Начало » Цитати » Цитати интерпретация

Цитати интерпретация

"Познай себе си, защото в себе си трябва да се намери всичко, което трябва да се знае", все още е правило за мъдрия ученик. Ако всеки от нас научно би разглеждал себе си като центрове на сила, задържащи материята на телата си в радиуса си на контрол и по този начин работещи през и в тях, би трябвало да имаме хипотеза, според която цялата космическа схема може да бъде интерпретирана. - Алис Бейли

...без значение как интерпретирате собствения си живот или поведението на някой друг, независимо от това как преценявате някоя ситуация, това не е нищо повече от гледна точка, една от многото възможни перспективи. - Екхарт Тол

...вашата отговорност е да интерпретирате събитията и да избирате правилния отговор. - Марк Менсън

...обърканата алегорична форма, в която много ясновидци обличат своите предсказания, дава възможност за различни интерпретации, включително противоречащи една на друга. - Мичио Каку

...шедьоврите са двусмислени и дават основание за различни интерпретации. - Андрей Тарковски

А доброто и злото са думи, износени като монети. Хората ги използват и ги интерпретират така, както имат полза. - Мерси Шели

Аз трябваше да повярвам, че целият свят е енигма, безобидна загадка, която е направена ужасна от собствения ни луд опит да я интерпретираме, сякаш имаше скрита истина. - Умберто Еко

Ако е вярно, че винаги има повече от един начин за конструиране на текст, не е вярно, че всички интерпретации са равни. - Пол Рикьор

Ако нашето мислене е затънало от изкривени символни значения, нелогични разсъждения и погрешни интерпретации, ние всъщност ставаме слепи и глухи. - Аарън Бек

Ако светът е нещо, което приемате, а не интерпретирате, тогава сте податливи на влиянието на харизматични идиоти. - Нийл Деграс Тайсън

В края на своят живот Фройд отпусна ръце, казвайки, че при целият си интерес към своят метод на психоанализа и интерпретация той е достигнал до извода, че лекува само любовта. - Джеймс Холис

Вашият дом трябва да ви даде усещане за принадлежност и да предостави контекст за интерпретиране на житейския опит. Това би трябвало да бъде референтно място, към което очаквате с нетърпение да се върнете, опорна точка, от която се отправяте към света, и място, където знаете, че сърцето ви се намира. За да придобиете усещане за принадлежност към дадено място, е от съществено значение да се "заземите". Дори и да се движите често, на всяко място си представете как потъвате корените си в земята. - Дениз Лин

Вие не сте отговорни за всички събития. Но Вие винаги отговаряте за Вашата интерпретация на събитията и за Вашата реакция на тях. - Бодо Шефер

Виждате ли, никога не е околната среда; това никога не са събитията от нашия живот, но смисълът, който придаваме на събитията - как ги интерпретираме -, оформя кои сме днес и кои ще станем утре. - Антъни Робинс

Визията е активна, а не пасивна. Има повече от един начин визуалната система да интерпретира стимула и така той се обръща напред-назад между възможностите. - Дейвид Игълман

Влязох в историята от основно занимание с математиката и науката. Това беше огромна помощ за мен като човек и като историк, въпреки че трябва да се признае, че е послужило за това моите исторически интерпретации да бъдат по-малко конвенционални, отколкото може да бъде приемливо за много от моите колеги в тази област. - Карол Куигли

Внимавайте за интерпретации с една причина - и пазете се от хората, които ги осигуряват. - Джордан Питърсън

Всеки възприема филма различно. Няма правилни или неправилни интерпретации. Всичко зависи от конкретният човек. - Сара Десен

Всеки играч трябва да наблюдава какво правят другите, а не какво казват. Знаейки, че другите участници ще интерпретират действията му по същия начин, всеки играч трябва да се опита да извлече от тези действия своя информационен компонент. - Авинаш Диксит

Всеки път, когато жените протестират и поискат правата си, те се заглушават с аргумента, че законите са оправдани от исляма. Това е неоснователен аргумент. Вината не е ислямът, а по-скоро патриархалната култура използва собствените си интерпретации, за да оправдае каквото си поиска. - Ширин Ебади

Всеки човешки опит трябва да бъде описан и интерпретиран от достатъчно добър писател. - Роджър Зелазни

Всички велики изобретения възникват от дълга поредица от малки искри; първата идея често не е чак толкова добра, но благодарение на сътрудничеството по-късно предизвиква друга идея или се преинтерпретира по неочакван начин. Сътрудничеството обединява малки искри, за да генерира пробивни иновации. - Скот Белски

Всичко, което правим или казваме, е текст, който може да бъде прочетен и интерпретиран. - Хосе Карлос Сомоса

Всъщност светът в много отношения прилича на безформено петно на Роршах, което можем да прочетем според нашето разположение по такъв начин, че нашите интерпретации казват много повече за нас, отколкото за мястото. - Алън Уотс

Всяка комуникация е объркваща безсмислена илюзия, обезсърчаваща фарсовата грешка на неверни интерпретации. - Филип Рот

Всяко историческо време интерпретира миналото си по свой начин - в съответствие с представите си за света. - Том Холанд

Всяко събитие в човешкия живот има своя собствена история. За всяко чувство, за всяка мистерия, за всяка времева точка в миналото има история, чиято цел е да интерпретира същността. - Мишел Ричмънд

Въпреки че външният свят не се е променил, мозъкът ви динамично представя различни интерпретации. - Дейвид Игълман

Животът е като изкуството - всичко е свързано с интерпретация. - Робърт Холдън

За мен изкуството почти винаги говори по-силно, когато се появява по несъвършен, случаен и фрагментарен начин, по някакъв начин просто сигнализирайки за присъствието му, позволявайки на човек да го усети чрез неспособността на интерпретацията. Предпочитам Шопен, който стига до мен на улицата от отворен прозорец до Шопен, поднесен в страхотен стил от концертната сцена. - Витолд Гомбрович

Знакът не ти съобщава нищо до тогава, докато не разбереш как да го интерпретираш. - Артър Голдън

Изкуството не имитира, а интерпретира. - Джузепе Мацини

Изненадан съм как понякога някои от моите действия са неправилно интерпретирани. - Лари Дейвид

Има много начини, по които интуицията може да се превърне в дейност, а един от най-полезните и мощни е изучаването и интерпретацията на символите. Символите са външните и видими форми на вътрешните духовни реалности и когато е придобита възможност за откриване на реалността, която стои зад някаква специфична форма, точно този факт ще покаже пробуждането на интуицията. - Алис Бейли

Има нещо, нещо което действително е извън пределите на езика, и всичко зависи от интерпретацията. - Жак Дерида

Индия е резервоар за алтернативни интерпретации на това, което е глобалното, и тези начини за гледане на света трябва да бъдат разкрити. - Бруно Латур

Интерпретация - това е свободна разходка на твърда земя. - Артур Шнабел

Интерпретацията е мястото на интелекта в изкуството. - Сюзън Зонтаг

Интерпретацията е по-интересна от самият факт. - Питър Акройд

Истинският поет никога няма да може да интерпретира нито един от своите образи или метафори. На това е способен само графоман. Затова запишете всичко в подсъзнанието. - Юрий Винничук

Кабала може да бъде определена като система на философията, която обхваща определени мистични интерпретации на Писанието и метафизични и духовни същества... Много се използва от нея в напредналите степени и цели Ритуали са изградени по нейните принципи. - Албърт Маккей

Кисел ли съм? Може би. Но смятам, че понякога това се интерпретира погрешно. - Харисън Форд

Когато се намесва логиката, думите могат да се интерпретират както искате. - Айрис Мърдок

Лошо интерпретираната история, ако не е внимателна, в крайна сметка може да предизвика недоверие в по-добре разбраната история. - Марк Блок

Лошо интерпретираната история, ако човек не внимава, в крайна сметка може да предизвика недоверие в по-добре разбраната история. Но ако ни е отредено да стигнем там, това ще дойде с цената на дълбоко скъсване с нашите най-трайни интелектуални традиции. - Марк Блок

Милитаризмът е основно начин на мислене, определена интерпретация на функцията на държавата; този начин на мислене се разкрива освен това от външните му форми: от въоръжение и държавна организация. - Кристиан Лоус Ланге

Миналото в интерпретация. Бъдещето е илюзия. - Елиф Шафак

Митовете не трябва да се приемат буквално, но е необходимо да се интерпретират като своеобразна метафора за естествените етапи на процесите на формиране на личността. - Джоузеф Камбъл

Митът е изключително сложна културна реалност, към която може да се подходи и интерпретира от различни и допълващи се гледни точки. - Мирча Елиаде

Монолитният проблем с депресията не може да бъде изразен с монолитна реакция; депресиите са контекстуални и трябва да се интерпретират в контекста, в който се появяват. - Андрю Соломон

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе