Начало » Цитати » Цитати природа

Цитати природа

"Човешката природа" е любимото оправдание на мерзавците. - Мейсън Кули

... ако не виждате нещо, това не означава, че не съществува в природата. - Нанси Холдър

... религията поражда страх пред природата. - Бертранд Ръсел

... такава е природата на човек: той винаги се старае да отплати на оскърблението с оскърбление. - Джеймс Фенимор Купър

... човек живее не в природата, а в историята... - Борис Пастернак

...Във възпитанието се крие великата тайна на усъвършенстване на човешката природа. - Имануел Кант

...дългата печал не е в природата човешка, особено женската. - Александър Сергеевич Пушкин

...Ние откриваме в природата на човек ти основни причина за войната: като първа съперничество; като втора, недоверие, като трета жаждата за слава. - Томас Хобс

..има неща, които ние не можем да си обясним с известните ни природни закони. Вярвам ли? По-скоро, не. Аз съм скептик по природа, но съм любопитен. - Килиън Мърфи

Consensio omnium gentium est lex naturae (Cicero) - Съгласието на всички народи е природен закон (Сир). - Латински сентенции - C

Consuetudo est altera natura (Cicero) - Навикът е втора природа (Цицерон). - Латински сентенции - C

Amicitiam natura ipsa peperit - Самата природа е създала дружбата. - Латински сентенции - A

Consuetudo est altera natura (Cicero) - Навикът е втора природа (Цицерон). - Латински сентенции - D

Diligere parentes prima naturae lex est - Да почиташ родителите си е най-първия закон на природата. - Латински сентенции - D

Hominum natura novitatis avida est - Човешката природа жадува за нови неща. - Латински сентенции - H

Medicus curat, natura sanat - Лекарят лекува, природата изцелява. - Латински сентенции - M

Natura abhorret (horret) vacuum - Природата не търпи празно пространство. - Латински сентенции - N

Natura cupiditatem ingenuit homini veri videnti - Природата е надарила човека със стремеж да опознава истината. - Латински сентенции - N

Natura est semper invicta (Cicero) - Природата е винаги непобедима (Цицерон). - Латински сентенции - N

Natura incipit, ars dirigit, usus perficit - Природата започва, изкуството ръководи, опитът усъвършенства. - Латински сентенции - N

Natura parendo vincitur - Побеждава природата този, който и се подчинява. - Латински сентенции - N

Natura trahit ad sua iura - Природата изисква своите права. - Латински сентенции - N

Naturam mutare difficile est - Да се измени природата (нрава) е трудно. - Латински сентенции - N

Omnes homines natura libertati student - Всеки човек по природа се стреми към свободата. - Латински сентенции - O

Omnis ars imitatio naturae - Всяко изкуство е подражание на природата. - Латински сентенции - O

Vis mediatrix naturae - Лекуващата сила на природата. - Латински сентенции - V

Kакто гимнастиката спомага до известна степен за физическото развитие, така и музиката е способна да въздейства на естетическата природа. - Аристотел

А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса... Ние не сме направили и стотна част от онова, което би могли да направим. Слава богу и дяволу, природата не ни е обидила, нито умствено, нито физически, защо следователно да седим на припек и да плачем, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова и аз се покаях. В продължение на осем години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти, тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от славата на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месецът за рогата. Наистина, ний всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калтана нищожеството, ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър възсяда своя Буцефал...Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни по патриотически маниер. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите. (до Т.Пеев) - Христо Ботев

Аз все повече и повече затвърдява мисълта си за това, че нашето щастие зависи повече от това, как посрещаме събитията на нашия живот, от колкото от природата на самите събития. - Александър фон Хумболт

Аз не съм способен да се видя нито като цяло, нито в отделни свои черти дори само за миг. По природа, както и всички други хора, аз мога да обичам себе си (и най-често го правя) или да се мразя (често правя и това), мога дори да се клеветя, но не зная и не умея спокойно да се наблюдавам, правдиво и истински да се разследвам, обвинявам, съдя и съгласно решението на този съд - да се поправям. - Иво Андрич

Аз по природа съм със светли коси. През младостта си постоянно чувах: "О, ти си блондинка, а си такава умна!". И затова аз реших да си сложа камуфлаж: станах кестенява и вече нищо такова не говорят. - Оливия Уайлд

Аз съм живял дълго време и знам, че такъв трън, като меланхолия, прониква в нашата ДНК и става част от нашата природа. - Кристин Хана

Ако Бог е създал всичко, оттук следва, че той даже е създал доброто и злото включително това, което се счита за греховна природа на човек. - Маркиз дьо Сад

Ако бракът е без физическо привличане липсва от една от странито, нито жалоста, нито разсъдъка, нито чувството за дълг няма да превъзмогне отвращението, заложено в човека от самата природа. - Джон Голсуърти

Ако искаме да разберем поквареността на човешката природа, то първо трябва да разберем нашата готовност да живеем, да убиваме и да умираме заради идеи, истинността на които е невъзможно да докажем. - Сам Харис

Ако религията е познала Бога е познала нулата. Ако науката е познала природата е познала нулата. Ако изкуството е познало хармонията, ритъма, красотата е познало нулата. Ако някой е познал Абсолюта, е познал нулата. - Казимир Малевич

Африка се слави със своята красота и богатите природно наследство. - Нелсън Мандела

Биологичната природа на човек е такава, че неговото поведение не винаги е мотивирано от разсъдък. - Реймон Арон

Благодарност - това е тежко бреме, лежащо на нашата несъвършена природа. - Филип Честърфийлд

Бог ни е лишил от климат, но ни е дал природни изкопаеми. - Вагит Алекперов

Бог успешно е създал природата, но с човек е претърпял фиаско. - Жул Ренар

Богатството на страните не задължително е построено на собствени природни ресурси, то е достижимо даже при пълното им отсъствие. Най-главният ресурс се явява човек. Държавата само е нужно да създаде основа за разцвета на таланта на хората. - Маргарет Тачър

Болшинството хора са великодушни по природа, само мерзавците са устроени по-различно. - Бернар Вербер

Бъдете добри с Природата, и Природата ще ви се отплати с добро. Вредете, рушете я - и Природата ще погуби вас. - Олдъс Хъксли

В историята на "Аватар" има много познати архетипи: колонизацията на Америка и конфликта на промишлено-военната цивилизация с местното население, тясно свързано с природата. - Джеймс Камерън

В котката аз виждам жена с вечно изменчивата чувствена природа. - Джакомо Казанова

В края на краищата мъжете са по-романтични от жените. Те вярват в ролите, предписани от природата, на представители на различните полове. - Одре Тоту

В младостта медицината трябва да помага на природата, в старостта - да и противодейства. - Тадеуш Котарбински

В природата има много начини да убеди човек в неговата смъртност. - Джек Лондон

В природата коренът се намира във влагам, върха - при слънцето и растението се формира от една неудовлетвореност към друга... Да се живее - означава всеки миг да се изпитва в това недостатък: да се изменя, за да се достигне нещо, - и така преминавайки в състояние на някаква си недостатъчност. - Пол Валери

Стр.:

Свързани с Цитати природа области: Река | Кучета | Облак | Море | Дъжд

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе