Начало » Цитати » Цитати често

Цитати често

"Защо трябва да бягаш под хладният дъжд, когато можеш да поддържаш формата си занимавайки се с танци" - често казваше Ерин. Това е старинна мъдрост: "Искаш да живееш весело - танцувай." - Мери Хигинс Кларк

"Любов" е специална дума и я използвам само, когато наистина я имам предвид. Ако изричаш тази дума твърде често, тя става евтина. - Рей Чарлз

... ако хората твърде често произнасят името ти, то значи, че искат нещо от теб. При това вашите желания, като правило, не съвпадат. - Херман Кох

... близкият контакт с нещо извънредно необичайно по-често ужасява, от колкото да вдъхновява... - Хауърд Лъвкрафт

... всички котки са коварни, макар и често полезни. - Чарлз Портис

... възрастта не носи мъдрост. Често тя просто преобразува простата глупост в помпозна самозаблуда. - Робърт Хайнлайн

... когато звуците се повтарят достатъчно често, те се превръщат в тишина. - Петер Хьог

... наказанието много често нанася повече зло, от самото престъпление. - Антон Павлович Чехов

... това, което забавлява възрастните, често плаши децата. - Стивън Кинг

... често другите хора са по-добре уведомени за нашият живот, отколкото предполагаме... - Марсел Пруст

... често семействата се оказват много крехки... - Н. К. Джеймисин

...децата много често са по-умни от възрастните и винаги искрени. - Максим Горки

...често цялата истина може да се намери в музиката, а не във философските трактати. - Грегъри Дейвид Робъртс

Кристиано капризничи, понеже е роден да побеждава, а Реал е спечелил малко титли за последните години. Така, че не става дума за заплата - парите не го вълнуват. Всичко е в амбициите. А защото само Кристиано води Реал към победите, но често тези усилия не стигат. Той иска да встъпи в отбор, способен на големи достижения. - Луиш Фиго

Cogitationes posteriores saepe sunt meliores - По-късните мисли са често по-добри (от предишните). - Латински сентенции - C

Dant saepe parvam magna nubila pluviam - Често от големия облак пада малък дъжд. - Латински сентенции - D

Deliberando saepe perit occasio (Syrus) - Често от (дълго) мислене се пропуска - Латински сентенции - D

E tenui casa saepe vir magnus exit - От бедната къща често излиза велик човек. - Латински сентенции - E

Ex comoedia saepe fit tragoedia - От комедията често става трагедия. - Латински сентенции - E

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - sic homo fit sapiens non vi, sed saepe legendo (Ovidius) - Капката дълбае камъка не със сила, а с често падане, така и човекът става учен не със сила, а с често четене (Овидий). - Латински сентенции - G

Homines meliores saepe videntur, quam sunt revera - Хората често изглеждат по-добри, отколкото са в действителност. - Латински сентенции - H

Homo semper in os fert aliud, aliud cogitat (Syrus) - Човекът често говори едно, мисли друго (Сир). - Латински сентенции - H

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi (Syrus) - На друг прощавай често, на себе си никога (Сир). - Латински сентенции - I

Ius summum saepe summa malitia est (Terentius) - Най-висшето право често е най-висше зло (Теренций). - Латински сентенции - I

Jus summun saepe summa malitia est - Висшето право често е висше зло. - Латински сентенции - J

Malo alieno saepe docemur - Често се учим от чуждата беда. - Латински сентенции - M

Non aqua, non igni pluribus locis utimur, quam amicitia (Cicero) - От дружбата се ползваме по-често, отколкото от водата и огъня (Цицерон). - Латински сентенции - N

Parva saepe scintilla contempta magnum excitat incendium (Curcius) - Често малката искра, която са пренебрегнали, ражда голям пожар (Курций). - Латински сентенции - P

Pelle sub agnina latitat mens saepe lupina - Под кожата на агнето често се крие нрав на вълчица. - Латински сентенции - P

Plerumque in calamitate ex amicis inimici existunt (Caesar) - Често в нещастието приятелите стават врагове (Цезар). - Латински сентенции - P

Plerumque in novitate rem fama antecedit (Caesar) - При нови обстоятелства слуховете често изпреварват фактите (Цезар). - Латински сентенции - P

Principia magna saepe parva in exitu - Голямото начинание често свършва с незначителни резултати. - Латински сентенции - P

Pro rege saepe, pro patria semper - За царя често, за родината винаги. - Латински сентенции - P

Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia (Cicero) - Често под бедния плащ се крие мъдрост (Цицерон). - Латински сентенции - S

Saepe mora est melior - Често забавянето е по-добро. - Латински сентенции - S

Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse (Cicero) - Често човек няма друг враг, освен самия себе си (Цицерон). - Латински сентенции - S

Saepe stylum vertas (Horatius) - Често обръщай стила (обработвай това, което пишеш) (Хораций). - Латински сентенции - S

Saepe summa ingenia in occulto latent - Често големите таланти остават в сянка. - Латински сентенции - S

Saepe tacens vocem verbaque vultus habet - Често мълчаливият облик има глас и думи. - Латински сентенции - S

Stultitia prae se fert pudorem (Terentius) - Глупостта често се крие зад скромността (Теренций). - Латински сентенции - S

Tristia saepe latent sub dulci melle venena - Често под сладкия мед се крие погубваща отрова. - Латински сентенции - T

Veritas nimis saepe laborat, exstinguitur numquam - Истината често бива безпомощна, но никога не загива. - Латински сентенции - V

Абсурдното и неправдоподобното се случват в живота толкова често, колкото и в лошите романи. - Ада Леверсън

Аз не съм способен да се видя нито като цяло, нито в отделни свои черти дори само за миг. По природа, както и всички други хора, аз мога да обичам себе си (и най-често го правя) или да се мразя (често правя и това), мога дори да се клеветя, но не зная и не умея спокойно да се наблюдавам, правдиво и истински да се разследвам, обвинявам, съдя и съгласно решението на този съд - да се поправям. - Иво Андрич

Аз никога не пропускам възможност да подкрепя практически усилия, дори и най-малкото, защото често в синапено семе е скрито и се корени чудо. - Флоранс Найтингейл

Аз често променям своето мнение. Днес не съм съгласен с това, което съм говорил вчера. Аз съм ужасен лъжец. - Дейвид Бауи

Аз често се разкайвам за това, че съм говорил, но никога - за това, че съм мълчал.
Симонид от Кеос(Simonides) (ок.556 - 469 преди н.е.) древногръцки поет - Аз често се разкайвам

Ако в семейството има често боледуващо дете, вземете куче. С едно дете разходките се забравят, а с куче разходката е два пъти на ден. - Евгений Комаровски

Ако знаех, от къде идват добрите песни, бих се старал да бъда там много по-често. - Ленард Коен

Ако искаш да постъпваш честно, вземат под внимание и вярвай само на обществения интерес. Личният интерес често води до заблуждение. - Клод Адриан Хелвеций

Стр.:

Свързани с Цитати често области: Рядко

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе