Начало » Цитати » Цитати идеология

Цитати идеология

... идеологията се появява там, където една система иска да погълне друга. - Александър Белов

...идеологическата борба при нас стои на първо място, а производителността на второ. - Владимир Войнович

...решенията често се вземаха поради идеология и политика. В резултат на това бяха предприети много грешни действия, такива, които не решиха проблема, но отговарят на интересите или убежденията на хората във властта. - Джоузеф Стиглиц

..модерното "еврейство" е вид идеологическа и политическа общност на хората, която се формира на принципа на секта или партия с много строга тоталитарна структура и голяма агресивност към останалото човечество. - Валентин Катасонов

В момента революционната теория е заклетият враг на всяка революционна идеология и прекрасно го осъзнава. - Ги Дебор

В страна, където няма единна нация, тоест общи за всички непоклатими правила, никаква идеология няма да обезпечи единство и прогрес. - Дмитрий Биков

Вашата култура не учи нищо, а само как да убивате и да бъдете убивани - в името на религия, политическа идеология, патриотизъм или нещо друго, което искате. - Джиду Кришнамурти

Вие даже ще се удивите, колко несъществени за бизнеса са идеологическите въпроси. - Айзък Азимов

Времето се движи напред, и някои думи, понятия, в следствие от многочислени смени на правителствата, правилата и идеологическите постановки, загубват първоначалният си смисъл. - Владимир Етуш

Във всеки натурализъм е скрито зърно от идеологически порядък. - Петер Слотердайк

Във всяка историческа епоха числото на жертвите на грабителите, разбойниците, насилниците, бандитите и всички останали престъпници е пренебрежимо малко в сравнение с огромните маси на тези, които с радост са убили в името на истинската вяра, световната справедливост или правилната идеология. - Артур Кьостлер

За мен най-смущаващият аспект на републиканската политическа култура е как тя поставя своята неугасима жажда за власт, господство и радикална идеология над факти, разум и истина. - Ал Гор

Идеите, вдъхновяващи американското правителство, са основани на американските идеали, но, достигайки ги, правителство е било принудено да отстъпи за сметка на други ценности. И ето това раздвоение постоянно преследва американската идеология. - Джин Шарп

Идеологии много, малко идеи. - Леонид Сухоруков

Идеологиите така или иначе са твърде съблазнителни. На човека е добре да вижда нещата от различна гледна точка. - Дейвид Брин

Идеологическите различия не са извинение за грубостта. - Джудит Мартин

Идеология, която поставя себе си над морала, неизбежно става престъпна. - Людмила Улицка

Идеологията всъщност е един от инструментите за образуване на стадото. - Бъртранд Ръсел

Идеологията е за хора, които не се доверяват на чувствата си, на тяхното възприемане на света. - Дъглас Копланд

Идеологията е описание на невидими цели, които оправдават видимите средства... - Виктор Пелевин

Идеологията иска да бъде едновременно и наука, и философия, и религия, и практическо ръководство. Но тя е твърде пристрастна, за да бъде наука, твърде произволна, за да бъде философия, твърде ограничена, за да бъде религия, и твърде догматична и априорна, за да бъде практическо ръководство. - Иосиф Давидович Левин

Идеологията ни разделя. Мечтите и страданията ни обединяват. - Йожен Йонеско

Идеологията се отличава от гледната точка по това, че тя претендира за притежаването на всеки ключ от историята, за разгадаването на всички "проблеми на мирозданието", окончателното знание за всички скрити всеобщи закони, управляващи природата и човека. Научният аспект в идеологията е вторичен и се проявява в тях с цел да им придаде форма на неопровержими доказателства. - Хана Аренд

Идеологията, идеята са велики, свети думи. - Василий Сухомлински

Идеолозите дискутират монолози. - Жарко Петан

Историците фалшифицират миналото, идеолозите - бъдещето. - Жарко Петан

Киното е мощен идеологически инструмент, който се е използвал и се използва по цял свят. - Владимир Познер

Когато демокрацията се превърне в държавна идеология, убива точно като фашизма или комунизма. - Александър Белов

Към интелектуалците, според моя жизнен опит, принадлежат само хора свободни в своите убеждения, не зависещи от икономически ограничения, партийни, държавни, не подчиняващи са на идеологически ангажименти. - Дмитрий Лихачов

Литературата създава братство в многообразието, размива границите между хората, създадени от невежеството, идеологиите, религиите, езиците и глупостта. - Марио Варгас Льоса

Любовта - моята единствена идеология. - Габриел Гарсия Маркес

Наличието на идеология е също толкова лошо, колкото и нейното отсъствие. - Анхел де Куатие

Не искам да бъда привърженик на никаква идеология. - Мартин Еймис

Неговите идеологии умират една след друга, а образите му остават непоклатими. - Корней Чуковски

Никога не бива да недооценявате народният хумор. Той може да убие всяка идеология. - Александър Ципкин

Някои от тях определяха идеологията като въображаемо отношение към реална ситуация. - Ким Робинсън

Определена идеология или съвкупност от идеологии могат да имат разрушителна сила. - Мирча Елиаде

Понякога оправданието се основава на идеологически аргументи, например: "Какво искаш от човек, ако живее в общество като нашето?" - Ерик Берн

Постмодернизмът не е култура, а идеология, разцъфнала под нещастните пера на френските философи. - Станислав Лем

Проблема с идеологията се състои в това, чe ако вие имате идеология, то вашата система от възгледи е вече развита. Известни са ви отговорите на всички въпроси, а затова и всички доказателства са неуместни, а дискусията е празна загуба на време. - Бил Клинтън

Птиците живеят или умират, но техният живот не е отровен от съжаления, неврози и идеологии. - Джонатан Франзен

Ръст само заради ръста е идеологията на раковите клетки. - Едуард Аби

Свидетели сме на "края на прогресивната епоха", когато доминираше западната идеология и навлизаме в епоха, в която много и различни цивилизации ще си взаимодействат, ще се конкурират, съжителстват и се адаптират. - Самюъл Хънтингтън

Считам, че малко печеля от обмена на мненията с други художници, свързани както с идеологията на изкуството или техническите методи. - Ив Танги

Съвременният тоталитаризъм се явява епизод във вечния бунт против свободата и разума. Неговият предшестващ епизод се отличава толкова със своята идеология, колкото с това, че неговите лидери са преуспели в една от най-дръзките фантазии на техните предшественици: те са направили бунт против свободата на народните движения. - Карл Попър

Удоволствието от текста няма идеологически предпочитания. - Ролан Барт

Хм-хм. Вижте какво идеология може да направи с човека! Тя го заслепява, прави го глух. Това не е извинение, а констатиране на факти. - Владимир Познер

Хората са мотивирани от различни причини. Идеология, страст, дълг, лоялност. Някои от лична изгода. - Стив Бери

Човек може да забрави за собствената си човечност заради безсмислени идеологии, изпълнявайки и преизпълняващи заповедите на харизматични лидери, призоваващи да се е убият всички, които те обявят за "врагове". - Филип Зимбардо

Ще се срещнем с хора, които са с много лошо поведение към другите, често водени от високи цели, благородна идеология и морален дълг. - Филип ЗимбардоДобави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе