Начало » Цитати » Цитати мълчание

Цитати мълчание

"Да мълчиш" - какъв странен израз! В крайна сметка това мълчание ни пази. - Жорж Бернанос

"Не зная" звучи различно в устата на умният и на глупака. - Лешек Кумор

... в мълчанието най-добре от всичко чувам, как бие сърцето. - Халгримур Хелгасон

... Мълчанието внушава по-голямо уважение, от обяснението. Уверените в себе си хора не се оправдават. - Ерик-Еманюел Шмит

... мълчанието никога не се обръща против мен. - Елчин Сафарли

... най-отвратителният начин да лъжеш е да кажеш точно отмерено количество истина и да замълчиш. - Робърт Хайнлайн

... трябва да казваш "аз те обичам", когато любовта те препълва така, че просто не можеш да мълчиш. - Рейнбоу Роуъл

Cum tacent, clamant (Cicero) - Като мълчат, крещят (Цицерон). - Латински сентенции - C

Alium silere quod voles, primus sile (Seneca) - Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам (Сенека). - Латински сентенции - A

Amor perennis castae coniugis manet (Seneca) - Ако искаш някой да мълчи за нещо, най-напред мълчи сам (Сенека). - Латински сентенции - A

Dixisse, non tacuisse interdum paenitet - Понякога съжаляваме, че сме казали нещо, а не сме си замълчали. - Латински сентенции - D

Factum tacendo crimen facias acrius (Syrus) - Като отминеш с мълчание лошата постъпка, лъжеш да извършиш най-лошо престъпление (Сир). - Латински сентенции - F

Homo, qui tacere nescit, nescit dicere - Човек, който не може да мълчи, не може (и) да говори. - Латински сентенции - H

Inter arma silent (tacent) Musae - Сред звъна на оръжието Музите мълчат. - Латински сентенции - I

Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui (Syrus) - По-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво (Сир). - Латински сентенции - M

Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui (Syrus) - Голямо нещастие е да си принуден да мълчиш за това, което искаш да кажеш(Сир). - Латински сентенции - M

Qui tacet, consentire videtur - Който мълчи, явно се съгласява. - Латински сентенции - Q

Saepe tacens vocem verbaque vultus habet - Често мълчаливият облик има глас и думи. - Латински сентенции - S

Si tacuisses, philosophus mansisses (Boetius) - Ако беше мълчал, можеше да минеш за философ (нямаше да разберат, че си глупав) (Боеций). - Латински сентенции - S

Silendo nemo peccat - Който мълчи, не греши. - Латински сентенции - S

Silentium Universi - Мълчание на Вселената (израз, с който се обозначава недостигането до Земята на сигнали от предполагаеми извънземни цивилизации). - Латински сентенции - S

Silentium videtur confessio - Мълчанието се смята за съгласие. - Латински сентенции - S

Silentium - Мълчание, безмълвие. - Латински сентенции - S

Tace, sed memento! - Мълчи, но помни! - Латински сентенции - T

Taceat de Achille qui non est Homerus - Да мълчи за Ахил този, който не е Омир. - Латински сентенции - T

Tacent, satis laudant! (Terentius) - Който мълчи, достатъчно хвали! (Теренций) - Латински сентенции - T

Tacito consensu - С мълчаливо съгласие. - Латински сентенции - T

Taciturnior est statua - По-мълчаливо от статуя. - Латински сентенции - T

Taciturnitas stulto homini pro sapientia est (Syrus) - Мълчаливостта служи на глупавия човек за мъдрост (Сир). - Латински сентенции - T

Аз живея в мълчание. Никой не е в правото си да мен накара да разказвам за себе си, това което не считам за нужно. - Кевин Спейси

Аз мълчах. Предпочитах да умра, отколкото да издам нашата дейност. - Ирена Сендлерова

Аз овладях нов литературен жанр - мълчание. - Исак Бабел

Аз съм тих човек. Щастлива съм, когато мълча. - Тилда Суинтън

Аз често се разкайвам за това, че съм говорил, но никога - за това, че съм мълчал.
Симонид от Кеос(Simonides) (ок.556 - 469 преди н.е.) древногръцки поет - Аз често се разкайвам

Ако вие не можете да кажете нищо хубаво, това още не е повод да мълчите! - Джордж Карлин

Ако жената отговаря на твоя въпрос - не и вярвай; ако мълчи - още повече не и вярвай, дори повече. - Корнел Макушински

Ако живееш стоейки на колене - аз те разбирам. Ако пееш за това, то по-добре е да живееш в мълчание. - Тил Линдеман

Ако любовта е велика, всички трябва да мълчат, всички други съображения. - Александър Грин

Ако не те слушат, това все още не означава, че трябва да замълчиш. - Виктор Юго

Ако обичаш без надежда за взаимност, мълчи за своята любов. В тишината тя става плодородна. - Антоан дьо Сент Екзюпери

Ако си глупав и мълчиш, то ти се държиш умно, ако си умен и мълчиш, то ти си глупав. - Теофраст

Ако хората мълчат, то наше задължение е да надигнем гласа си в защита на нашите идеали. - Клара Цеткин

Без отговор е повече унизително отколкото презрително мълчание. - Мишел дьо Монтен

Беззащитният човек мълчи от страх, а когато злото победи, мълчи по навик. - Жорж Санд

Бог е мълчалив, и всичко най-ценно в света е изпълнено с тишина. - Еманюел Муние

В Англия изкуството да се говори се заключава в изкуството да се мълчи. - Пиер Данинос

В любовта мълчанието съдържа слова. - Блез Паскал

В любовта не са нужни думи, а е по-добре да се мълчи. - Херман Хесе

В мълчанието има нещо царствено. - Кнут Хамсун

В мълчанието са заключени толкова потенциални мъдрости и остроумия, колкото гениални статуи в необработеният мраморен блок. - Олдъс Хъксли

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе