Начало » Проблясъци » Беден е този

Беден е този

Беден е този, чиито удоволствия зависят от позволението на друг.
Мадона

Кин-Войло
...риска на несигурността...
Коментар #5 от: 15-12-2021, 01:48:37
Беден е този, който вярва, че „Битието определя съзнанието“.

Битието е нещо, което само по себе си се определя от нашите способности (или неспособности). Следователно то се определя от качеството на нашето съзнание. По този начин сентенцията „Битието определя съзнанието“ се свежда до оксиморона „Съзнанието определя съзнанието“.

Единственото вярно твърдение в случая е, че не съзнанието, а ПОДСъЗНАНИЕТО е това, което се определя от НЕБИТИЕТО (за което знаем твърде малко или нищо). Факт е, че когато се раждаме, ние идваме надарени единствено с едно голо подсъзнание, което си носим от НЕБИТИЕТО, в което сме пребивавали до преди малко. Това е и моментът, в който сме най-богати, защото подсъзнанието е това, което ни подсказва, че всичко, което принадлежи на Бога, принадлежи и на нас. По-късно развиваме „съзнание“ и изтласкваме „подсъзнанието“, а съзнанието е нещо което носи риска на несигурността.
Константинов
Re:
Коментар #4 от: 18-09-2013, 13:16:13
Беден е този, който няма приятели.
Беден е този, който мрази и ненавижда, който обижда и завижда, който не може да прощава.
Беден е този, който самия сам не се харесва, който се страхува и предава, самосъжалява, който самия сам не си прощава.
Беден е този, който има но не споделя, но да получава даром обожава.
Беден е този, който е останал без свободата си. Свобода на тялото или свобода на съзнанието... свобода на движенията или тези на мислите...
Кин Войло
Социалното доверие
Коментар #3 от: 12-07-2013, 14:03:49
Богат е не този, който е собственик на много пари или имущество - дворци, гори и плантации, - а онзи, който освен всичко това има и социалното доверие, без което би бил низвергнат и прокълнат. Социалното доверие не може да се купи с пари, а ако може, това би значело, че такова общество е затънало в корупция.

От друга страна - няма по-жалка бедност от социалното недоверие и произтичащата от него социална недоброжелателност. Ако се стигне до там, тогава дори и да имаш торби злато, освен да бъдеш прицел на агресивните намерения на този и онзи да те ограби, на нищо друго не би могъл да се надяваш.
Kin Voilo-y-Cabala Vovan
Апогеят на бедността
Коментар #2 от: 01-05-2013, 14:39:20
Беден е този, който ако има нужда от нещо, търси начин да си го открадне, а не да го го придобие по нормален начин.

Неговата бедност се задълбочава, когато (щом види, че му е невъзможно да открадне) иска да го получи, като му го подарят.

Бедността му стига до своя апогей, когато - след като се е убедил, че никой не му подарява каквото и да било - излиза на улицата, за да протестира срещу "социалната неправда".
човек
Беден е този...
Коментар #1 от: 22-08-2011, 21:57:19
Беден е този, на когото му се свиди да даде, не този, който не може
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
^