Начало » Цитати » Цитати дела

Цитати дела

"Дългосрочна перспектива" - лош съветник в текущите дела. В дългосрочна перспектива всички ние ще сме мъртви. - Джон Кейнс

- Истината винаги остава истина, а лъжата става история, - изсумтя Кортес. - А лъжата в интерес на делата става политика. - Вадим Панов

-Разговорите не означават нищо, - строго каза Чалмърс. -Когато стане време до дела, роля играят само самите действия. - Ким Робинсън

... безстрашния човек е много по-опасен другар в делата, от колкото страхливецът. - Херман Мелвил

... в човешките дела най-силно от всичко звучи звънкият глас на златото... - Святослав Логинов

... да направиш самоубийство в болницата е твърде рисковано дело. - Стиг Ларшон

... когато тялото е заето с дела и всеки мускул е под напрежение, мъката оставя душата. - Клайв Стейпълс Луис

... мореплаването в своята същност е мъжко дело - даже по-мъжко от политиката и опитите да се преструктурира света. - Карел Чапек

... намесата в делата на другите, правени от любовта, никога не води до доброта. - Томас Харди

... няма добро дело, което да остане безнаказано. - Полина Дашкова

... няма талантливи и бездарни хора - има само талантливи и бездарни дела и човешки постъпки. - Владимир Савченко

... приложната естетика е винаги рисковано дело. - Йохан Хьойзинха

... рискът е благородно дело! - Жюлиет Бензони

... тържеството е самодоволство, а осъждането е дело в ръцете на дявола. - Алистър Грей

...да се върнем към реалността човек, който е бяга от нея, също е добро дело. - Юстайн Гордер

...делата не лъжат, да излъжеш с постъпки е невъзможно. - Робърт Грийн

...злоупотребата с доверието е дело в ръцете на човек, а липса на доверие е дело в ръцете на дявола. - Едуард Морган Форстър

...любовта си струва само тогава когато думите са подкрепени с дела. - Вал Макдърмид

...самият процес на на писането няма отношение към делото - това не е акт на създаване, а просто акт на писмена фиксация. - Дорис Лесинг

...смятам, че намесата в чужди любовни дела заслужава наказание. - Трейси Шевалие

...това, което изглежда дефект в структурата на модела, същност се явява неизбежно качество на системата, заложено в самата и природа. - Майкъл Крайтън

Causa finita est - Въпросът е решен; край на делото, работата. - Латински сентенции - C

Ad rem - Към дело. - Латински сентенции - A

Amicus hominis, inimicus causae - Приятел на човека, враг на делото ("дружбата си е дружба, но сиренето е с пари"). - Латински сентенции - A

Bona causa triumphat - Доброто дело побеждава. - Латински сентенции - B

Dictis facta respondeant! - Нека делата да съответстват на думите! - Латински сентенции - D

Diligentia in omnibus rebus valet - Във всички дела е необходимо усърдие. - Латински сентенции - D

Dimidium facti, qui coepit, facit (Horatius) - Който е започнал делото, свършил го е наполовина (Хораций). - Латински сентенции - D

Eripitur persona, manet res (Lucretius) - Човек загива, делото остава (Lucretius) - Човек загива, делото остава (Лукреций). - Латински сентенции - E

Exitus acta probat (Ovidius) - Краят увенчава делото (Овидий). - Латински сентенции - E

Facta loquuntur - Делата (фактите) крещят. - Латински сентенции - F

Facta sunt verbis difficiliora - Делата са по-трудни от думите. - Латински сентенции - F

Facta, non verba! - Дела, а не думи!. - Латински сентенции - F

Finis coronat opus - Краят увенчава делото. - Латински сентенции - F

Gaudia post officia - Радост след края на делата. - Латински сентенции - G

Hominem ex operibus eius cognoscere - Човекът се познава по делата. - Латински сентенции - H

In re - На дело. - Латински сентенции - I

Mare verborum gutta rerum - Море от думи, капка дела. - Латински сентенции - M

Nemo iudex (testis) idoneus in propris (sua) causa - Никой не е отговорен съдия (свидетел) по собственото си дело. - Латински сентенции - N

Nomine et re - На думи и на дела. - Латински сентенции - N

Pro domo sua - За своя дом (по личен въпрос; в защита на себе си и своите дела). - Латински сентенции - P

Rebus in humanis nulla est constantia certa - В човешките дела няма нищо постоянно. - Латински сентенции - R

Res ipsa testis est - Самото дело е свидетел. - Латински сентенции - R

Res, non verba - Дела, а не думи. - Латински сентенции - R

Suaviter in modo, fortiter in re - Меко по форма, решително на дело. - Латински сентенции - S

Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis? (Cicero) - Където делото говори само за себе си, защо са необходими думи? (Цицерон) - Латински сентенции - U

Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere (Cicero) - Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото (Цицерон). - Латински сентенции - V

Viribus unitis res parvae crescunt - С обединението на усилията растат и малките дела. - Латински сентенции - V

KISS е по-важна от моят солов албум... Ако на нашите солови има хитове, то ние ще ги направим част от нашите концерти. Соловите не показват никакво разцепление между нас. Нашите фенове трябва да разберат, че миналите четири години всеки от нас е живял, ял, спал с мисли за KISS. Ако при нас в KISS имаше психотерапевт, то той би ни казал: "Разделяйте се и се занимавайте всеки със своите дела". Това ще бъде много важно за нашата група, и ние ще бъдем напълно готови да запишем нашият следващ албум. - Ейс Фрели

Аз вярвам на Бог, който е във всеки човек. Когато правя добри постъпки, аз мисля, че това е дело в Божиите ръце. - Фаина Раневска

Стр.:


Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе