Начало » Цитати » Цитати буржоазия

Цитати буржоазия

- Дори задгробният живот е предназначен да държи масите глупави, - каза момчето. - Те те карат да забравиш живота си и те тласкат към някаква светлина. Всички буржоазни инструменти на потисника. Казват ви, че несправедливостта е част от някакъв грандиозен план. И това е, което ви пречи да се изправите срещу него. - Шехан Карунатилака

...добрите маниери са маската, която скрива зверската усмивка на буржоазията. - Том Робинс

...плантационното робство и източноевропейското крепостничество в тяхната неочевидна връзка с английската индустриализация и американската независимост; появата на либерални буржоазни демокрации в ядрото на световната система и, въпреки тях, войнстващи национализми и социализми в полупериферията и периферията. - Имануел Валерщайн

...той говори за тези неща като цяло, визирайки сардинското общество във вътрешността. Каляри беше различен; там хората не се обиждаха на малко нищо и не намираха зло навсякъде. Може би морският въздух ги направи по-свободни, поне в някои отношения, макар и не политически, защото Каляритани бяха буржоа, които никога не се борят за нищо. - Милена Агус

Хофман не искаше да толерира никакви цели, които са по-високи от изкуството, той не искаше да свързва изкуството с принципа на полезността. В това той се противопоставя на буржоазното общество, което възнамерява да превърне всичко в света в средство. - Рюдигер Сафрански

Авангардният театър със своето недоверие към индивида (това буржоазно изобретение) е склонен да надхвърли [характера] и психологическия подход в търсене на синтаксис от типове и характери, които са деконструирани и постиндивидуални. - Патрис Павис

Аз защитавам буржоазната демокрация, която ни позволява илюзията да вярваме, че се радваме на свобода, това е всичко. - Хулия Наваро

Аз работя. Ако буржоазните господа са работили, вместо да живеят като безделници, т.е. паразити, страната не би достигнала до сегашната си позиция. - Ерве Базен

Ако демокрацията е станала излишна или досадна за буржоазията, тя, напротив, е необходима и незаменима за работническата класа. Той е необходим на работническата класа, защото създава политическите форми (автономна администрация, избирателни права и т.н.), които ще служат на пролетариата като опорни точки в задачата му да трансформира буржоазното общество. Демокрацията е незаменима за работническата класа, защото само чрез упражняването на своите демократични права, в борбата за демокрация, пролетариатът може да осъзнае своите класови интереси и своята историческа задача. - Роза Люксембург

Ако капитализмът започва като практически идеализъм на амбициозната буржоазия, той завършва... като оргия на материализма. - Толкът Парсънс

Ако погледнете от тази гледна точка, революцията се провали, защото беше пролетарска революция с буржоазни задачи или, ако искате, буржоазна революция с пролетарско-социалистически средства за борба, сблъсък в бурята и бурята на две епохи, плод на закъснялото развитие на класовите отношения в Русия, от една страна, и тяхната прекомерна зрялост в Западна Европа, от друга. - Роза Люксембург

Ако прекарвате време в мисли за бъдещето, няма да сте истински авантюрист. Приключението е нещо, което се случва от един момент до следващия; в която няма вчера и няма утре. Всичко останало е само дребна буржоа. - Антал Серб

Ако си буржоа и си загубил пари, ти си никой. Напротив, аристократ, той и просяк пак е аристократ, благородството не зависи от парите. Ако един аристократ няма пари, значи той е беден аристократ. - Уве Тим

Американският народ беше завладян от капиталистическия дух, без никога да е имал буржоазия; Френското политическо общество, за разлика от него, създаде буржоазия, лишена от капиталистическия дух. - Франсоа Фюре

Бдителният и предпазлив петроградски пролетариат създаде обширна разузнавателна система, проследяваща всичко, което се случва в буржоазните апартаменти чрез слуги. - Джон Рид

Беден като самия беден, аз се вкопчвам, като тях, в унизителни надежди; като тях, всеки ден от живота си се боря/само за да живея/Въпреки това в моето обезсърчаващо състояние като един от лишените от собственост, аз все още притежавам-и това е най-вълнуващото от буржоазните притежания, върховното състояние на съществуване. И все пак, тъй като притежавам историята, аз съм обладан от нея, аз съм просветен от нея: но каква полза от светлината? - Пиер Паоло Пазолини

Болшевиките дори не се опитват да си създават илюзии за истинската си същност. Те се отнасят с еднаква омраза към буржоазията на всяка страна, прославят всяка жестокост и насилие срещу господстващите класи, презират всякакви закони и правила на приличие, считайки всичко това за безполезно, потъпкват изкуството и всичко, което украсява ежедневието. Те не се интересуват, че в агонията на великата революция светът се плъзга към варварство. - Хелън Рапапорт

Борбата за власт в наши дни не се води между короната и хората, или между каста на благородници и буржоазия, а между класите, които имат собственост, и класите, които нямат собственост. - Робърт Гаскойн-Сесил

Буржоазията винаги ще предпочете удобната илюзия пред неудобната истина. - Едуард Ръдърфърд

Буржоазията е синоним на съвременното общество. Думата обозначава класа, която постепенно унищожава със своята свободна дейност старото аристократично общество, основано на йерархия на раждането. - Франсоа Фюре

Буржоазията е толкова досадно самозадоволена. - Лорета Чейс

Буржоазията получи власт зад гърба на хората. Тя нямаше подкрепа в работническите класове. Но заедно с властта тя получи подобие на подкрепа от втора ръка: меншевиките и социалистите-революционери, издигнати от масите на върха, вече предадоха от себе си мандат за доверие на буржоазията. - Лев Троцки

Буржоазната икономика зависеше от индивидите, които търсеха собственото си щастие, поддържайки живота на обществото. Но в рамките на тази структура се помещава динамика, по силата на която накрая се произвежда фантазия за натрупване на власт от една страна и материална и интелектуална импотентност от друга страна, в пропорции, напомнящи за древните азиатски династии. Първоначалното плодородие на тази организация на жизнения процес се трансформира в безплодие и спънка. Чрез собствената си работа хората обновяват една реалност, която ги поробва все повече и повече. - Макс Хоркхаймер

Буржоазната политическа икономия... никога не успява да види човека, който е нейният истински субект. Тя пренебрегва същността на човека и неговата история и следователно в най-дълбокия смисъл не е "наука за хората", а за не-хора и за един нечовешки свят от предмети и стоки. - Херберт Маркузе

Буржоазният закон "легитимира" новите "правила на играта": "продуктът на производството не принадлежи на тези, които го произвеждат, а на тези, които притежават материалните средства за производство". Тези "правила на играта", както казват историците на правото, се оформяха през XVII - XVIII век. - Валентин Катасонов

Буржоазното класово господство е несъмнено историческа необходимост, но също така и въстанието на работническата класа срещу него. Капиталът е историческа необходимост, но също и неговият гробокопач, социалистическият пролетариат. - Роза Люксембург

Буржоазното общество се управлява от еквивалентност. Той прави различното сравнимо, като го свежда до абстрактни количества. За Просвещението това, което не се свежда до числа и в крайна сметка до единица, се превръща в илюзия. - Макс Хоркхаймер

Бъдете редовни и подредени в живота си като буржоа, за да бъдете жестоки и оригинални в работата си. - Мейсън Къри

Бях буржоазен режисьор, после прогресивен режисьор, а сега вече не съм режисьор, а работещо кино. - Жан-Люк Годар

В историята на буржоазното общество законодателната реформа служи за прогресивно укрепване на нарастващата класа, докато последната стане достатъчно силна, за да завземе политическата власт, да потисне съществуващата правна система и да изгради нова. - Роза Люксембург

В крайна сметка винаги управляващите класове, буржоазни със сигурност, но преди всичко аристократични, дълго оплакват империите и скръбта им винаги има сценично качество. - Бенедикт Андерсън

В нашето социалистическо общество всеки трябва да се прекроява - не само тези, които не са променили основната си позиция, а всички. Всички трябва да участваме в непрекъснат процес на учене и трансформиране на нашето мислене. Всички ние трябва да изучаваме нови проблеми, да усвояваме новото и съзнателно да се предпазваме от корозия от буржоазната идеология. Така ще можем по-добре да се справим със славната и нелека задача да изградим модерна мощна социалистическа държава. - Дън Сяопин

Вие сте направили буржоазното нещо, може би, но нека не наричаме това любов. - Мариам Уилямсън

Всички тези буржоазни глупости, на които толкова се подигравахме - всички тези глупави професии "като всички останали" и крайградски вили "като всички останали" - неусетно започнаха да съставят живота ми. Дори започвам да разбирам желанието на Дафне да изгори по дяволите този подреден свят. - Том Капинос

Всяко избирателно право, като всяко политическо право като цяло, не трябва да се измерва с някаква абстрактна схема на "справедливост" или с други буржоазно-демократични фрази, а със социалните и икономически отношения, за които то е проектирани. Избирателното право, разработено от съветското правителство, се изчислява за преходния период от буржоазно-капиталистическата към социалистическата форма на обществото, т.е. за периода на пролетарската диктатура. Но според тълкуването на тази диктатура, което представляват Ленин и Троцки, правото на глас се дава само на тези, които живеят от собствения си труд и се отказва на всички останали. - Роза Люксембург

Във фашизма, както и в комунизма, идеята за бъдещето се основава на критика на буржоазната модерност ... Тя се издига от различни течения и от автори от много различен произход, всички от които демонизират буржоазията. Доктрината беше представена като постмарксистка, а не като предлиберална. - Франсоа Фюре

Външно човек трябва да бъде буржоазен А вътрешно никого не касае. - Виктория Токарева

Въпреки че формулировките на науката сега предлагат най-напредналите знания за природата, хората продължават да използват остарели форми на мислене, отдавна отхвърлени от научната теория. Доколкото тези остарели форми са излишни за науката, фактът, че те продължават да съществуват, нарушава принципа на икономията на мисълта, тази характерна черта на буржоазния нрав. - Макс Хоркхаймер

Господството на буржоазната класа несъмнено е историческа необходимост, но също така и въстанието на работническата класа срещу него. - Роза Люксембург

Да се изискват формите на изкуството от вчера, както в словесните системи, така и в изкуството, е буржоазен провал. - Франсис Шефър

Диктаторът често е революционер, който си е направил име. Революционерът често е буржоа, който не го е направил. - Марко Деневи

Днес вече не е възможно да се твърди, че нацистко-съветският пакт от 23 август 1939 г. е фикция, измислена от буржоазно-империалистически врагове. Всички са виждали филмовите клипове на хер Рибентроп, който каца в Москва, и на Сталин, който се усмихва широко, докато Рибентроп и Молотов се записват един до друг. - Норман Дейвис

Дори толкова строг детерминист като Карл Маркс, който на моменти описваше социалното поведение на буржоазията с термини, които предполагаха проблем в социалната физика, можеше да го подложи понякога на изсъхващо презрение, което само презумпцията за морална отговорност можеше да оправдае. - Райнхолд Нибур

Еволюцията на буржоазията е здравословно явление, когато расте и процъфтява благодарение на буржоазните ценности: упорита работа, честност, лична отговорност. - Ан Епълбаум

Екологичното движение е по същество реформистко движение, а не революционно, насочено към местни подобрения и подобрения, като същевременно поддържа (и дори укрепва) основите на съществуващата икономическа и социална система. Освен това, тъй като радикалните еколози често се занимават с опазването на определени природни обекти от промени, те обективно действат като консервативна, патриархална сила (а понякога и направо ретроградна, реакционна - както в случая с фундаменталното отхвърляне на ядрената енергия като цяло; следователно, такива смущаващи радикални еколози, феноменът на местното сливане на "зелените" с фашистите - например в редиците на Руската зелена партия). Това означава, че екологичната работа по принцип не е органична сфера на дейност за левичарите (като революционери) - и изместването на левичарите от екологични дейности, които са неорганични за тях от сили, лоялни към пазарната икономика и буржоазната демокрация, е просто въпрос от време. Подобно явление вече се случи в световното профсъюзно движение. Синдикалната работа по своята същност (т.е. борбата за подобряване на икономическото положение на наемните работници при запазване на самата система на наемния труд) е именно реформаторска работа. Анархосиндикалистите, които се занимаваха със синдикална работа, по същия начин се оказаха в сфера на дейност, която беше неорганична за тях, както и за социал-революционерите - и следователно неизбежно бяха изтласкани от тази сфера с течение на времето от реформаторски, социалдемократически, либерални и християнски профсъюзи - без никакъв шанс за възстановяване на загубените позиции. - Александър Тарасов

Ето защо Ихлов греши, когато казва, че Комунистическата партия на Руската федерация е "с главата и рамене" над различните маоисти, троцкисти и сталинисти. Да, разбира се, те са догматици, драскачи и доста често просто глупаци, да, разбира се, те все още живеят в началото на 20 век, да, разбира се, те неминуемо ще загубят. Но те, макар и заблудени, са врагове на капитализма (с изключение на тези, които са тайно купени от разузнаването). Но Комунистическата партия на Руската федерация е открит поддръжник на капитализма. Комунистическата партия на Руската федерация за частната собственост, за постоянния статут на служител, за експлоатацията на човек от човек и за освещаването на тази експлоатация чрез религията. Достатъчно е да прочетете програмните документи на Комунистическата партия на Руската федерация, за да разберете, че имаме работа с буржоазна партия, но заблуждаваща всички с името си ("комунистическа"). Според логиката на Б. Ихлов се оказва, че Съюзът на десните сили все още е с цяла глава по-висок от Комунистическата партия на Руската федерация, тъй като Комунистическата партия на Руската федерация говори за някакви глупости за "Особен път на Русия", за "имперско величие", за "евразийство" и т.н., а СДС доста рационално оценява реалните възможности на днешна Русия (ограбена, демодернизирана страна от "третия свят") – и не поставя пред себе си никакви задачи, непосилни за страна от "третия свят", страна от капиталистическата периферия. - Александър Тарасов

Жизнената, самоподдържаща се буржоазия е гръбнакът на най-успешните нации, но е от съществено значение за една демокрация. - Тъкър Карлсън

За да се идентифицира с капиталистическата система, безработният днес би трябвало напълно да забрави личната си съдба, а днешният политик личната си амбиция. Дългосрочните интереси на обществото са толкова изцяло обвързани с висшите слоеве на буржоазното общество, че е напълно естествено хората да гледат на тях като на интереси само на тази класа. За масите краткосрочният поглед е от значение. Подобно на Луи XV, те се чувстват après nous le deluge и от гледна точка на индивидуалистичния утилитаризъм те, разбира се, са напълно рационални, ако се чувстват така. - Йозеф Шумпетер

За Маркс и Енгелс нямаше съмнение относно необходимостта пролетариатът да завладее политическата власт. Остава на Бернщайн да разглежда кокошарника на буржоазния парламентаризъм като орган, чрез който трябва да осъществим най-страшната социална трансформация в историята, преминаването от капиталистическото общество към социализма. - Роза Люксембург

Законодателната реформа и революцията не са различни методи на историческо развитие, които могат да се избират с удоволствие от тезгяха на историята, както се избират топли или студени колбаси. Законодателната реформа и революцията са различни фактори в развитието на класовото общество. Те се обуславят и допълват взаимно и в същото време взаимно се изключват, както северният и южният полюс, буржоазията и пролетариатът. - Роза Люксембург

Стр.:

Свързани с Цитати буржоазия области: Фашизъм | Гражданство | Отечество | Националност | Диктатура

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^