Начало » Цитати » Цитати наука

Цитати наука

"Лекарството е вещество, което, инжектирано в плъх,се превръща в научна статия;а ако превишите дозата - в научна степен."
Закони на Мърфи за медицината - Лекарството е вещество

... всеки водещ изследовател внася името си в историята на науката не само собствените си открития, но и с тези открития, с които се насърчават други нови. - Макс Планк

...и науката, и литературата, и поезията, и журналистиката...би трябвало да заемат характера на политическа пропаганда, т.е. да се съобразят с живота, със стремленията и потребностите на народа и да не бъде вече науката за наука, изкуството за изкуство, а журналистиката за преживяне старото, изгнилото... - Христо Ботев

...Най-важното - да носим вкус и любов към науката, в противен случай ние просто сме магарета, натоварени с книжовна мъдрост. - Мишел дьо Монтен

...Разкриването на престъпления - това не е толкова наука, колкото изкуство. - Рекс Стаут

Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae - Плодовете на науката са сладки, корените - горчиви. - Латински сентенции - D

Est innatus in nobis cognitionis amor et scientiae - За нас е характерно вродено влечение към познанието и науката. - Латински сентенции - E

Et gaudium et solatium in litteris (Plinius) - И радост, и утешение в науката (Плиний). - Латински сентенции - E

Hominis mens discendo alitur cogitandoque - Човешкият ум се храни с наука и мислене. - Латински сентенции - H

Honoris causa - От почит (присвояване на научна степен на видни дейци на науката без защита на дисертация, от уважение към техните заслуги). - Латински сентенции - H

Instantia est mater doctrinae - Упорството е майка на науката. - Латински сентенции - I

Litterae thesaurus sunt (Petronius) - Науката е съкровище. - Латински сентенции - L

Litterarum radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt - Корените на науката са горчиви, а плодовете сладки. - Латински сентенции - L

Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago - Без наука животът прилича на смърт. - Латински сентенции - N

Ne quidquam sapit, qui sibi non sapit - Не е мъдър този, който няма полза от своята наука. - Латински сентенции - N

Otium sine litteris mors est (Seneca) - Почивка без наука е смърт (Сенека). - Латински сентенции - O

Vita sine litteris mors est - Животът без наука е смърт. - Латински сентенции - V

Аз обичам науката, но не я боготворя. - Мишел дьо Монтен

Ако нещо не може да бъде измерено, това не е наука. - Робърт Хайнлайн

Ако религията е познала Бога е познала нулата. Ако науката е познала природата е познала нулата. Ако изкуството е познало хармонията, ритъма, красотата е познало нулата. Ако някой е познал Абсолюта, е познал нулата. - Казимир Малевич

Ако целта на науката е истината, науката е длъжна да търси непротиворечивост. - Имре Лакатош

Без откритост няма научен дебат, а без спорове няма истинска наука, - Артър Кларк

В добрият брак хората винаги се учат един друг. Вие се учите един друг в науката на живота. Ежедневно в контакт, лежейки на една възглавница, вие си влияете един на друг неволно. - Рей Бредбъри

В много отношения науката е поезията на века, в който живеем. - Йонги Мингюр Ринпоче

В моите научни работи, както и въобще в живота, никога не се придържам към някаква генерална линия, не следвам ръководни програми, разчетени за дълъг срок. Макар че аз лошо умея да работя в колектив, в това число, за съжаление, и с ученици, въпреки това моята работа никога не е била съвършено самостоятелно, понеже моя интерес към някои въпроси винаги зависи от интереса, проявеното към този въпрос от другите. Аз рядко казвам първата дума, но често втората, така както мотивиращ фактор за него обичайно се оказва желанието да оспоря или поправя... - Ервин Шрьодингер

В науката ние търсим не толкова причините за това, което е било, колкото за това, което може да бъде. - Томас Хобс

В науката, както и в живота, хипотезите винаги са опасни. - Албер Камю

Вечната трагедия на науката: уродливите факти убиват красивите хипотези. - Томас Хъксли

Всеки голям успех на науката има като източник великата дързост на въображението. - Джон Дюи

Всеки работник, било той писател, художник, композитор, учен, деятел на науката и културата, не може да създава, отдалечен от обществени дейности, от живота. Без впечатления, възторзи, вдъхновения, без жизнен опит - няма творчество. - Дмитрий Шостакович

Всички народи имат право на наука. - Жан-Франсоа Лиотар

Всичко, което не може да се изрази в цифри не е наука; това е мнение. - Робърт Хайнлайн

Всичко, което се явява далеч от точността е ненаучно. Лекаря трябва да бъде образцов; всичките му действия трябва да бъдат методични. Науката престава да бъде наука, когато законите започнат да се използва безразборно. - Джеймс Тейлър Кент

Всяка литература, която отказва да ходи в братска редица заедно с науката и философията, е литература човекоубийствена и самоубийствена. - Шарл Бодлер

Всяка наука е показваща пътя и създаваща порядък. - Клеанф

Всяка наука е предвиждане. - Хърбърт Спенсър

Всяка точна наука се основава на вероятности. - Бертранд Ръсел

Всяка уважаваща себе си наука е изкуство. И всяко уважаващо себе си изкуство е наука. - Джон Фаулз

Всяка философия, или наука за науката, е критика. Идеята на философията - това е схемата на Бъдещето. - Новалис

Всяка хуманитарна наука трябва да започне с изучаването на човек, а не с неопределената съвкупност, известна като общество. - Айн Ранд

Всяко постижение в науката, започва с опит и свършва с него. - Алберт Айнщайн

Във всяка наука има толкова истина, колкото има в нея математика. - Имануел Кант

Във всяка наука, във всяко изкуство най-добрият учител - опитът. - Мигел де Сервантес Сааведра - страница 2

Възможно е не науката да се явява стълб и крайъгълен камък на мирозданието, а вселената се държи на такива понятия, като добро и зло, истина и лъжа, вяра и съмнение. - Волфганг Холбайн

Вярвам, че идеи като абсолютна сигурност, абсолютна точност, окончателна истина и т.н. са измислени въображения, които не би трябвало да бъдат допустими във всяка научна област ... Това разхлабване на мисълта ми се струва най-голямата благословия, която съвременната наука ни даде. Защото вярата в една истина и в нейното притежание е основната причина за всяко зло в света. - Макс Борн

Вярвам, че няма философска магистрала със знаци в науката за познанието. Не, ние сме в джунглата и намираме нашия път чрез изпитание и грешка, изграждайки нашия път зад нас, докато продължаваме. - Макс Борн

Героизмът си е героизъм, но без науката няма да има и научна фантастика. - Мичио Каку

Голяма част от моите трудове са мъки по раждането на нова научна дисциплина. - Беноа Манделброт

Границата на научното познание и предсказанията са невъзможни за предвиждане. - Дмитрий Менделеев

Грешките не са още лъженаука. Лъженауката е отричане на грешките. - Пьотър Капица

Стр.:

Свързани с Цитати наука области: Образование | Знание | Университет | Ученик | Училище

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе