Начало » Мисли » Ъптон Синклер

Ъптон Синклер

(Upton Beall Sinclair, Jr.) (1878-1968)
американски писател, журналист и драматург

Боже мой! Парите са главният образ за мен и са важни, понеже те могат да ме избавят от необходимостта да лъжа.

Парите не представляват по себе си никаква сила, докато не са употребени за едно или друго дело.

По-добре е никога да не разказвате на една жена за друга, а особено ако не се познават една с друга.

Между теоретическият поглед и практическото приложение съществува разлика.

Глупаво е човек да пита какво иска; покажи му нещо, тогава ще знае какво иска.

Бедният човек винаги е ограбван.

Близкото познанство, както казва пословицата, носи след себе си презрение.

Да възпитаваш означава да учиш, а преди да се учиш, трябва да решиш, в какво вярваш самият ти.

- Благодарност? - каза той. -В бизнеса не може да има благодарност. Хората работят за пари.

Два пъти бях ранен, но колкото и да се старая смъртта не ме взема. На нея са и нужни тези, които искат да живеят, проклета да е!

Какво мъчение е да имаш по-високи морални принципи, отколкото при ближният ти!

Фашизмът е капитализъм плюс убийство.

Мечтата за любов, за истинската искрена любов никога не умира в душата на една жена. Животът понякога прави жените цинични, кара ги да казват, че не вярват в любовта, но това са само думи. Дълбоко в тях те страдат, надяват се и чакат, защото за тях любовта е най-важното нещо в живота.

О, пари, пари, винаги пари! Ние всички имаме прекалено много и не знаем как да си купим щастие с тях!

Просто трябва да знам всичко за любовта и как мога да се науча, ако не практикувам?

Човек е стадно животно и на него му е много трудно да не прави това, което правят всички, които той познава.

Каква е ползата да имаш много пари, ако не си прекарваш добре времето с тях?

Живеехте в малък тесен кръг на собственото си съзнание и, както казваха хората, това, което не знаете, не ви наранява.

Има хора, които мразят радикалното движение, защото не го разбират, а други го мразят именно защото го разбират.

Нейното занимание беше да бъде в младо тяло и дух...XIX век | XX век | САЩ | писатели | драматурзи | журналисти | носители на Пулицър |
САЩ писатели | САЩ драматурзи | САЩ журналисти | САЩ XIX век | САЩ XX век | писатели XIX век | писатели XX век | драматурзи XIX век | драматурзи XX век | журналисти XIX век | журналисти XX век

Кин-Войло
Нещо повече от убиец
Коментар #1 от: 25-11-2020, 11:43:41
«Фашизмът е капитализъм плюс убийство.»

Но капитализмът сам по себе си винаги е убийство — да отнемаш принадения продукт от труда на жертвата си е равносилно на посегателство над плътта и кръвта на експлоатирания. Макар и не мигновено, а за един по-продължителен период…

Ако ти си капиталист, ти даже си нещо повече от убиец. Ти си човекоядец.

Така че разликата между фашизма и капитализма (в общия смисъл на думата „капитализъм“) е само в наситеността на краските и светлосенките.
Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе