Начало » Цитати » Цитати право

Цитати право

... ако наоколо бушува война, ти нямаш право да бъдеш щастлив; ти провокираш враговете и оскърбяваш приятелите. - Джон Ървинг

... интензифицираните изследвания на математиката, с нейната праволинейна и абстрактна логика, създават склонност към параноидна психика. - Иван Ефремов

... ние не сме в правото си да съдим другите... - Джейн Остин

... стремейки се към своите цели не забелязваш много, от това, което ти е право пред очите. - Херман Хесе

De iure - По силата на правото; формално, юридически. - Латински сентенции - D

Eius est nolle qui potest velle - Който има право да желае, той има и право да се откаже. - Латински сентенции - E

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suun cuique tribuere - Указанията на правото са следните: да живееш честно, да не обиждаш другите, на всеки да даваш според заслугите. - Латински сентенции - I

Ius est ars boni et aequi - Правото е изкуство на доброто и справедливостта. - Латински сентенции - I

Ius est in armis - Правото се съдържа в силата. - Латински сентенции - I

Ius gentium - Международно право. - Латински сентенции - I

Ius publicum - Публично право. - Латински сентенции - I

Ius summum saepe summa malitia est (Terentius) - Най-висшето право често е най-висше зло (Теренций). - Латински сентенции - I

Ius vitae necisque - Право на живот и смърт. - Латински сентенции - I

Jus ac fac - Писано, а също и неписано право. - Латински сентенции - J

Jus gentium - Международно право. - Латински сентенции - J

Jus humanum - Човешко право. - Латински сентенции - J

Jus primae noctis - Право на първа нощ. - Латински сентенции - J

Jus privatum - Частно право. - Латински сентенции - J

Jus publicum - Публично право. - Латински сентенции - J

Jus sanguinis - Кръвно право. - Латински сентенции - J

Jus soli - Право по земя, територия (на раждане). - Латински сентенции - J

Jus summun saepe summa malitia est - Висшето право често е висше зло. - Латински сентенции - J

Jus vitae ac necis - Правото да контролира живота и смъртта. - Латински сентенции - J

Justitia regnorum fundamentum - Правосъдието е основата на държавата. - Латински сентенции - J

Natura trahit ad sua iura - Природата изисква своите права. - Латински сентенции - N

Pereat mundus et fiat iustitia - Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине. - Латински сентенции - P

Prior tempore, potior iure - Първият във времето е най-силен в правото. - Латински сентенции - P

Quo iure? - С какво право? - Латински сентенции - Q

Res iudicata pro veritate habetur - Съдебното решение се приема за истина (едно от положенията в античното право). - Латински сентенции - R

Restitutio in integrum - Възстановяване в цялост (възстановяване на предишните права). - Латински сентенции - R

Summum ius, summa inuria (Cicero) - Най-висшето право е най-висша несправедливост. (Цицерон) - Латински сентенции - S

Ubi ius incertum, ibi ius nullum - Където правото е нерешително, там няма право. - Латински сентенции - U

Ubi ius, ibi remedium - Където е правото, там е защитата. - Латински сентенции - U

А други сякаш ликуват:
Петдесет и четири години
небето със звезди окичвах.
Сега се хвърлям право в него —
какъв страхотен потрес! - предсмъртни думи на Доген - Доген

Аз живея в мълчание. Никой не е в правото си да мен накара да разказвам за себе си, това което не считам за нужно. - Кевин Спейси

Аз мисля, че животните трябва да имат повече права, от хората. Понеже, за разлика от хората, животните не са способни да ги заявят. - Кейси Афлек

Аз не знам, какво е това интелигенция, аз знам, какво е това интелигентен човек - това е човек, който е осъзнал отговорностите си повече, отколкото своите права. - Андрей Кончаловски

Аз не искам да чувствам. Искам да замръзна отвътре. Искам, че леденият поток да се устреми право в сърцето. - Катрин Стокет

Аз не съм съгласен с това, че вие говорите, но аз до последно ще защитавам правото ви да говорите. - Волтер

Аз нямам право да бъда недоволен на живота и когато стана сутрин с лошо настроение, ругаейки себе си. Защо как мога да бъда недоволен, когато небето ти е подарило още един ден и нови възможности. - Дмитрий Дюжев

Аз обичам Америка повече от всичко на света и именно заради това настоявам на своето право непрестанно да я критикувам - Джеймс Болдуин

Аз трябва да изучавам политика и война, за да могат синовете ми да изучават математика и философия. Моите синове трябва да изучават, математика и философия, география, естествена история, корабостроене, навигация, търговия и селско стопанство, за да могат да дадат на техните деца правото да изучават живопис, поезия, музика, архитектура, скулптура, гоблени и порцелан. - Джон Адамс

Ако жената има право на половин рай, тя има право и на половината власт на земята! - Симон дьо Бовоар

Ако законите вече не значат нищо, то тогава всеки е представител на правото на беззаконие. - Исаак Сингер

Ако не можете да вървите право напред, отидете зад ъгъла. - Шер

Ако не сте разбрали човек, вие нямате право да го осъждате, а ако сте го разбрали, то е напълно възможно, да не пожелаете да го правите. - Гилбърт Честъртън

Ако не умееш да се смееш над себе си, то ти нямаш право никога да се смееш над другите. - Тайгър Удс

Ако няма правосъдие за хората, нека да няма мир за правителството. - Емилияно Сапата

Ако песента удря по струната на сърцето на слушателя, то тя е истинска и права. В противен случай тя е ненужна парадна форма на блудникава мисъл. - Афанасий Фет

Ако у човек има талант, той е длъжен и в правото си да го развива. - Даян Уейн Джоунс

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе