Начало » Цитати » Цитати ограниченост

Цитати ограниченост

Homo unius libri (Quintilianus) - Човек на една книга (ограничен човек, невежа) (Квинтилиан). - Латински сентенции - H

Timeo hominem unius libri - Страхувам се от човек на една книга (от ограничен човек). - Латински сентенции - T

Ако ви е останало да живеете три седмици, вие бихте снели от себе си всички ограничения? Ще се наслаждавате на дребните неща? Ще обичате повече? Ще ненавиждате по-малко? Живейте живота! - Натаниел Бузолик

Ако вярваш само на това, което виждаш, значи възприемаш нещата ограничено и повърхностно. Щом вярваш само на това, което виждаш, защо плащаш сметката си за електричеството? - Уейн Дайър

Ако просто наблюдавате за всяка мисъл, всяко чувство и усещане, ставащо в ума, то илюзията за ограниченият "аз" изчезва, сменяйки се от много по-спокойно, просторно и безметежно чувство на осъзнатост. - Йонги Мингюр Ринпоче

Ако разберете границите на своите възможности, ще можете да действате в съгласие с тях, вместо да ги оставяте да работят против вас и да ви се пречкат, което впрочем те правят винаги, когато ги пренебрегвате, независимо дали го съзнавате или не. И едва тогава ще установите, че ограничените ви възможности могат да се окажат вашата сила.
Б.Хоф - Ако разберете границите

Бедността поставя прегради пред нашите желания, но тя ни и ограничава, богатството умножава нашите потребности, но и дава възможността да ги удовлетворяваме. - Люк Вовнарг

Безнравствеността на сърцето свидетелства също за ограниченост на ума. - Бенжамен Констан

Безпокои ме, че в живота има толкова незначителни неща. В мен тиктака часовник. Аз не се боя от смъртта, но съм на ясно, че на наше разположение е много ограничен период от време.То е немного, и затова ние сме длъжни да използваме всяка секунда. - Том Форд

Бюджетът е нещо практично. Той ограничава твоите възможности довежда до нула трикове на продавачите. - Дидие ван Коелер

В изкуството всяка доктрина е алиби, с което художника се опитва да оправдае своята ограниченост. - Албер Камю

В света на чистата мисъл не съществуват граници, затова няма и ограничения. - Уейн Дайър

Важно е да умееш да взимаш решения, разполагайки с много ограничена и твърде съмнителна информация. - Питър Линч

Вашето величие е ограничено само от разширението на съзнанието. - Стив Павлин

Вие сте ограничени само от тези стени, които сами сте построили около вас. - Еди Мърфи

Войната е просто начин по който природата върши своята работа: да ограничи растежа на човешката популация. - Джордж Карлин

Всеки избор е ограничен. - Лорън Оливър

Всеки индивид трябва да приеме факта за ограниченоста на взаимоотношенията и да се научи да среща отчуждението лице в лице, понеже то е вътрешно присъщо на всяко битие. - Ървин Ялом

Всички ние сме ограничени само от мислите, които сами избираме. - Джеймс Алън

Всяка крайност има за родна сестра ограничеността. - Висарион Белински

Всяко определение има ограничение. - Бенедикт Спиноза

Във времето когато умните хора умеят да изразят много с малко думи, ограничените хора, напротив, притежават способността да говорят много и нищо да не казват. - Франсоа Ларошфуко

Възможностите на медицината са неограничени, ограничени са възможностите на пациентите, но това вече е тяхна слабост, а не наша. - Робърт Шекли

Геният има свои граници; глупостта е свободна от подобни ограничения. - Елбърт Хъбард

Границите раждат моята личност. Ако моята свобода не е изправена пред каквито и да било граници, аз ще се превърна в нищо. Благодарение на ограниченията, аз се оттеглям от забравата и навлизам в съществуванието. - Карл Ясперс

Да ограничиш своето съзнание с класова принадлежност е глупаво и примитивно. - Джон Фаулз

Даже ограничените търговски връзки между отворените и затворените страни способства за комуникация между хората в страната и за извън нейните граници. - Ян Бремер

Двойка противоположности ограничават твоят устрем, и ти ставаш техен заложник. - Франк Хърбърт

Диктатори - малограмотни чиновници. Те не предполагат, че литературата може да им нанесе някаква опасност. Именно затова в някои страни, където е ограничен достъпа до информация, литературата може да се окаже единственият и източник. - Марио Варгас Льоса

Думата егоизъм, както и думата любов, са много общи; може да бъде гнусна любов, може да бъде висок егоизъм. Егоизъма на развития, мислещ човек е благороден, той там е и любов към науката, към изкуството, към ближния, към широтата в живота, към независимостта; любовта на ограничения дивак, даже любовта на Отело - висш егоизъм. - Александър Херцен

Душите имат ограничение в скоростта, и те изостават от самолета и пристигат със закъснение като изгубен багаж. - Уилям Гибсън

Егоизмът няма предел. Единственото му ограничение е егоизмът на другия. - Людмила Улицка

Един чудесен обект на Конституцията е да се ограничи мнозинството да подтиска малцинствата или посяга над техните права. - Джеймс Полк

Единствената сила, способна да ограничи индивидуалният егоизъм - силата на групата. - Емил Дюркхайм

Единствените ни ограничения са материални. Пред мисълта няма препятствия. - Уейн Дайър

Жанр в изкуството е като вид в зоологията - това е ограничен репертоар от възможности. - Хосе Ортега-и-Гасет

За да влезеш в царството на истинската магия, трябва да отхвърлиш мислите за ограниченост и преди всичко да се превърнеш в духовно същество - същество, за което вътрешни ограничения не съществуват. - Уейн Дайър част II

За да имаш свобода, необходимо е да ограничаваш. - Едмънд Бърк

За да остареете красиво, е нужно да се смирите с това, че вашите възможности са ограничени. - Ървин Ялом

За да се изпълни голям и важен труд, са необходими две неща; ясен план и ограничено време. - Елбърт Хъбард

За да стане властта по-силна, трябва да се ограничи. - Карл Бьорне

За да сторите нещо значително, са ви необходими две неща: план и ограничено количество време. - Ленард Бърнстейн

За успешно планиране е нужна единна, обща за всички система ценности, а именно затова ограниченията в материалната сфера са така непосредствено свързан със загубата на духовна свобода. - Фридрих Хайек

Идеологията иска да бъде едновременно и наука, и философия, и религия, и практическо ръководство. Но тя е твърде пристрастна, за да бъде наука, твърде произволна, за да бъде философия, твърде ограничена, за да бъде религия, и твърде догматична и априорна, за да бъде практическо ръководство. - Иосиф Давидович Левин

Изкуството - то е винаги ограничение. Смисълът на всяка картина е в нейната рамка. - Гилбърт Честъртън

Икономиката е наука (а често и изкуство) за разпореждане с ограничено количество ресурси. - Анатолий Васерман

Има два способа за ограничаване свободата на човек: пътя на насилието и пътя на възпитаването в него на условни рефлекси. - Пьотър Капица

Има една грандиозна лъжа - че сме ограничени. Единствените ни ограничения са онези, в които вярваме. - Уейн Дайър част II

Има неща, стоящи по-високо и от разбиранията на най-умният човек и за които човешкият език ограничен от хорските и идеи и усещания, няма никакво изражение. - Алан Кардек

Когато си на осемнайсет, и си мислиш, че ще живееш вечно, те е вълнуват въпроси от световен мащаб - световен мир и справедливост за всички. Но тук идва петдесет години, и вече се появяват предателските мисли: "Добре, нека ограничим безплатно образование и медицинското обслужване". - Хю Лори

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе