъщите сили, разрушаващи градове и унищожаващи народи, остават безпомощни против един човек, ако в него има достатъчно воля и душевно безстрашие, за да остане свободен, защото те, които са си въобразили, че са победители над милиони, не могат да подчинят в един единствен - свободната съвест. - Стефан Цвайг

Всяка безнравствена постъпка, направена съзнателно, оскърбява разума; угризенията на съвестта напомнят на човек, че той е постъпил като роб, като животно. - Александър Херцен

Всяка добродетелна постъпка е продиктувана от нечиста съвест. - Грегъри Дейвид Робъртс

Гласът на съвестта никога не влиза в хор. - Казимеж Сломжински

Да вините за всичко другите - това е силно да шумите с цел да заглушите собствената си съвест. - Ерик Хофър

Да гледаш хора с разбита съвест е по-страшно, от колкото избитите. - Юлиус Фучик

Даже най-добрият от нас има на съвестта си няколко малки убийства. - Жул Ренар

Единствената граница за човека, достоен за името си е неговата съвест. - Роже Мартен дю Гар

Единствената диктатура, която трябва да признае всеки човек, член на всяко общество е диктатурата на съвестта. - Виктор Зубков

Живейте и работете (...) по съвест. - Михаил Горбачов

Живот без съвест е все едно земя, лишена от силата на тежеста. - Нагиб Махфуз

Животът ме е научил никога да не губя надежда, но не и твърде много да разчитам на нея. Надеждата е жестока и суетна, при нея няма съвест. - Карлос Сафон

Закона, живеещ в нас, се нарича съвест. Съвестта има собствено приемане на нашите постъпки в този закон. - Имануел Кант

Има ли по-добра възглавница, отколкото чиста съвест? - Джон Стайнбек

Има нещо при човек, което не се подчинява на мнозинството - това е неговата съвест. - Харпър Ли

Имай съвест и прави каквото искаш. - Михаил Жванецки

Истината - това означава победа на съвестта на човек. - Михаил Пришвин

Как няма да бъде доволно сърцето, когато е спокойна съвеста! - Денис Фонвизин

Какво е общото между мъдреците и зверовете? Нито едните, нито другите не изпитват разкаяние по повод направеното. Невинността на мъдреца и невиноста на звяра приспива съвеста. - Густав Майринк

Стр.:

Свързани с Цитати съвест области: Правила | Наказание | Съд | Насилие | Робство

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе