Начало » Цитати » Цитати любов - страница 6

Цитати любов - страница 6

...това, което обичаме дълбоко или от дълго време е много вероятно да пренесем извън крепостта и да отстояваме като част от себе си. (Никълъс Камфорт) - За любовта

...това, което предизвиква велика любов, неминуемо предизвиква и омраза... - Салман Рушди

...този, който иска да се хареса, не му е до омраза. И не му е до любов. - Жан-Пол Сартр

...този, който твърде много обича децата и животните, ги обича в ущърб на човечеството. - Жан-Пол Сартр

...той не знаеше, че любовта към истината и просто човешката любов понякога триумфират, когато любовта към красотата се провали. - Едуард Морган Форстър

...той размишляваше за това винаги ли тези, които се обичат, се измъчват един друг. - Рюноске Акутагава

...тя преживя голяма любов, която се повтаря само веднъж на хиляда години. - Александър Куприн

...ум и знания без искра любов са празно нещо. И опасно. - Клайв Баркър

...храна, приготвена без любов, е негодна храна. - Сю Таунсенд

...човек достига зрялост, когато започва да обича това, което има, вместо да се грижи как да получи това, което обича. - Робин Шарма

...ярки цветове обичат само децата и простите хора. - Трейси Шевалие

Делон? Няма нищо по-студено от мъртва любов. - Роми Шнайдер

Бах е като бог. Невъзможно е да обичаш или да не обичаш Бах. В Бах или вярват или не. - Януш Вишневски

Скорсезе снима филмите като влюбен. Някои го правят като диктатор, някои като механик, а той - като влюбен. Той е много съсредоточен, за него е важно всичко и няма нищо незначително. - Бенг Кингсли

Cogas amantem irasci, amare si velis (Syrus) - Накарай любимия да се сърди, ако искаш да те обича (Сир). - Латински сентенции - C

Credula res amor est - Любовта е склонна към доверчивост. - Латински сентенции - C

A nullo diligitur, qui neminem diligit. - Никой не обича този, който сам не обича никого. - Латински сентенции - A

Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius) - Виждам следите на някогашен огън (тоест: на някогашна любов) (Вергилий). - Латински сентенции - A

Amant alterna Camenae (Vergilius) - Камените (музите) обичат промените (Вергилий). - Латински сентенции - A

Amantes amentes(Terentius) - Влюбените са безумни (Теренций). - Латински сентенции - A

Amantis iusiurandum poenam non habet(Syrus) - Клетвата на любовника не подлежи на наказание (Сир). - Латински сентенции - A

Amantium ira amoris integratio(Terentius) - Гневът на влюбения е възраждане на любовта (Теренций). - Латински сентенции - A

Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur - Да обича и едновременно с това да запази разсъдъка си не е дадено дори на Юпитер. - Латински сентенции - A

Amat pacem Phidias - Фидий обича мира (изкуството се нуждае от мир). - Латински сентенции - A

Amat victoria curam - Победата обича прилежанието (няма победа без трудности). - Латински сентенции - A

Amemus patriam, pareamus legibus - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони! - Латински сентенции - A

Ames parentem, si aequus est; si aliter, feras (Syrus) - Обичай баща си, ако е справедлив, ако не е - търпи (Сир). - Латински сентенции - A

Amicitia semper prodest, amor et nocet(Syrus) - Дружбата е винаги полезна, а любовта може и да навреди (Сир). - Латински сентенции - A

Amicum proba, probatum ama - Подложи приятеля на изпитание, а подложения на изпитание обичай. - Латински сентенции - A

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re - Приятелят се познава по любовта, характера, приказката и постъпките. - Латински сентенции - A

Amor caecus - Любовта е сляпа. - Латински сентенции - A

Amor et melle et felle est fecundissimus - Любовта изобилства на мед и злъч. - Латински сентенции - A

Amor finem tempus, non animus facit (Syrus) - На любовта слага край времето, а не желанието (Сир). - Латински сентенции - A

Amor magister optimus - Любовта е най-добрият учител. - Латински сентенции - A

Amor misceri cum timore non potest (Syrus) - Любовта не трябва да се съпътства от страх (Сир). - Латински сентенции - A

Amor non est medicabilis herrbis - За любовта няма билка. - Латински сентенции - A

Amor patriae - Любов към родината. - Латински сентенции - A

Amor vincit omnia - Любовта побеждава всичко. - Латински сентенции - A

Amor, ut lacryma, oculis oritur, in pectus cadit (Syrus) - Любовта на преданата жена остава вечна (Сир). - Латински сентенции - A

Amoris vulnus sanat idem, qui facit (Syrus) - Любовните рани лекува този, който ги прави (Сир). - Латински сентенции - A

Aut odit, aut amat mulier, nihil est tertium - Жената или мрази, или обича, трето положение няма. - Латински сентенции - A

Blanditia, non imperio, fit dulcis Venus (Syrus) - Любовта е приятна ласка, а не власт (Сир). - Латински сентенции - B

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? (Vergilius) - О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората? (Вергилий). - Латински сентенции - I

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas - При необходимост - единение, при съмнение - свобода, във всички начинания - любов. - Латински сентенции - I

In Venere semper certat dolor et gaudium (Syrus) - В любовта винаги си съперничат болка и радост (Сир). - Латински сентенции - I

Indocti discant et ament meminisse periti - Незнаещите да се учат, а опитните нека си спомнят (става въпрос за любовта). - Латински сентенции - I

Iniuria solvit amorem - Обидата разрушава любовта. - Латински сентенции - I

Ira odium generat, concordia nutrit amorem - Гневът ражда омраза, съгласието се храни с любов. - Латински сентенции - I

Jucundissimum est amari, sed non minus amare - Много приятно е да бъдеш любим, но не по-малко приятно е да обичаш ти самият. - Латински сентенции - J

Levis est labor omnis amanti - За влюбения всички трудности са леки. - Латински сентенции - L

Стр.:

Свързани с Цитати любов области: Удивление | Уважение | Депресия | Радост | Сърдене

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе