Начало » Мисли » Бърнард Бекет

Бърнард Бекет

(Bernard Beckett) (1967)
новозеландски писател романист

... човечеството е обречено да повтаря едни и същи грешки, докато самата планета не се умори от тях.

Въображението е незаконно родено дете на времето и неведението.

Колкото по-красиви са обещанията, толкова по оглушителен е провалът.

Разговорът е винаги нещо повече, от колкото набор от думи.

В крайна сметка, смъртта е мярка за живота.

Светът е изменчив и се основава на компромиси.

Научих се да ценя това, с което другите се разделиха неохотно.

Уродливостта все така си остава уродливост независимо от това, как я възприемаш.

Предразсъдъкът е човешкият стремеж да разгледа ставащите в света събития като проста верига от причини и следствия.

Отделните хора са свързани помежду си само с едно - идеи. Идеите се менят, разпространявайки се сред хората, и в крайна сметка променят човечеството също така, както човечеството ги променя.

Удивлението е свидетелство за ограниченост на разума.

Само като погледнете в душата си, можете да видите, че има добро.

Именно в стълкновенията между различни гледни точки става ясно, какво е най-значимо за нас.

Думите не могат да предават чувства.

Всеки от нас притежава неповторима индивидуалност, и в това е твоят талант.

Животът е създаването на ред от хаоса.

Силата на човешкият дух се заключава в способността с интерес и оптимизъм да гледа в непредсказуемото бъдеще.

Обществото, което се бои от знания, се страхува от самото себе си.

В другите ние виждаме себе си.

Колкото повече средствата за масова информация внушават в хората чувство за страх, толкова по-малко хората вярват на ближните си.

Колкото по-дълги стават дните, толкова по-ярко всяка вечер умира слънцето.

На каква възраст хората започват да правят избор?

Понякога наказанието може да носи полза.

Не можеш да мълчиш. Истината сама ще намери нужните думи.

Правилното може да се оцени само по постъпките.XX век | XXI век | Нова Зеландия | романисти | писатели |
Нова Зеландия романисти | Нова Зеландия писатели | Нова Зеландия XX век | Нова Зеландия XXI век | романисти XX век | романисти XXI век | писатели XX век | писатели XXI век

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе