Начало » Цитати » Цитати разум

Цитати разум

... аз мисля, че е невъзможно да се запази здравият разум и да вярва в Бог. - Борис Виан

... властта е власт над хората, над тялото, но най-главното над разума. Властта над материята, над външната реалност, както вие бихте я нарекли няма значение. - Джордж Оруел

... всеки порив на чувствата трябва да бъде контролиран от разума. - Джейн Остин

... здравият разум - най-страшният враг на великите истини. - Чезаре Ломброзо

... злобата затъмнява разума, а отмъщението е безполезна загуба на енергия. - Алън Дийн Фостър

... има два вида любов - разумна, трезва любов, подлежаща на оценка, и съвсем друга. - Джеймс Олдридж

... истински добър е само този, който е разумен... - Василий Ключевски

... не разума управлява човека, а въображението, мечтата. - Жорж Санд

... разумът е просто работа на мозъка. - Пол Каланити

... Търсенето е същността на разума. - Рик Риърдън

... хората престанаха да оценяват постоянството, защото за тях машината е средство за транспорт и пътят е досадно недоразумение между две точки. - Фредрик Бакман

... човечеството изобщо не е толкова разумно, колкото би искало да си мисли ... - Карл Сейгън

...Ако видяното от очите имаше по-голяма сила, от колкото свидетелствата на разума, то палмата на първото място в мъдростта ще се присъди, несъмнено на орела. - Луций Апулей

...пренебрежение на здравият разум - верният път към щастието. - Джейн Остин

Contra verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis - Не спори с бъбривците: реч е дадена на всички, разум - на малко. - Латински сентенции - C

A recta conscientia non oportet discedere. - Не трябва да се отстъпва от разумните убеждения. - Латински сентенции - A

Eventus stultorum magister est (Livius) - Учител на неразумните хора е горчивият опит (Ливий). - Латински сентенции - E

Homo sapiens - Разумен човек. - Латински сентенции - H

Impedit ira animum, ne possit cernere verum - Гневът не позволява на разума да разбере истината. - Латински сентенции - I

Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui (Syrus) - По-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво (Сир). - Латински сентенции - M

Non compos mentis - Не напълно разумно. - Латински сентенции - N

Oualis ratio, tales et actiones sunt - Какъвто разумът, такива и постъпките. - Латински сентенции - Q

Prudenter agas! - Постъпвай разумно! - Латински сентенции - P

Qui pro quo - Кой вместо кого (едно вместо друго, бъркотия, недоразумение). - Латински сентенции - Q

Quos deus (Iuppiter) perdere vult, dementat prius - Когото бог (Юпитер) иска да погуби, най-напред го лишава от разум. - Латински сентенции - Q

Ratio est anima legis - Разумът е душа на закона. - Латински сентенции - R

Rationale animal est homo - Човекът е разумно същество. - Латински сентенции - R

Voluntas est superior intellectu (Скот) - Силната воля стои по-високо от разума (Скот). - Латински сентенции - V

Аз изпитвам отвращение към законите. Те представляват за мен просто редуващи се препятствия, пречещи ми да постъпвам разумно. - Алистър Кроули

Аз станах луд, с дълги паузи от ужасен здрав разум. - Едгар Алън По

Аз съм ненаситен потребител на разум. - Борис Виан

Аз ще направя всичко заради нея - в рамките на разумното, разбира се. - Джон Бойнтън Пристли

Ако всички ние имахме разумна гордост, по света не би имало толкова мерзост. - Йохан Зойме

Ако животните имаха разум, те също биха вършили глупости като хората.
Чудомир - Ако животните имаха

Ако искаш да бъдеш умен, научи се разумно да питаш, внимателно да слушаш, спокойно да отговаряш и да преставаш да говориш, когато няма какво повече да кажеш. - Йохан Лаватер

Ако на разумът не е по силите му да извлече смисъл, то ще го намерят чувствата. - Ан Райс

Ако при човек сляпата вяра заменя разума, тогава той не може правилно да възприема и оценява реалните факти. - Александър Чаковски

Ако разговаряте с човека на език, който той разбира, вие се обръщате към неговият разум. Ако вие разговаряте с него на неговият език, вие се обръщате към сърцето му. - Нелсън Мандела

Ако разума противоречи на вашите убеждения, вие още не сте безнадеждни. - Деян Лопичич

Ако си мислиш, че всички останалите са със здрав разум, знаеш твърде малко за тях. Цялото нещо е в това, както и в нашият случай е най-важното - да намерим някого, чиято лудост съвпада с нашата. - Кристофър Мур

Ако ти си жив, но душата ти е мъртва, думите на разума няма да достигат то твоето съзнание, и ти няма да можете да изкарвате прехраната си от честен труд. - Абай Кунанбаев

Ако човек винаги слушаше гласът на разума, с него никога не би станало нищо интересно. - Робърт Шекли

Ако човек притежава здрав разум и логика, всяко действие може да промени неговото мнение и "воля". - Георги Гурджиев

Бедата на разума е в това, че той е склонен да възприема събития, които не се вместват в неговия сценарий, като препятствия. - Вадим Зеланд

Бедата не е в това, че човек е произлязъл от животното, а в това, че той не е престанал да бъде животно... Груб, зъл, неразумен. - Александър Беляев

Бедността по-често се гнезди в разума на човек, а не в неговата кесия. - Джеймс Алън

Безпокойство, страх - това е естествен продукт на разума, способен да предвиди бъдещето. - Джон Ъпдайк

Безпорядъчният разум е изкривено отражение на външният свят. - Джеймс Алън

Безумците проправят пътя, по които след това ходят разумните - Карло Доси

Благоразумието е неотменна черта на всеки управител. - Бертрис Смол

Стр.:

Свързани с Цитати разум области: Гений | Ум | Глупост | Мъдрост

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе