Начало » Мисли » Бранко Миланович

Бранко Миланович

(сръб. Бранко Милановић) (Branko Milanović) (1953)
сръбско-американски икономист

Да вярваш, че богатите не използват парите си, за да купуват влияние и да популяризират политиките, които харесват, не е просто да бъдеш наивен. Подобна позиция противоречи на ключовите икономически принципи, както и на начините, по които богатите хора са натрупали богатството си - със сигурност не като го хвърлят, докато не очакват възвръщаемост от него.

В условията на положителна обратна връзка, про-богатите политики допълнително увеличават доходите на богатите, което от своя страна прави богатите практически единствените хора, способни да правят значителни дарения на политици, и по този начин единствените, които получават изслушване от политиците.

Фактът, че целият свят сега работи в съответствие с едни и същи икономически принципи - производството, организирано с цел печалба, използвайки законно безплатна наемна работна ръка и предимно частен капитал, с децентрализирана координация - е без исторически прецедент.

Способността да се придвижваш нагоре по стълбата беше точно образът, а може би и реалността на Съединените щати през деветнадесети век и може би по-голямата част от двадесетия.

Образованието може да няма голямо влияние върху това, което се случва, защото много богати общества вече са близо до горната граница по отношение на количеството образование (измерено с броя на годините на обучение) и евентуално дори по отношение на качеството на обучението, което може да се предложи; в допълнение, много от заетите в сферата на услугите вече са свръхквалифицирани за това, което правят.

Вече сред 10-те най-големи процента от наетите лица не можем да идентифицираме различия в наблюдаемите характеристики (образование, опит), които биха могли да обяснят защо заплатите между най-добрите 1% и останалите 9% се различават с коефициент десет или повече.

Така че пътят на детето вече е определен до петгодишна възраст, при условие че родителите му имат достатъчно знания, предвидливост и наистина пари. Много малко бедни или по-малко образовани родители имат ресурси или знания, за да направят този избор толкова рано.

Трудно е да си представим, че система с толкова високо неравенство може да бъде политически стабилна.

Тези, които се грижат изключително за "идентичността", имат за цел да поставят всички на една и съща стартова линия, но не ги интересува, че някои идват на стартовата линия с Ферари, а други с велосипеди.

Техните прогнози обикновено се състоеха от прости разширения на настоящите тенденции, някои от които съществуват само пет или десет години и бързо изчезнаха.Техните прогнози обикновено се състояха от прости разширения на настоящите тенденции, някои от които съществуват само пет или десет години и бързо изчезнаха.

Какво определя неравенството между индивидите в рамките на една нация? Има ли определени закономерности, които карат неравенството да се държи по определен начин, докато се развиват обществата?

Това, което е различно между националното неравенство и глобалното неравенство, е, че там имате друг елемент, който понякога се забравя: това, което има значение за глобалното неравенство, е относителният темп на растеж между бедните и богатите страни.

Ако знаехме какъв вид работа ще съществува след 20 години, щяхме да сме доста богати. Но ние просто не можем да го визуализираме.

Дори ако партиите, свързани с десния популизъм, не спечелят, те тласкат други партии, центристките партии, към тяхната позиция. Така че те имат влияние, дори ако не са на власт.

Ако например всеки от нас е имал еднакъв дял от капитала в общия национален капитал, тогава ако делът на капитала се покачи, това не е проблем, защото вие получавате колкото мен. Проблемът е, че капиталът в капиталистическите страни е силно концентриран, особено финансовият капитал. Така че, ако делът на дохода от този източник се увеличи, това всъщност изостря неравенството.

Докато можете да кажете, че проблемът на средната класа в богатите страни е прекалената глобализация, проблемът на хората, които са много бедни е, че те не са включени в глобализацията. За тях успехът на собствените им страни да станат част от това международно разделение на труда би бил добра новина.

В САЩ, когато хора като мен започнаха да пишат неща за неравенството, икономическите списания нямаха класификация за неравенство. Не можах да намеря къде да изпратя документите си за неравенството, тъй като нямаше такава тема. Имаше благосъстояние, имаше здравословни проблеми, очевидно имаше търговия. Финансите имаха стотици подгрупи.XX век | XXI век | Сърбия | САЩ | икономисти |
Сърбия икономисти | САЩ икономисти | Сърбия XX век | Сърбия XXI век | САЩ XX век | САЩ XXI век | икономисти XX век | икономисти XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе