Начало » Цитати » Цитати познание

Цитати познание

... затова можеш да познаеш живота само на границата със смъртта. - Ан Райс

... какво знаеш за един или друг човек, твоето познание е само малка част от истината. - Гавин Екстенс

...в някои хора страстта към познанието превъзхожда всичко, и пред нея отстъпва даже изстинка за самосъхранение... - Хауърд Лъвкрафт

Мат говорейки без всякакво преувеличение, е най-начетеният човек, който познавам. Той разбира се е много по-умен от мен. - Бен Афлек

Cognosce te ipsum (Socrates) - Опознай себе си (Сократ). - Латински сентенции - C

Amici mores noveris, non oderis! - Опознай характера на приятеля си и няма да има омраза. - Латински сентенции - A

Amicus certus in re incerta cernitur (Ennius) - Истинският приятел се познава в беда (Ений). - Латински сентенции - A

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re - Приятелят се познава по любовта, характера, приказката и постъпките. - Латински сентенции - A

Dicere bene nemo potest, nisi qui prudenter intellegit - Не може да говори добре този, който не познава задълбочено (нещата). - Латински сентенции - D

E cantu dignoscitur avis - Птицата се познава по песента. - Латински сентенции - E

E fructu arbor cognoscitur - По плода познават дървото. - Латински сентенции - E

E plumis cognoscitur avis - По перата познаваме птицата. - Латински сентенции - E

Est innatus in nobis cognitionis amor et scientiae - За нас е характерно вродено влечение към познанието и науката. - Латински сентенции - E

Ex opere artifex agnoscitur - Майсторът се познава по работата. - Латински сентенции - E

Ex professo - По професия; с познаване на нещата, обстоятелствено. - Латински сентенции - E

Ex ungue leonem (cognoscimus), ex auribus asinum - По нокътя лъва (познаваме), по ушите - магарето. - Латински сентенции - E

Gubernatorem in tempestate, in acie militem intelleges - Кормчията се познава в бурята, а воина в сражение. - Латински сентенции - G

Hominem ex operibus eius cognoscere - Човекът се познава по делата. - Латински сентенции - H

Iniuriam nec patitur fortis, nec facit - Смелият не познава несправедливостта и не я причинява на другите. - Латински сентенции - I

Non opus est follo suspendere tympana collo - Не трябва на глупава шия да се окачат звънци (глупака ще го познаеш и без звънец). - Латински сентенции - N

Nosce te ipsum - Познай себе си. - Латински сентенции - N

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se - Когото не можеш да познаеш по него си, познаваш го по приятеля му. - Латински сентенции - N

Nuptiae nuptiarum sunt occasiones - Сватбата е удобен случай за сватба (по време на сватба има възможност да се запознаеш и да се влюбиш). - Латински сентенции - N

Oculis, non manibus - С очи, не с ръце (да се запознаеш набързо, повърхностно). - Латински сентенции - O

Opera manus demonstrant (testantur) - Произведенията показват ръцете (по произведението може да се познае неговия автор). - Латински сентенции - O

Per risum multum debes (poteris) cognoscere stultum - Глупакът се познава по-честия му смях. - Латински сентенции - P

Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides (Ovidius) - Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време (Овидий). - Латински сентенции - S

Абсолютното познаване на бъдещето е абсолютен капан. Такова познание води до колапс във Времето. - Франк Хърбърт

Автобиография - рядка възможност да разкажете цялата истина за вашите познати. - Филип Гедала

Аз много добре познавам обратната страна на медала под название "Популярност". - Алла Пугачова

Аз не познавам думата "отчаяние". - Шакил О'Нийл

Аз не познавам никого, който по един или друг начин да не се е чувствал самотен. - Габриел Гарсия Маркес

Аз не познавам нито един американски джентълмен. Да ме прости Бог, че употребих тези две думи заедно. - Чарлз Дикенс

Аз не познавам нито един народ, който да се е обогатил във вследствие на победите си. - Волтер

Аз не претендирам на познаването на разликата между доброто и злото. - Тахере Мафи

Аз познавам само две разновидности на публиката: едната кашля, другата не. - Артур Шнабел

Аз поисках съвет от десет или даже петнадесет човека. В края на краищата една позната ме попита: "А ти какво обичаш повече от всичко?" Ето така започнах да рисувам пари. - Анди Уорхол

Аз чувствам, че съм в единение със самата себе си, но не защото, съм красива. Аз познавам мнозина много красиви хора, чиито живот е ужасен. Те се чувстват неприятно сами със себе си. Усещането за вътрешен комфорт е не това как изглеждаш външно, а това, как чувстваш вътре в теб. - Моника Белучи

Ако в стаята има слон, запознай се с него. - Ранди Пауш

Ако вие ме познавахте до сега, вие бихте разбрали, че по-рано бях по-лош. - Луис Суарес

Ако главата и сърцето работят заедно ти познаваш себе си. - Амедео Модиляни

Ако егото съществува, то всичко също съществува. Ако егото го няма - нищо не съществува. Действителност, егото е всичко. Затова изследвайки го, какво е в действителност, предполага да изхвърлите всичко. Познайте го. - Рамана Махарши

Ако имаш враг, тогава го опознай, недей просто да му бъдеш бесен. - Дензъл Уошингтън

Ако имаш харем от 40 жени, ти никога няма да познаеш много добре нито една от тях. - Уорън Бъфет

Ако искаме да имаме взаиморазбиране, на нас ние е нужно да познаваме желанията си един на друг. Ако искаме да се обичаме един друг, ние трябва да знаем, какво иска другият. - Гари Чапмън

Ако искате, да ви познават непознатите, живейте в село; ако искате, да не ви познават познатите, живейте в град. - Чарлз Колтън

Ако искаш да узнаеш, какво мисли за теб твой познат, ядосай го. - Оливър Холмс

Ако наш познат ученик получи виден държавен пост, ние се радваме за него, но се тревожим за бъдещето на нашата страна. - Бил Вон

Ако не познавате живота, пишете за нещо друго. - Леонид Гайдай

Ако педагога иска да възпитава човек във всички отношения, той е длъжен преди всичко да го познае във всички отношения. - Константин Ушински

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе